ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กหนวดกุ้ง

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กหนวดกุ้ง

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กหนวดกุ้ง​

หรือ เหล็กเดือย คือเหล็กที่ยื่นออกมาจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มแรงยึดและรับแรงดึงระหว่างชิ้นส่วนโครงสร้างที่หล่อหน้างาน ทำให้โครงสร้างแข็งแรงและยึดเกาะกันได้ดีเหล็กหนวดกุ้งในงานโครงสร้างมีให้เลือกใช้ 2 ชนิดคือ เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) และเหล็กกลม (Round Bar) การเลือกใช้เหล็กจะขึ้นอยู่กับหน้าที่และการรับแรงของงาน ซึ่งถูกคำนวณและออกแบบโดยวิศวกรโยธา

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กหนวดกุ้ง
งานก่อผนังในจุดที่บรรจบกันกับเสาจะต้องมีการติดตั้งเหล็กหนวดกุ้งทุกช่วง30-40 ซม. ตามความสูงของเสา มีหน้าที่ช่วยฉุดรั้งผนังไม่หดตัวหนีเสา เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังอาคาร
ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กหนวดกุ้ง
ในงานฐานราก เมื่อตอกเสาเข็มจะทิ้งเหล็กหนวดกุ้ง 30 ซม.ยื่นเข้าไปในฐานราก เพื่อช่วยยึดเกาะระหว่างเหล็กเสริมเสาเข็มกับฐานรากไม่ให้ฐานรากถอนจากเสาเข็ม
ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กหนวดกุ้ง
การติดตั้งเหล็กหนวดกุ้งที่คานเพื่อรอผูกกับแผ่นพื้นสำเร็จ

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กหนวดกุ้ง หรือ เหล็กเดือย คือเหล็กที่ยื่นออกมาจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มแรงยึดและรับแรงดึงระหว่างชิ้นส่วนโครงสร้างที่หล่อหน้างาน ทำให้โครงสร้างแข็งแรงและยึดเกาะกันได้ดีเหล็กหนวดกุ้งในงานโครงสร้างมีให้เลือกใช้ 2 ชนิดคือ เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) และเหล็กกลม (Round Bar) การเลือกใช้เหล็กจะขึ้นอยู่กับหน้าที่และการรับแรงของงาน ซึ่งถูกคำนวณและออกแบบโดยวิศวกรโยธา

ใส่ความเห็น

×
×

Cart