SCG HOME SOLUTION ราชพฤกษ์

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 095-114-4555 | 02-422-5995-8

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 095-114-4555 | 02-422-5995-8

โปรโมชั่น กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield

โปรโมชั่น กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield 1

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield

เมื่อซื้อกระเบื้องหลังคา Prestige X-shield* ตั้งแต่ 1,500 แผ่นขึ้นไป รับ 50,000 คะแนน 

*เฉพาะกระเบื้อง ไม่รวมครอบ 
*จำนวน 9 สี

เงื่อนไขโปรโมชั่น :
1. รายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะงานสถาปนิก’62 ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้า SCG Family ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในงาน และจำกัดการใช้สิทธิ์โปรโมชั่นจำนวน 1 สิทธิ์ / หมายเลข SCG Family ID
2. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องชำระเงินมัดจำค่าสินค้าและบริการติดตั้งงวดแรก ณ ร้านเอสซีจีโฮมโซลูชั่น, รูฟฟิ่ง เซ็นเตอร์, เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์, เว็บไซต์ เอสซีจี โฮม ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.62 – 31 ส.ค. 62
3. ลูกค้าได้รับ 50,000 คะแนน เมื่อซื้อกระเบื้องหลังคา Prestige X-shield 1,500 แผ่นขึ้นไป เฉพาะกระเบื้อง ไม่รวมครอบ สีใดก็ได้ใน 9 สี
4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอนเป็นเงินสดได้
5. โปรโมชั่นงานสถาปนิก’62 นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆที่ร้านผู้แทนจำหน่ายเอสซีจีได้
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์สมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้สิทธิสมาชิก SCG Family
1. สมาชิกต้องสะสมยอดซื้อ หรือ คะแนน ด้วยการแจ้งหมายเลข SCG Family ID หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า โดยไม่สามารถแจ้งย้อนหลังได้ รวมถึงบริษัทจะไม่ดำเนินการแก้ไขคะแนนสะสมให้แก่สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกแจ้งหมายเลข SCG Family ID หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีที่สมาชิกมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสมที่ได้รับจากการซื้อสินค้า สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา 1 สัปดาห์นับแต่คะแนนดังกล่าวปรากฎ และสมาชิกยอมรับให้คำวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด 
3. ในการรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family รวมถึงการแลกคะแนนสะสม สมาชิกจะต้องสามารถยืนยันตนเองได้
4. สมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากสมาชิกประสงค์จะคืนสินค้าที่สมาชิกได้รับคะแนนสะสมไปแล้ว สมาชิกจะต้องคืนคะแนนสะสมหรือของรางวัลที่ได้รับจากคะแนนสะสมดังกล่าว กรณีไม่สามารถคืนของรางวัลได้จะต้องคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของรางวัลดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิ์ตัดคะแนนสะสมรวมถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอันเนื่องจากการทุจริตของสมาชิก รวมถึงความผิดพลาดของระบบบริษัทได้
5. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีรางวัลเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดกับหรือเกิดจากของรางวัลดังกล่าว 
6. สมาชิกรับทราบว่าการสะสมคะแนน การแลกคะแนนสะสม การรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family จะสามารถใช้ได้กับเฉพาะร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้คะแนนสะสม 20 คะแนนสามารถใช้แทนเงินสูงสุดได้ 1 บาท ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG โดยที่เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น หรือสามารถใช้คะแนนสะสมแลกสินค้าและบริการต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชั่น Home Buddy ตามจำนวนคะแนนที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละสินค้าและคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากเดือนที่ได้รับคะแนน
7. กรณีสมาชิกต้องการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family ตรวจสอบคะแนนสะสม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือที่อยู่จัดส่งของรางวัล สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น SCG HOMEหรือทางเว็บไซต์ www.scgfamily.com รวมถึง Contact Center : 02-586-2222
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์สมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใส่ความเห็น