หม่อมเต่า ปลื้ม! ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม พอใจทำฟัน “ไม่ต้องสำรองจ่าย”เดือนเดียวยอดใช้บริการ 2 แสนกว่าครั้ง

หม่อมเต่า ปลื้ม! ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม พอใจทำฟัน “ไม่ต้องสำรองจ่าย”เดือนเดียวยอดใช้บริการ 2 แสนกว่าครั้ง

หม่อมเต่า ปลื้ม! ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม พอใจทำฟัน

หม่อมเต่า ปลื้ม! ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม พอใจทำฟัน “ไม่ต้องสำรองจ่าย”เดือนเดียวยอดใช้บริการ 2 แสนกว่าครั้ง
          หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (หม่อมเต่า) กล่าวชื่นชมความสำเร็จของระบบทันตกรรมประกันสังคม ตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้านทันตกรรม โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย ว่า รายงานตัวเลขจากสำนักงานประกันสังคม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมามีผู้ประกันตนมาใช้บริการแล้วกว่า 263,088 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 188,190,713 ล้านบาท ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพในช่องปาก ของผู้ประกันตนรวมถึงความต้องการและความพึงพอใจ ในการเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมของผู้ประกันตน นอกจากนี้ ตนได้กำชับให้ นายทศพล กฤตวงศ์วงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดูแลเรื่องสุขภาพผู้ประกันตนเป็นสำคัญ อีกทั้งร่วมกันพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะป้องกันโรคเชิงรุกให้กับผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการการรักษาที่มีคุณภาพให้มากที่สุด ในการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคมรวมทั้งปรับปรุงและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หม่อมเต่า ปลื้ม! ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม พอใจทำฟัน “ไม่ต้องสำรองจ่าย”เดือนเดียวยอดใช้บริการ 2 แสนกว่าครั้ง 1

          นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามนโยบายการทำงานของ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และถือเป็นภารกิจหลักของสำนักงานประกันสังคม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน ลูกจ้างให้ได้รับบริการที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุด สำหรับการใช้สิทธิในกรณีทันตกรรม ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี โปรดสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคม ได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณที่มาบนทความ
ข่าว : เดนิวส์

ใส่ความเห็น

×
×

Cart