จัดห้องครัวให้ถูกหลัก เสริมฮวงจุ้ยที่ดีให้บ้าน

จัดห้องครัวให้ถูกหลัก เสริมฮวงจุ้ยที่ดีให้บ้าน
จัดห้องครัวให้ถูกหลัก เสริมฮวงจุ้ยที่ดีให้บ้าน

จัดห้องครัวให้ถูกหลัก เสริมฮวงจุ้ยที่ดีให้บ้าน

จัดห้องครัวให้ถูกหลัก เสริมฮวงจุ้ยที่ดีให้บ้าน ในศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น ห้องครัวถือเป็นอีกห้องหนึ่งภายในบ้านที่มีความสำคัญ เนื่องจากต้องมีการติดเตาไฟอยู่บ่อยๆ ถือเป็นการกระตุ้นสภาพหยางของธาตุไฟ การวางตำแหน่งห้องครัวและเครื่องใช้ต่างๆ ให้ถูกตามหลักฮวงจุ้ย จึงมีความสำคัญที่จะทำให้บ้านมีฮวงจุ้ยที่ดี

เรื่อง: อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ห้องครัวเป็นห้องที่เราให้ความสำคัญมากอีกห้องหนึ่ง เพราะเป็นห้องที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้การที่ห้องครัวมีเตาไฟที่มีการติดไฟอยู่บ่อยๆ จึงเท่ากับเป็นการกระตุ้นสภาพความเป็นหยางของธาตุไฟอย่างสูง ดังนั้นการวางตำแหน่งห้องครัวและเครื่องใช้ในห้องครัวให้ถูกตามหลักฮวงจุ้ย จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะทำให้บ้านมีฮวงจุ้ยที่ดีได้ โดยหลักการพิจารณาการจัดฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิ (Landform Feng Shui Theory) ของห้องครัวมีดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งของห้องครัว (เทียบกับตัวบ้าน) โดยภาพรวมแล้วการที่ช่องเปิดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ด้านหน้าบ้าน จะทำให้ลมพัดผ่านเข้ามาจากทางหน้าบ้านไปยังหลังบ้าน ดังนั้นการที่ห้องครัวอยู่หลังบ้าน จึงเป็นการช่วยลดกลิ่นจากควันของการทำอาหาร ไม่ให้ลอยตามลมที่พัดผ่านเข้ามาจากทางหน้าบ้าน นอกจากนี้ เนื่องจากในภาพรวมเรามักจะทำการกั้นห้องครัวเป็นสัดส่วน หากเราวางห้องครัวไว้ที่ด้านหน้าบ้านแล้ว จะทำให้ด้านหน้าบ้านของเรามีห้องที่จะกั้นการพัดผ่านของลมทางหน้าบ้านได้ ดังนั้นด้วยเหตุผลทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ เราจึงควรจัดวางห้องครัวไว้ที่ด้านหลังของบ้าน

นอกจากนี้ ตำแหน่งห้องครัวไม่ควรอยู่ตรงกับตำแหน่งของห้องนอนหรือเตียงนอนในชั้นที่สอง เพราะจะทำให้ผู้ที่อาศัยในห้องนอนนั้นๆ ต้องเจอกับอากาศร้อนจากสภาพความเป็นหยางของธาตุไฟมากกว่าปกติ โดยการแก้ไขนั้นสามารถทำได้โดยการใส่ฉนวนกันร้อนเข้าไปในฝ้าเพดานที่อยู่ระหว่างห้องครัวและห้องนอนในชั้นบน

จัดห้องครัวให้ถูกหลัก เสริมฮวงจุ้ยที่ดีให้บ้าน
ภาพ: ควรจัดวางตำแหน่งห้องครัวไว้หลังบ้าน

