ติดตั้งผนังโครงเบาให้เข้ากับการใช้งาน

นวัตกรรมปูนซีเมนต์สำเร็จรูป

ติดตั้งผนังโครงเบาให้เข้ากับการใช้งาน​

ติดตั้งผนังโครงเบาให้เข้ากับการใช้งาน ระบบผนังโครงเบาเป็นผนังประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย เพราะนอกจากจะมีน้ำหนักเบาแล้ว ยังติดตั้งง่ายและรวดเร็วด้วย สิ่งสำคัญคือการเลือกประเภทวัสดุ ขนาด ความหนาที่เหมาะสม และมีการติดตั้งอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ผนังที่แข็งแรงตอบโจทย์การใข้งานได้ไม่ต่างจากผนังก่ออิฐทั่วไป

ผนังโครงเบา ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะมีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว และมีความแข็งแรง ผนังโครงเบาจะประกอบไปด้วยโครงคร่าว  วัสดุแผ่นเบา และอุปกรณ์ยึด ซึ่งโครงคร่าวสามารถเลือกใช้ได้ทั้งโครงคร่าวเหล็ก (สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก มีความแข็งแรงทนทาน โดยควรทาสีกันสนิมให้เรียบร้อย) โครงคร่าวกัลวาไนซ์ (เหมาะสำหรับงานภายในอาคาร) และโครงคร่าวไม้ (สามารถใข้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร) ส่วนวัสดุแผ่นเบามีให้เลือกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ (แผ่นผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี, ไม้ฝา เอสซีจี) ยิปซัมบอร์ด และแผ่นไม้อัดซีเมนต์ (แผ่นซีเมนต์บอร์ด เอสซีจี) โดยสำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ส่วนยิปซัมบอร์ดและแผ่นไม้อัดซีเมนต์ เหมาะสำหรับงานภายในอาคาร (บ้านสร้างใหม่)

นวัตกรรมปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
ภาพ: โครงคร่าวกัลวาไนซ์กับงานผนังโครงเบา
นวัตกรรมปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
ภาพ: ตัวอย่างโครงคร่าวเหล็กกับระบบผนังโครงเบา
นวัตกรรมปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
ภาพ: วัสดุแผ่นยิปซัมและแผ่นไม้อัดซีเมนต์เหมาะสำหรับงานภายในอาคารเท่านั้น
  1. การติดตั้งระบบผนังโครงเบานี้สามารถทำได้ไม่ยาก สิ่งสำคัญคือการติดตั้งอย่างถูกวิธี ซึ่งก่อนการติดตั้งเราควรเลือกประเภทและขนาดของโครงคร่าวให้เหมาะสมสามารถรองรับน้ำหนักวัสดุและสิ่งที่ต้องแขวนผนังได้  (ขนาดของโครงคร่าวที่ใช้ในการติดตั้งให้ผ่านการพิจารณาออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ) และควรเลือกประเภท ขนาด และความหนาวัสดุแผ่นเบาให้เหมาะสมกับผนังที่เราจะใช้งาน (เช่น หากเป็นงานผนังภายในอาคารที่ต้องการความหนาผนังประมาณ 10 ซม. สามารถเลือกใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดที่ความหนา 12 มม. ติดตั้งคู่กับโครงคร่าวกัลวาไนซ์ C74 และ U76) เพื่อให้มีความแข็งแรง สามารถทำหน้าที่ของผนังได้ไม่ต่างจากผนังก่ออิฐทั่วไป

*สำหรับจุดที่ต้องรับน้ำหนักมากๆ ภายในอาคาร หากเลือกใช้โครงคร่าวกัลวาไนซ์ อาจมีการเสริมด้วยโครงคร่าวเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรง 

