เอสซีจี 111 ปี จับแจกแตกทุกเดือน
เอสซีจี 111 ปี จับแจกแตกทุกเดือน

เอสซีจี 111 ปี จับแจกแตกทุกเดือน

เอสซีจี 111 ปี จับแจกแตกทุกเดือน

​​​​​​​รายละเอียดโปรโมชัน

เอสซีจี 111 ปี จับแจกแตกทุกเดือน
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2567

ซื้อสินค้าหรือบริการ ที่เข้าร่วมรายการ ครบตามกำหนด ลุ้นรับของรางวัล 2 ต่อ

ต่อที่ 1
ซื้อสินค้าหรือบริการ ของ บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด ครบ 5,000 บาท /บิล ) รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นของรางวัล

ต่อที่ 2
ซื้อสินค้า ปูนซิเมนต์ ที่ร่วมรายการ ครบ 10,000 บาท /บิล ) รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นของรางวัล

 

ผลิตภัณฑ์ และงานบริการของบริษัท เอสซีจี ที่ร่วมรายการ ได้แก่
กลุ่มสินค้าปูนซีเมนต์, กลุ่มสินค้างานหลังคา, กลุ่มสินค้า ฉนวนกันความร้อน,  กลุ่มสินค้า แผ่นโปร่งแสง, กลุ่มสินค้าวัสดุ อะคูสติก, กลุ่มสินค้างาน ฝ้า-ระแนง, กลุ่มสินค้างาน ผนังสมาร์ทบอร์ด-ไม้ฝา, กลุ่มสินค้างาน ไม้ตกแต่ง, กลุ่มงานบริการ มุงหลังคา, กลุ่มสินค้างาน แลนด์สเคป, กลุ่มสินค้างาน พื้น  และผลิตภัณฑ์เอสซีจี อื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

วิธีการร่วมกิจกรรม
ลงทะเบียนและทำการส่งใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่ร่วมรายการ มาที่ SCG Brand | LINE Official เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมรายการตามจำนวนสิทธิทั้งหมดพิมพ์ลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ นำมาใส่ในภาชนะโปร่งใสเพื่อจับรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป

​​​​​​​รายละเอียดของรางวัล
จับรางวัลครั้งที่ 1 :
วันที่ 29 เมษายน 2567 (จำนวน 32 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 115,353.00 บาท)
รางวัลที่ 1 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพ่วงข้าง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 29,853 บาท
รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy S23 FE (128GB) จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,500 บาท 
รางวัลที่ 3 จี้ทองคำ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท
รางวัลที่ 4 บัตรของขวัญโลตัส จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000บาท

จับรางวัลครั้งที่ 2 : 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 31 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 99,853.00 บาท)

รางวัลที่ 1 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพ่วงข้าง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 29,853 บาท
รางวัลที่ 2 จี้ทองคำ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท
รางวัลที่ 3 บัตรของขวัญโลตัส จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000บาท

จับรางวัลครั้งที่ 3 : 
วันที่ 29 มิถุนายน 2567 (จำนวน 32 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 115,353.00 บาท)

รางวัลที่ 1 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพ่วงข้าง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 29,853 บาท
รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy S23 FE (128GB) จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,500 บาท 
รางวัลที่ 3 จี้ทองคำ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท
รางวัลที่ 4 บัตรของขวัญโลตัส จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000บาท

จับรางวัลครั้งที่ 4 : 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2567 (จำนวน 31 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 99,853.00 บาท)

รางวัลที่ 1 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพ่วงข้าง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 29,853 บาท
รางวัลที่ 2 จี้ทองคำ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท
รางวัลที่ 3 บัตรของขวัญโลตัส จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000บาท

จับรางวัลครั้งที่ 5 : 
วันที่ 29 สิงหาคม 2567 (จำนวน 33 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 914,353.00 บาท)

