1. พนักงานขาย  : 5 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร:
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป | มีประสบการณ์งานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  : 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร:
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป | มีประสบการณ์งานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ | อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  : 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร:
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป | มีประสบการณ์งานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย (ต้อนรับ)  : 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร:
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป | สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร | เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จตุจักร

5. เจ้าหน้าที่จัดส่ง : 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ไม่จำกัดวุฒิ | อายุ ไม่เกิน 45 ปี

6. คนขับรถส่งสินค้า : 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ไม่จำกัดวุฒิ | มีใบขับขี่สาธารณะ

7. เจ้าหน้าที่จัดส่ง : 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ไม่จำกัดวุฒิ | อายุ ไม่เกิน 45 ปี

8. โฟร์แมนก่อสร้าง  : 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร:
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป | มีประสบการณ์งานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ | อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

9. เจ้าหน้าที่ออกแบบงานก่อสร้าง  : 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร:
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป | มีประสบการณ์งานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ | อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

10. คนงานไทย และต่างด้าว : หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ : 02 422 5995-98 ต่อ 201