งานติดตั้งระบบผนังโครงเบา ต้องเริ่มจากการกำหนดแนวของผนังที่พื้นและเพดานให้ได้ดิ่งได้ฉาก จากนั้นจึงติดตั้งโครงคร่าวด้วยวิธีที่ถูกต้องตามระยะที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากมีงานระบบจะต้องเดินงานระบบต่างๆ (อุปกรณ์ท่อสายไฟ ท่อน้ำ และอื่นๆ) ติดตั้งกับโครงคร่าวไว้อย่างเรียบร้อยก่อนการปิดทับด้วยวัสดุแผ่นผนังเบา บริเวณที่กำหนดให้เป็นจุดต่อของวัสดุแผ่นเบาให้เสริมโครงคร่าวคู่เพื่อเพิ่มพื้นที่ยึดแผ่นกับโครงคร่าว ช่วยป้องกันแผ่นแตกร้าวที่มุม จากนั้นจึงติดตั้งวัสดุแผ่นเบา โดยหากใช้โครงคร่าวกัลวาไนซ์หรือโครงคร่าวไม้ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม แต่หากใช้โครงคร่าวเหล็กให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านแบบมีปีก เมื่อติดตั้งวัสดุแผ่นเบาครบจึงเก็บรอยต่อระหว่างแผ่นและเก็บรอยหัวตะปู (ตามความเหมาะสมของแต่ละวัสดุ) แล้วจึงทาสีและเคลือบผิวหรือติดตั้งวัสดุปิดผิวตามต้องการ

นวัตกรรมปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
ภาพ: วัสดุแผ่นยิปซัมและแผ่นไม้อัดซีเมนต์เหมาะสำหรับงานภายในอาคารเท่านั้น
ภาพ: ตัวอย่างการติดตั้งไม้ฝา เอสซีจี
ภาพ: ตัวอย่างการติดตั้งไม้ฝา เอสซีจี
นวัตกรรมปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
ภาพ: ตัวอย่างการติดตั้งไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่นโมดิน่า 
ติดตั้งผนังโครงเบาให้เข้ากับการใช้งาน
ภาพ: ตัวอย่างการติดตั้งแผ่นซีเมนต์บอร์ด เอสซีจี
ติดตั้งผนังโครงเบาให้เข้ากับการใช้งาน
ภาพ: การติดตั้งแผ่นยิปซัม

ระบบผนังโครงเบานี้มีให้เลือกหลากหลายวัสดุ ซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะสมทั้งในแง่ของประเภทวัสดุ ขนาด ความหนา การรับน้ำหนัก ความหนารวมของผนังที่จะได้ รวมถึงพื้นที่ที่จะใช้ ว่าเป็นภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร เป็นห้องนั่งเล่น ห้องนอน หรือห้องน้ำที่ต้องสัมผัสความเปียกชื้นเป็นประจำ มีความสูงเท่าไร เพื่อให้ได้ผนังที่มีความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย และตอบโจทย์ทุกการใช้งาน นอกเหนือจากการเลือกใช้ระบบผนังโครงเบาดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สำหรับโครงการขนาดใหญ่ จะมีระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก (FULFiLwall System) ที่ประกอบไปด้วยโครงคร่าวกัลวาไนซ์ แผ่นผนังเบา (สามารถเลือกใช้เป็นแผ่นผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี หรือ แผ่นยิปซัมชนิดพิเศษที่ทนความชื้น) และปูนมวลเบา CLC (Cellular Light Weight Concrete) ซึ่งนอกจากจะเป็นระบบผนังที่มีความแข็งแรง ติดตั้งได้เร็ว ผนังเรียบสวยแล้ว ยังสามารถออกแบบผนังให้มีคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมได้ (เช่น ค่าการป้องกันเสียง ค่าการป้องกันไฟ และการทนความร้อน) โดยเป็นระบบผนังที่มาพร้อมบริการติดตั้ง

*โปรดศึกษาคู่มือและรายละเอียดการติดตั้งของแต่ละวัสดุก่อนการติดตั้ง
*ระยะห่างระหว่างโครงคร่าว ความหนาวัสดุ ให้ใช้ตามวิศวกรผู้ออกแบบเป็นสำคัญ
*หากผนังภายนอกอาคารมีความสูงเกิน 3 เมตร ควรปรึกษาผู้ผลิตก่อนการนำไปติดตั้งเป็นผนังโครงเบา

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. ติดตั้งผนังโครงเบาให้เข้ากับการใช้งาน ระบบผนังโครงเบาเป็นผนังประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย เพราะนอกจากจะมีน้ำหนักเบาแล้ว ยังติดตั้งง่ายและรวดเร็วด้วย สิ่งสำคัญคือการเลือกประเภทวัสดุ ขนาด ความหนาที่เหมาะสม และมีการติดตั้งอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ผนังที่แข็งแรงตอบโจทย์การใข้งานได้ไม่ต่างจากผนังก่ออิฐทั่วไป

ใส่ความเห็น

×
×

Cart