SCG HOME SOLUTION ราชพฤกษ์

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 095-114-4555 | 02-422-5995-8

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 095-114-4555 | 02-422-5995-8

4 แนวทางสร้างบ้านใหม่

4 แนวทางสร้างบ้านใหม่

4 แนวทางสร้างบ้านใหม่

4 แนวทางสร้างบ้านใหม่ การจะได้บ้านหลังใหม่ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่ง่ายดายหรือหลายขั้นตอน ต่างมีข้อดีและข้อควรคำนึงที่แตกต่างกัน เราจึงควรเลือกวิธีที่เหมาะสมและสามารถตอบโจทย์เราได้ดีที่สุด

เมื่อเราตัดสินใจจะสร้างบ้านใหม่สักหนึ่งหลัง และได้รวบรวมความต้องการของสมาชิกแต่ละคนในบ้าน ตั้งงบประมาณในใจ รวมถึงกำหนดช่วงเวลาโดยประมาณที่บ้านจะสร้างเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาสำหรับการเตรียม “แบบบ้าน” หรือ “แบบก่อสร้าง” ไปจนถึงการตัดสินใจเรื่องแนวทางการก่อสร้างบ้าน ก่อนจะดำเนินการยื่นขออนุญาตและลงมือก่อสร้างบ้านในขั้นตอนต่อไป

4 แนวทางในการได้แบบบ้านและสร้างบ้านใหม่ ได้แก่ การใช้บริการทีมสถาปนิกออกแบบและจัดหาผู้รับเหมา การใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน การใช้แบบบ้านฟรี/ซื้อแบบบ้านและจัดหาผู้รับเหมา และการซื้อบ้านสำเร็จรูป ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อควรคำนึงที่แตกต่างกันไป

1. การใช้บริการทีมสถาปนิกออกแบบและจัดหาผู้รับเหมา
การใช้บริการหรือว่าจ้างทีมสถาปนิกออกแบบบ้าน (จะมีทั้งรูปแบบบริษัท (บริษัทออกแบบ) หรือจ้างสถาปนิกอิสระ) ทำให้เราได้แบบบ้านที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะเฉพาะตัวของที่ดินแต่ละผืน ผังตัวบ้านเหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางแดดลม ตอบโจทย์ความต้องการและวิถีชีวิตของสมาชิกในบ้านได้มากกว่าแบบอื่นๆ และมีรูปแบบไม่ซ้ำใคร ซึ่งสถาปนิกจะออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้าน (ความสูงอาคาร ระยะถอนร่น การเว้นที่ว่างโดยรอบอาคาร เป็นต้น) โดยจะทำงานประสานกับวิศวกรที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า ระบบประปาสุขาภิบาล ฯลฯ เพื่อให้ได้แบบก่อสร้างที่สมบูรณ์  พร้อมลงนามรับรองแบบเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึง*จัดทำเอกสารราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษาตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง และ*เข้ามาดูงานก่อสร้างเป็นระยะ (*ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาว่าจ้าง)

สำหรับแนวทางนี้ เจ้าของบ้านจะต้องเผื่อเวลาช่วงการออกแบบและจัดทำแบบ รวมถึงเตรียมงบประมาณสำหรับค่าบริการตามมาตรฐานวิชาชีพด้วย นอกจากนี้ ต้องจัดหาผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเอง โดยสถาปนิกจะเป็นที่ปรึกษาในการคัดเลือก และในระหว่างงานก่อสร้างควรหลีกเลี่ยงการปรับแก้แบบจากแบบก่อสร้างที่จัดทำไว้ เพื่อควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนด (ควรปรับแก้แบบจนเป็นที่พอใจมากที่สุดก่อนลงมือก่อสร้าง)

*ควรเลือกสถาปนิกและวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่องานที่มีมาตรฐาน

scg smart home
ภาพ: การใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน สะดวกต่อเจ้าของบ้านและช่วยคุมงบประมาณได้ดี
scg smart home
ภาพ: ตัวอย่างบ้านระบบโมดูลาร์พร้อมบริการแบบครบวงจรจาก SCG HEIM

