ควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้องให้ดีอยู่เสมอ ด้วย Well Air

ควบคุมคุณภาพอากาศ

ควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้องให้ดีอยู่เสมอ ด้วย Well Air

Well AIR ระบบตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้อง ที่มีระบบ Smart Control ในการควบคุมความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และ VOCs ให้อยู่ในปริมาณที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้น

หากกล่าวถึงมลภาวะ คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงมลภาวะทางอากาศที่อยู่ภายนอกบ้าน แต่รู้หรือไม่ว่าภายในบ้านที่เราอยู่อาศัยก็อาจเกิดมลภาวะที่มีความรุนแรงจนเราคาดไม่ถึงได้เช่นกัน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่บ้านมักถูกออกแบบให้เป็นระบบปิด เพื่อคงความเย็นของบ้านจากเครื่องปรับอากาศ บวกกับสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะและฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น เมื่อบ้านถูกปิดไว้เกือบตลอดทั้งวัน ก็จะส่งผลให้อากาศไม่ถ่ายเท ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพและลดทอนคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย การติดตั้งพัดลมดูดอากาศเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยถ่ายเทอากาศภายในบ้านได้ ซึ่งโดยปกติเราต้องควบคุมการเปิดปิดเอง หากเราเปิดพัดลมระบายไม่เหมาะสม เช่น เปิดน้อยเกินไปก็จะทำให้คุณภาพอากาศภายในห้องไม่ดี หรือหากเปิดมากเกินไปก็จะทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟได้

Well Air คืออุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับพัดลมระบายอากาศ ทำหน้าที่ตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้อง โดยมีระบบ Smart Control  คอยตรวจวัดคุณภาพของอากาศ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการหายใจออกของมนุษย์ ซึ่งหากมีมากเกินไปจะทำให้รู้สึกง่วงนอน ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ส่งผลต่อการพัฒนาสมองและความจำในเด็ก หายใจลำบาก และเกิดอาการไอในผู้สูงอายุ, VOCs สารระเหยที่พบได้ในชีวิตประจำวันจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น สเปรย์ปรับอากาศ น้ำยาทำความสะอาด ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ซึ่งหากมีมากเกินไปจะมีผลทำให้ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ อ่อนเพลีย และ ความชื้น หากมีปริมาณไอน้ำในอากาศมากเกินไปจะทำให้รู้สึกเหนอะหนะ ไม่สบายตัว หายใจแล้วรู้สึกอึดอัด ไรฝุ่นและเชื้อราจะเติบโตได้ดี เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการภูมิแพ้และหอบหืด เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น ส่งผลให้สิ้นเปลืองค่าไฟ  

ควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้องให้ดีอยู่เสมอ ด้วย Well Air 1
ภาพ: Well AIR มีระบบ Smart Control ในการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ VOCs ความชื้น และอุณหภูมิ ให้อยู่ในปริมาณที่ดีต่อสุขภาพ

เมื่อเปิดระบบ Well Air และคุณภาพอากาศต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะสั่งการให้พัดลมระบายอากาศทำงานอัตโนมัติ และเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระบบจะสั่งให้พัดลมระบายอากาศหยุดทำงาน ซึ่งระบบนี้สามารถดูผลการทำงานและสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน “SmartLiving” ได้ 

WellAir
ภาพ: หน้าจอสีฟ้า แสดงถึงคุณภาพอากาศในห้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หน้าจอสีส้ม บ่งบอกว่ามีค่าใดค่าหนึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระบบจะสั่งการให้พัดลมระบายอากาศทำงานอัตโนมัติ
ควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้องให้ดีอยู่เสมอ ด้วย Well Air 2
ภาพ: ตัวอย่างการแสดงผลคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน และสามารถดูประวัติย้อนหลังได้

ขอขอบคุณที่มาของบทความ
www.scghome.com

ใส่ความเห็น