เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ 1

เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ

เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ
TA-Q-BIN / Cool TA-Q-BIN / TA-Q-BIN Collect
วิธีการคำนวณขนาดของพัสดุ

เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ 2
เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ 3+เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ 4+เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ 5= ขนาดของพัสดุ (CM)
*ขนาดของพัสดุที่ให้ไม่เกิน 160 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม

เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ 6

ราคาค่าบริการสำหรับบริการ TA-Q-BIN (ส่งพัสดุทั่วไป)

×

Cart