จะสร้างบ้านทั้งที สร้างบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นดีกว่า

จะสร้างบ้านทั้งที สร้างบ้านชั้นเดียว
หรือสองชั้นดีกว่า

จะสร้างบ้านทั้งที สร้างบ้านชั้นเดียว
หรือสองชั้นดีกว่า

จะสร้างบ้านทั้งที สร้างบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นดีกว่า แนะแนวทางสำหรับเจ้าของบ้านที่กำลังลังเลว่า จะเลือกสร้างบ้านชั้นเดียวเดียวหรือสองชั้นดีกว่ากัน กับปัจจัยควรคำนึงต่างๆ ทั้งที่ดิน งบประมาณ และการใช้สอยที่ลงตัวทั้งปัจจุบันและอนาคต

สำหรับครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกไม่มาก การจะสร้างบ้านสักหลังอาจมีคำถามเกิดขึ้นว่า จะสร้างบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นดี ? ก่อนจะตัดสินใจเรื่องนี้ ก็ต้องหันมาสำรวจความต้องการและปัจจัยต่างๆ กันเสียก่อน ทั้งพื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน ทำเล งบประมาณที่มี การดูแลรักษา รวมถึงการขยับขยายที่อาจมีในอนาคต

จะสร้างบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นดี ให้ดูพื้นที่ใช้สอยและการใช้งาน

ครอบครัวที่มีสมาชิกไม่เกิน 3-4 คน หากจะใช้บ้านเพื่ออยู่อาศัยธรรมดา ไม่ได้มีความต้องการพื้นที่ใช้สอยพิเศษ อาจเลือกสร้างบ้านชั้นเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่เดินเหินขึ้นลงไม่สะดวก จะสามารถใช้พื้นที่ในบ้านได้สะดวกทั่วถึงกว่า โดยแนะนำให้ทำพื้นระดับเดียว หลีกเลี่ยงพื้นต่างระดับหรือใช้ทางลาดแทนเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

ในทางกลับกัน ถ้าต้องการพื้นที่ใช้สอยพิเศษในบ้านหรือนอกบ้าน เช่น ห้องอ่านหนังสือ ห้องทำงาน ห้องดูหนังฟังเพลง พื้นที่จอดรถหลายคัน บ่อปลา สวนพักผ่อนนั่งเล่น ฯลฯ หากมองว่าพื้นที่เหล่านี้อาจเบียดบังพื้นที่ใช้สอยหลักของบ้านจนดูคับแคบหรือไม่เป็นสัดส่วน การสร้างบ้าน 2 ชั้นดูจะตอบโจทย์กว่า

จะสร้างบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นดี ให้ดูขนาดที่ดินและทำเล

ขนาดที่ดินคือหนึ่งปัจจัยหลักในการตัดสินใจว่าจะเลือกสร้างบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้น โดยจะต้องคำนึงถึง “ระยะร่นแนวอาคาร” ที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ เมื่อนำระยะร่นมาหักลบกับขนาดที่ดินที่เรามี ก็จะรู้ได้ว่าพื้นที่ส่วนที่สามารถสร้างบ้านได้จริงจะเป็นเท่าไหร่ ถ้ามีขนาดใหญ่พอสำหรับพื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ ก็สามารถเลือกสร้างบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ได้ แต่ถ้าหักลบระยะร่นแล้วพบว่าพื้นที่ที่ได้มีขนาดเล็ก ก็อาจต้องเลือกสร้างบ้าน 2 ชั้น เพื่อให้จัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้ลงตัว ไม่คับแคบจนเกินไป นอกจากนี้ ลักษณะทำเลที่ตั้งก็มีผลด้วย เช่น บ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำ พื้นที่ชื้น หรืออยู่ในเขตที่เสี่ยงน้ำท่วม อาจต้องสร้างบ้านแบบใต้ถุนสูงบ้านเพื่อหนีความชื้นและน้ำท่วม เป็นต้น

จะสร้างบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นดี ให้ดูงบประมาณที่มี

งบประมาณเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญมาก หากเปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอยขนาดเท่ากัน บ้านสองชั้นจะมีราคาก่อสร้างต่ำกว่า เนื่องด้วยเสาเข็มที่ลงมีจำนวนน้อยกว่าและขนาดผืนหลังคาเล็กกว่า เมื่อเทียบกับบ้านชั้นเดียว แต่ทั้งนี้ ราคาค่าก่อสร้างจะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร่วมด้วย หากเราศึกษาข้อมูลหรือปรึกษาสถาปนิกโดยละเอียด ก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

จะสร้างบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นดี ให้คำนึงถึงการดูแลรักษา

เป็นที่รู้กันว่าบ้านชั้นเดียวมีข้อดีเรื่องดูแลรักษาง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเช็ดกระจกหน้าต่าง ทำความสะอาดผนังและรางน้ำฝน ซ่อมแซมหลังคา ฯลฯ ในขณะที่บ้านสองชั้นจะดูแลรักษาลำบากกว่าเนื่องด้วยระดับความสูง ส่วนใหญ่มักต้องใช้บันได นั่งร้าน หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ในการทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของบ้าน

จะสร้างบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นดี ให้นึกถึงอนาคต

หากมองว่าในวันข้างหน้าอาจมีสมาชิกในบ้านมากกว่าปัจจุบัน เช่น มีลูกเพิ่ม หรือ ต้องพาพ่อแม่ผู้สูงวัยมาอาศัยอยู่ด้วยกัน การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยใหม่เป็นสิ่งที่ควรคิดเผื่อไว้ตั้งแต่วันนี้ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องต่อเติม เช่น ปลูกบ้านอีกหลังเชื่อมกับบ้านเดิม ต่อเติมห้องครัว ต่อเติมห้องนอนชั้นล่าง ฯลฯ ซึ่งจะต้องมีพื้นที่รอบบ้านรองรับเพียงพอ เมื่อเทียบกันแล้วการสร้างบ้าน 2 ชั้นในวันนี้ จะประหยัดการใช้ที่ดินมากกว่าบ้านชั้นเดียวที่มีพื้นที่ใช้สอยเท่ากัน ทำให้เหลือพื้นที่รอบบ้านสำหรับต่อเติมในอนาคตได้มากกว่า

อย่างไรก็ตาม สำหรับเจ้าของบ้านที่มองว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน แต่ที่แน่นอนคือ ณ วันนี้อยากสร้างบ้านชั้นเดียว ก็สามารถปรึกษาสถาปนิกให้ออกแบบครอบคลุมถึงรูปลักษณ์ของบ้าน งานโครงสร้าง รวมถึงงานระบบต่างๆ เผื่อไว้สำหรับเป็นบ้าน 2 ชั้นไปเลย โดยในช่วงแรกจะสร้างให้เป็นบ้านชั้นเดียวสำหรับอยู่อาศัยในปัจจุบันก่อน และหากในอนาคตจำเป็นต้องต่อเติมเป็นบ้าน 2 ชั้น ก็สามารถต่อเติมได้โดยไม่ต้องทุบบ้านทิ้งทั้งหมดเพื่อสร้างใหม่

เจ้าของบ้านคงได้ทราบกันแล้วว่า การหาคำตอบเรื่องจะเลือกสร้างบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นดีกว่านั้น มีหลายปัจจัยให้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ไม่ว่าจะตัดสินใจเลือกทางไหน สิ่งสำคัญของการสร้างบ้านสักหลังที่ไม่อาจมองข้ามได้ คือ การอยู่อาศัยที่สุขสบาย ตอบโจทย์การใช้งาน มีพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมไม่คับแคบเกินไป รวมถึงมีความปลอดภัย และไม่ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคาร

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. สร้างบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นดีกว่า แนะแนวทางสำหรับเจ้าของบ้านที่กำลังลังเลว่า จะเลือกสร้างบ้านชั้นเดียวเดียวหรือสองชั้นดีกว่ากัน กับปัจจัยควรคำนึงต่างๆ ทั้งที่ดิน งบประมาณ และการใช้สอยที่ลงตัวทั้งปัจจุบันและอนาคต

ใส่ความเห็น

×

Cart