เตรียมพร้อมลงมือก่อสร้าง และตรวจรับบ้านสร้างเสร็จ

เตรียมพร้อมลงมือก่อสร้าง และตรวจรับบ้านสร้างเสร็จ

เตรียมพร้อมลงมือก่อสร้าง และตรวจรับบ้านสร้างเสร็จ

เตรียมพร้อมลงมือก่อสร้าง และตรวจรับบ้านสร้างเสร็จ การรู้ข้อมูลและรายละเอียดคร่าวๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังว่าควรมีลำดับการก่อสร้างเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง รวมถึงต้องมีการตรวจรับบ้านก่อนลงนาม เพื่อให้ได้บ้านในแบบที่เราต้องการ 

หลังจากที่เราได้รับอนุญาตก่อสร้าง ก็สามารถลงมือก่อสร้างบ้านได้เลย ซึ่งการลงมือก่อสร้างบ้านนั้น แม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาและช่างก็จริง แต่หากเรารู้รายละเอียดคร่าวๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น ลำดับการก่อสร้าง องค์ประกอบต่างๆ ของบ้าน รวมถึงการตรวจรับบ้าน ก็จะช่วยให้เห็นภาพรวมตั้งแต่ช่วงต้นของการก่อสร้างไปจนถึงการสร้างบ้านที่เสร็จสมบูรณ์หนึ่งหลังในแบบที่เราต้องการ

ลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านนั้น หลังจากที่เราเตรียมที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้าน (ถมดินในระดับที่เราต้องการและดินเซตตัวดี พร้อมสำหรับการก่อสร้างบ้าน) รวมถึงขอน้ำ-ไฟ (ไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร) แล้ว ผู้รับเหมาจะวางแผนสถานที่พักคนงาน และเตรียมสถานที่กองเก็บวัสดุต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วจึงเริ่มวางผังแนวอาคาร ก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน (เสาเข็ม ฐานราก) ก่อน จากนั้นจึงเริ่มก่อสร้างส่วนโครงสร้างบ้านบนดิน (โครงสร้างบ้านชั้นหนึ่ง ชั้นสอง โครงสร้างหลังคา) แล้วจึงทำงานบันไดและติดตั้งหลังคา ก่อผนัง เตรียมงานระบบต่างๆ ตามด้วยการตกแต่งงานสถาปัตย์ เก็บรายละเอียดงานต่างๆ ให้ครบองค์ประกอบของบ้านที่สมบูรณ์ ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านเอาไว้จึงช่วยให้สามารถวางแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้ ทั้งการประสานงานกับแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างตามที่ตกลงกันไว้ (ว่าผู้รับเหมาซื้อของเองทั้งหมด หรือเราซื้ออะไรเองบ้างและผู้รับเหมาจะซื้ออะไรบ้าง โดยสรุปในเอกสารราคาให้เรียบร้อย เพราะจะสัมพันธ์กับการเตรียมงบที่เราต้องจ่ายให้ผู้รับเหมาแต่ละงวดงาน และการเตรียมงบของเราที่ต้องจ่ายตอนซื้อสินค้า) และที่สำคัญจะช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุมงาน ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่หน้างานขณะก่อสร้าง รวมถึงง่ายต่อการแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญากับผู้รับเหมา ทั้งนี้ เจ้าของบ้านควรเตรียมงบประมาณให้พร้อมและสอดคล้องกับแต่ละงวดงาน เพื่อให้แผนการดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปได้ด้วยดี

เตรียมพร้อมลงมือก่อสร้าง และตรวจรับบ้านสร้างเสร็จ
ภาพ: หากเราเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านจะช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุมงาน รวมถึงง่ายต่อการแบ่งจ่ายเงินตามแต่ละงวดงาน

การตรวจรับบ้านเมื่อบ้านสร้างเสร็จเป็นวิธีที่นิยมทำกันก่อนลงนามรับบ้านก็จริง แต่การก่อสร้างบ้านมีรายละเอียดมากมายที่เจ้าของบ้านอาจไม่ทราบข้อมูลมากนัก จึงควรมีการตรวจรับงานในระหว่างก่อสร้างด้วย โดยเจ้าของบ้านอาจจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก หรือวิศวกรให้เข้ามาตรวจรับบ้านในแต่ละงวดงาน ว่ามีความคืบหน้าของงานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกับผู้รับเหมาและถูกต้องตามแบบก่อสร้างหรือไม่ จึงจ่ายเงินตามงวดงาน และให้ผู้รับเหมาลงมือก่อสร้างขั้นตอนต่อไปได้เลย อย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านสามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวให้เข้าตรวจสอบการก่อสร้างเป็นประจำ เช่น วันเว้นวัน หรือทุกสัปดาห์ หรือเจาะจงเฉพาะช่วงงานก่อสร้างในส่วนที่เจ้าของบ้านกังวล เห็นว่ามีความสำคัญ และต้องการความมั่นใจว่ามีความแข็งแรงปลอดภัย เช่น ช่วงงานโครงสร้างบ้าน (การผูกเหล็กก่อนเทคอนกรีต สเปคของเหล็กและคอนกรีต) ซึ่งต้องระบุข้อตกลงเรื่องผู้ตรวจงานไว้ในสัญญากับผู้รับเหมาตั้งแต่แรกก่อนเริ่มก่อสร้างด้วย

*หากมีงบประมาณมากพอ สามารถว่าจ้างบริษัทตรวจรับบ้านที่มีความรู้ความชำนาญเข้ามาตรวจรับบ้าน
**สิ่งสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจ คือ “บ้านไม่พร้อม ห้ามลงชื่อรับบ้านเด็ดขาด”

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. เตรียมพร้อมลงมือก่อสร้าง และตรวจรับบ้านสร้างเสร็จ การรู้ข้อมูลและรายละเอียดคร่าวๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังว่าควรมีลำดับการก่อสร้างเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง รวมถึงต้องมีการตรวจรับบ้านก่อนลงนาม เพื่อให้ได้บ้านในแบบที่เราต้องการ

ใส่ความเห็น

×
×

Cart