ระบบฝ้าชายคาไวนิล เอสซีจี รุ่นระบายอากาศทั้ง 3 ลอน