3. การใช้แบบบ้านฟรี ซื้อแบบบ้านและจัดหาผู้รับเหมา
       แบบบ้านฟรีคือแบบบ้านที่เราได้มาจากแหล่งต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ละแบบอาจมีรายละเอียดมากน้อยแตกต่างกัน แบบที่ไม่ละเอียดอาจจะมีเพียงแบบแปลนแต่ละชั้น รูปตัด รูปด้าน ภาพสามมิติหรือทัศนียภาพ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแบบสถาปัตยกรรมที่ยังขาดรายละเอียดอีกมาก และยังไม่มีแบบโครงสร้างและแบบงานระบบที่เกี่ยวข้องด้วย จึงยังไม่สามารถนำไปใช้ก่อสร้างได้ จะต้องว่าจ้างทีมออกแบบให้พัฒนาแบบและจัดทำแบบก่อสร้างเพิ่มเติม ส่วนแบบที่มีรายละเอียดครบถ้วน ส่วนใหญ่จะสามารถนำไปก่อสร้างได้ โดยอาจมีการปรับแบบบางส่วนเพื่อให้เหมาะกับสภาพที่ดินของเรา สำหรับแบบบ้านที่เราซื้อมา จะเป็นแบบบ้านที่มีรายละเอียดครบถ้วน สามารถนำไปก่อสร้างได้จริงเช่นกัน โดยสามารถเลือกซื้อเอกสารราคากลางค่าก่อสร้าง (BOQ) เพิ่มเติมได้ เพื่อนำไปให้ผู้รับเหมาประกวดราคาค่าก่อสร้าง

       ทั้งแบบบ้านฟรีและแบบบ้านซื้อ ส่วนใหญ่จะให้มาพร้อมค่าก่อสร้างที่ทำให้เรารู้งบประมาณคร่าวๆ ได้ แนวทางนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องแบบก่อสร้างลง และยังมีแบบบ้านที่มองเห็นภาพชัดเจนให้เลือกมากมาย แต่แบบบ้านที่ได้ก็อาจจะไม่เหมาะสมลงตัวกับที่ดินของเรา หรืออาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกทุกคนในบ้านได้ครบถ้วน และเมื่อเราได้แบบบ้านที่พร้อมก่อสร้างแล้ว จะต้องจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ไว้ใจได้ (เช่นเดียวกับแนวทางการใช้บริการสถาปนิกออกแบบ) เพื่อให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างและตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจเลือกแบบบ้านที่ต้องการ เจ้าของบ้านควรศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารโดยเฉพาะเรื่องระยะถอยร่นต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการคัดเลือกแบบบ้านในเบื้องต้น

* หากแบบบ้านที่ได้มามีการออกแบบโครงสร้างใต้ดินไว้แล้ว ควรให้วิศวกรพิจารณาอีกครั้งว่าเหมาะกับสภาพหรือลักษณะดินในพื้นที่ของเราหรือไม่

scg smart home
ภาพ: แบบบ้านฟรี/ซื้อแบบบ้าน มีข้อดีคือช่วยลดค่าจัดทำแบบ
แต่อาจไม่สัมพันธ์กับขนาดที่ดินและไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกทุกคนในบ้านได้
scg smart home
scg smart home
ภาพ: ตัวอย่างแบบบ้านฟรี SCG

4. การซื้อบ้านสำเร็จรูป 
       “บ้านสำเร็จรูป” หรือที่เรียกกันว่า บ้านพรีแฟบ (Prefab) บ้านน็อคดาวน์ (Knock Down) เป็นบ้านที่ผลิตชิ้นส่วนจากโรงงาน และนำมาติดตั้งหรือประกอบในพื้นที่ก่อสร้าง สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว ควบคุมงบประมาณได้ดี โครงสร้างบ้านมักเป็นวัสดุเบาอย่าง เหล็ก ไม้ หรืออาจเป็นบ้านที่ปรับจากตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งนี้ เจ้าของบ้านมักจะต้องเตรียมโครงสร้างใต้ดิน (เสาเข็ม ฐานราก) ระบบไฟฟ้า และระบบประปาสุขาภิบาลรองรับไว้ก่อน