รางวัลที่ 1 รถยนต์ GWM New ORA Good Cat รุ่น PRO จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 799,000 บาท
รางวัลที่ 2 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพ่วงข้าง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 29,853 บาท
รางวัลที่ 3 Samsung Galaxy S23 FE (128GB) จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,500 บาท 
รางวัลที่ 4 จี้ทองคำ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท
รางวัลที่ 5 บัตรของขวัญโลตัส จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000  บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000บาท

​​​​​​​เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายของรางวัลอย่างไร 

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีในนามลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. ผู้โชคดีต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศล หรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
 3. กรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ปกครองของผู้โชคดีต้องเป็นผู้เซ็นรับทราบในเอกสารยืนยันการรับรางวัล ได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด หากผู้โชคดีไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมายื่นให้บริษัทฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการได้รับ
 4. ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี Facebook SCG Brand, Line SCG Brand, Website https://www.scgbuildingmaterials.com/
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว (หากมี) เช่น ค่าจดทะเบียน ค่าพรบ. ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของรางวัลและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง
 6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นได้
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลให้กับผู้โชคดี
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อโต้แย้งนั้นๆ และให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 9. พนักงานของบริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง และพนักงานของบริษัท เอสซีจี ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 10. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลสูงสุด ต่อ 1 รอบ ของการจับรางวัล
 11. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำตามกติกาที่กำหนดครบถ้วนเท่านั้น

วิธีร่วมสนุก

เอสซีจี 111 ปี จับแจกแตกทุกเดือน

ใช้งานเป็นจำนวนมาก – งานโครงการ ติดต่อเรา

สนใจสอบถามทาง Line หรือโทรสอบถามข้อมูล สินค้า และบริการ
ติดต่อฝ่ายขายโทร.  02-422-5995-8 Line@ : @smarthome_1
รับงานทั่วกรุงเทพ-ปริมณฑล 
กรุณาสอบถาม เพื่อขอใบเสนอราคา กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อรับใบเสนอราคาพิเศษ

เชิญชมตัวอย่างสินค้าได้ที่ร้าน
สมาร์ทโฮม โปรดักส์

SCG HOUSING EXPERT BY SCG ราชพฤกษ์

สอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ

ป้ายกำกับ
STAY COOL (4) กระเบื้องหลังคา (5) กิจกรรม (5) ขั้นตอนสร้างบ้าน (4) ข่าว (4) ข่าว scg (7) คอนกรีตผสมเสร็จ (4) ฉนวนกันความร้อน (14) ฉนวนกันความร้อน Stay Cool (5) ซ่อมหลังคา (5) ซ่อมหลังคารั่ว (9) ซ่อมแซมบ้าน (6) ดูแลบ้าน (3) ดูแลรักษา (23) ติดตั้งฉนวนกันความร้อน (4) ต่อเติม (17) ต่อเติมครัว (6) ต่อเติมบ้าน (21) ต่อเติมหลังคา (4) บ้านพักอาศัย (4) บ้านร้อน (8) บ้านสร้างใหม่ (19) ปรับปรุงบ้าน (4) ปัญหาบ้านร้อน (4) ปิดโพรงใต้บ้าน (6) ปูนเสือมอร์ตาร์ (7) ฝ้าเพดาน (4) รอบรู้เรื่องบ้าน (5) รับเหมาต่อเติมบ้าน (5) รางน้ำฝน (5) วัสดุอะคูสติก เอสซีจี (4) ศัพท์คนสร้างบ้าน (3) หลังคา (4) หลังคา scg (5) หลังคารั่ว (8) หลังคารั่วซึม (4) หลังคา โซล่าเซลล์ (4) ห้องน้ำ (4) ฮวงจุ้ย (7) เลือกฉนวนกันความร้อน (4) แต่งบ้านเสริมมงคล (5) โปรโมชั่น (5) โปรโมชั่น กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี (5) โปรโมชั่น ปูน (6) โปรโมชั่น ปูนซีเมนต์ (4)
×

Cart