ติดตั้งกระเบื้องบนผนังก่ออิฐที่ยังไม่ฉาบปูนได้หรือไม่

การติดตั้งกระเบื้องบนผนังก่ออิฐที่ยังไม่ฉาบปูนสามารถทำได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทอิฐและความสม่ำเสมอของระนาบผนัง

ติดตั้งกระเบื้องบนผนังก่ออิฐที่ยังไม่ฉาบปูนได้หรือไม่​

การติดตั้งกระเบื้องบนผนังก่ออิฐที่ยังไม่ฉาบปูนสามารถทำได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทอิฐและความสม่ำเสมอของระนาบผนัง

โดยปกติแล้ว ในขั้นตอนการติดตั้งกระเบื้องบนผนัง จะต้องทำการฉาบปูนชั้นแรกและปรับระดับพื้นผิวให้เรียบ ก่อนจะใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์บนผนังเพื่อปูกระเบื้อง (หรือปาดกาวซีเมนต์ที่ด้านหลังกระเบื้องเพิ่มเติมสำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่) ดังนั้น หากจะปูกระเบื้องบนผนังก่ออิฐที่ยังไม่ฉาบปูน จะต้องพิจารณาที่พื้นผิวว่าเรียบได้ระดับหรือไม่ ซึ่งมักขึ้นอยู่กับประเภทของอิฐที่ใช้ก่อนั่นเอง

สำหรับการติดตั้งกระเบื้องบนผนังก่ออิฐมอญที่ยังไม่ได้ฉาบปูนนั้น ด้วยความที่พื้นผิวของผนังก่ออิฐมอญไม่ได้เรียบสม่ำเสมอเท่ากันตลอดทั้งผืน ประกอบกับผิวสัมผัสของอิฐมอญบางชนิดมีความขรุขระหรือเป็นตะปุ่มตะป่ำมาก หากจะปูกระเบื้องให้ได้แนวได้ระดับดิ่งฉากและเรียงตัวกันอย่างเรียบร้อยให้มากที่สุด จะต้องใช้กาวซีเมนต์ในปริมาณมากเพื่อใช้ในการปรับระดับพื้นผิว ซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองเนื่องจากกาวซีเมนต์มีราคาสูงกว่าปูนฉาบพอสมควร และถึงแม้จะใช้ปูนทรายในการปูกระเบื้องโดยทำการปรับระดับไปด้วย ประสิทธิภาพในการยึดเกาะระหว่างผนังกับกระเบื้องก็ไม่มากเท่ากับการใช้กาวซีเมนต์ ดังนั้น สำหรับผนังก่ออิฐมอญจึงควรฉาบปูนให้เรียบได้ระดับก่อนการติดตั้งกระเบื้องจะเหมาะสมกว่า

ติดตั้งกระเบื้องบนผนังก่ออิฐที่ยังไม่ฉาบปูนได้หรือไม่
ติดตั้งกระเบื้องบนผนังก่ออิฐที่ยังไม่ฉาบปูนได้หรือไม่
ภาพ: ผนังก่ออิฐมอญมีพื้นผิวไม่เรียบ ควรฉาบปูนปรับพื้นผิวให้เรียบก่อนติดตั้งกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์

ส่วนผนังก่ออิฐมวลเบานั้น หากต้องการจะติดตั้งกระเบื้องบนผนังอิฐมวลเบาที่ยังไม่ได้ฉาบจะสามารถทำได้ เพราะด้วยพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ ประกอบกับขนาดของอิฐมวลเบาที่ใหญ่และรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ได้ดิ่งฉากดีอยู่แล้ว หากก่ออิฐมวลเบาตามวิธีมาตรฐานให้ได้ระดับได้แนวดิ่งฉากที่เรียบเสมอกันทั้งผืนผนังแล้ว ก็สามารถติดตั้งกระเบื้องลงบนผนังอิฐมวลเบาได้เลยตามมาตรฐานการติดตั้งกระเบื้อง โดยเลือกกาวซีเมนต์ประเภทที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทกระเบื้องที่ต้องการจะติดตั้ง เว้นร่องยาแนวอย่างเหมาะสมและยาแนวด้วยวัสดุคุณภาพ

 

ติดตั้งกระเบื้องบนผนังก่ออิฐที่ยังไม่ฉาบปูนได้หรือไม่
ติดตั้งกระเบื้องบนผนังก่ออิฐที่ยังไม่ฉาบปูนได้หรือไม่
ภาพ: ผนังก่ออิฐมวลเบาที่มีพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอสามารถติดตั้งกระเบื้องได้โดยไม่จำเป็นต้องฉาบปูนชั้นแรกก่อน

Tips: ผนังก่ออิฐมวลเบาที่ติดตั้งกระเบื้องบนพื้นผิวอิฐโดยไม่ได้ฉาบปูนตามปกติ อาจมีความหนาผนังรวมลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องการเลือกขนาดวงกบให้เหมาะสม

ขอบคุณที่มาของบทความ
www.scgbuildingmaterials.com

ใส่ความเห็น