       สำหรับบ้านสำเร็จรูปโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบบ้านได้ รวมถึงวัสดุก่อสร้างก็มักจะถูกกำหนดตายตัวเป็นมาตรฐาน เจ้าของบ้านอาจเปลี่ยนได้เพียงสีสัน หรือรุ่นตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่องที่ตั้งหรือไซต์ก่อสร้างว่ารถหกล้อหรือรถเครนสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ (เนื่องจากจะต้องใช้รถหกล้อหรือรถเครนที่มีขนาดใหญ่ในการขนส่งบ้าน หรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นบ้าน) มีความสะดวกในการเดินทางขนส่งมากน้อยเพียงใด (หากอยู่ในซอยลึก ถนนแคบ เข้าถึงยาก จะไม่เหมาะกับบ้านสำเร็จรูป) รวมถึงมีข้อจำกัดหากต้องการปรับปรุงหรือต่อเติมในอนาคต

4 แนวทางสร้างบ้านใหม่ 1
ภาพ: แบบบ้านที่ได้จากการซื้อบ้านสำเร็จรูปนั้น จะมีแบบให้เลือกค่อนข้างจำกัด

เมื่อตัดสินใจเลือกวิธีการจนได้แบบบ้านหรือแบบก่อสร้างที่สมบูรณ์แล้ว ก็สามารถเตรียมตัวสำหรับการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และหาผู้รับเหมาได้เลย
 
*การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง สำหรับบ้านพักอาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวรวมกันไม่เกิน 150 ตารางเมตร จะได้รับการยกเว้นในการแนบแบบก่อสร้างในการขออนุญาตก่อสร้าง โดยแนบเฉพาะผังบริเวณแสดงที่ตั้งอาคารโดยสังเขป และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน พร้อมใบคำขออนุญาตก่อสร้าง และไม่จำเป็นต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
ป้ายกำกับ
4 แนวทางสร้างบ้าน (11) STAY COOL (4) กระเบื้องหลังคา (5) การวางผังอาคาร กับ งานก่อสร้าง (5) การเลือกวัสดุ (9) กิจกรรม (5) ขั้นตอนสร้างบ้าน (12) ข่าว (5) ข่าว scg (7) ความแตกต่างระหว่างพื้นหินขัด กรวดล้างทรายล้าง (7) ฉนวนกันความร้อน (9) ฉนวนกันความร้อน Stay Cool (5) ซ่อมหลังคา (5) ซ่อมหลังคารั่ว (9) ซ่อมแซมบ้าน (6) ดูแลรักษา (19) ติดตั้งผนังโครงเบาให้เข้ากับการใช้งาน (5) ต่อเติม (14) ต่อเติมครัว (7) ต่อเติมบ้าน (17) นวัตกรรมปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (6) บ้านพักอาศัย (12) บ้านร้อน (7) บ้านสร้างใหม่ (14) บ้านโครงสร้างเหล็ก (6) ปรับปรุงบ้าน (4) ปัญหาบ้านร้อน (4) ฝ้าเพดาน (4) มุงหลังคาช่วงหน้าฝนได้หรือไม่ (4) รอบรู้เรื่องบ้าน (13) รับเหมาต่อเติมบ้าน (5) วัสดุก่อสร้าง (9) วัสดุอะคูสติก เอสซีจี (4) ศัพท์คนสร้างบ้าน (6) สร้างบ้านใหม่ (11) หลังคา (4) หลังคา scg (4) หลังคารั่ว (7) หลังคารั่วซึม (4) หลังคา โซล่าเซลล์ (4) ห้องน้ำ (4) องค์ประกอบและส่วนต่างๆ ของบ้านในงานก่อสร้าง (6) ฮวงจุ้ย (7) เลือกฉนวนกันความร้อน (4) แต่งบ้านเสริมมงคล (5)

ใส่ความเห็น