สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงปมถือหุ้น “ศรีพันวา”

อ่านต่อสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงปมถือหุ้น “ศรีพันวา”

สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงปมถือหุ้น “ศรีพันวา” จาก…

“พล.ต.อ. อดุลย์” ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เปิดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ใหม่ ของกองทุนประกันสังคม”

อ่านต่อ“พล.ต.อ. อดุลย์” ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เปิดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ใหม่ ของกองทุนประกันสังคม”

“พล.ต.อ. อดุลย์” ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิ…

ประกันสังคม คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 63 ด้านการพัฒนาการบริการ “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย” และด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

อ่านต่อประกันสังคม คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 63 ด้านการพัฒนาการบริการ “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย” และด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

ประกันสังคม คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 63 ด้านการพัฒน…

ประกันสังคมชี้แจงนายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ กรณีขอให้เพิ่มการช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อ่านต่อประกันสังคมชี้แจงนายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ กรณีขอให้เพิ่มการช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ประกันสังคมชี้แจงนายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ กรณีขอให้เพ…