2. ตำแหน่งของเตาไฟ อ่างล้างจาน และตู้เย็น หากเราพูดถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่สำคัญที่สุดในห้องครัวนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะนึกถึงเตาไฟ อ่างล้างจาน และตู้เย็น เป็นลำดับแรกๆ เตาไฟนั้นมีสภาพเป็นธาตุไฟและมีความเป็นหยางค่อนข้างสูง ส่วนอ่างล้างจานมีสภาพเป็นธาตุน้ำ จึงทำให้เครื่องมือเครื่องใช้ทั้งสองอย่างนี้มีสภาพพิฆาตกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในขณะที่คนภายในบ้านใช้งาน ไม่ควรอยู่ตรงกลางระหว่างเตาไฟและอ่างล้างจาน เช่น วางเตาไฟกับอ่างล้างจานตรงข้ามกันเนื่องจากผู้ใช้งานต้องรับสภาพการพิฆาตกันระหว่างธาตุไฟของเตาไฟและธาตุน้ำของอ่างล้างจานอยู่ตลอดเวลา หากต้องทำอาหารบ่อยๆ ก็จะทำให้มีอารมณ์ฉุนเฉียว ขี้หงุดหงิดง่าย หรือการวางเตาไฟกับอ่างล้างจานต่อกันพอดี ก็จะถือว่ามีสภาพการพิฆาตกันอยู่เช่นเดียวกัน การแก้ไขคือ ให้นำธาตุตัวกลางระหว่างธาตุน้ำและธาตุไฟมาวางไว้ ได้แก่การนำเอาต้นไม้ชนิดแช่น้ำมาวางไว้ที่ด้านเตาไฟหรืออ่างล้างจาน เพื่อลดสภาพการพิฆาตกัน

จัดห้องครัวให้ถูกหลัก เสริมฮวงจุ้ยที่ดีให้บ้าน
ภาพ: หากเตาไฟอยู่ต่อจากอ่างล้างจาน ให้นำต้นไม้ชนิดแช่น้ำมาวางไว้ที่ด้านเตาไฟหรืออ่างล้างจาน

การวางตำแหน่งเตาไฟและอ่างล้างจานที่ดีคือ หากอยู่ฝั่งตรงข้ามกันให้วางในตำแหน่งที่เยื้องกัน หรือให้ตำแหน่งของเตาไฟและอ่างล้างจานห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือหากเตาไฟและอ่างล้างจานอยู่ฝั่งเดียวกัน ก็ให้วางตำแหน่งเตาไฟและอ่างล้างจานให้ห่างกันอย่างต่ำ 1 เมตรเช่นเดียวกัน ส่วนการวางตำแหน่งตู้เย็นนั้นให้ใช้หลักการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ช่วยคือ ให้วางเสริมเป็นตำแหน่งมุมที่เหลือ เพื่อให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อเทียบกับเตาไฟและอ่างล้างจาน เพราะการวางเตาไฟ อ่างล้างจาน และตู้เย็น ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนั้นจะทำให้การใช้งานห้องครัวนั้นเป็นไปได้อย่างสะดวก

จัดห้องครัวให้ถูกหลัก เสริมฮวงจุ้ยที่ดีให้บ้าน
ภาพ: หากเตาไฟและอ่างล้างจานอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน ให้จัดวางในตำแหน่งที่เยื้องกัน
จัดห้องครัวให้ถูกหลัก เสริมฮวงจุ้ยที่ดีให้บ้าน
ภาพ: หากเตาไฟและอ่างล้างจานอยู่ฝั่งเดียวกัน ให้วางตำแหน่งเตาไฟและอ่างล้างจานห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
จัดห้องครัวให้ถูกหลัก เสริมฮวงจุ้ยที่ดีให้บ้าน
ภาพ: จัดวางอ่างล้างจาน เตาไฟ และตู้เย็น ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม จะทำให้การใช้งานห้องครัวนั้นเป็นไปได้อย่างสะดวก

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะสามารถจัดฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิสำหรับห้องครัวได้แล้ว ก็ยังถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีได้อยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะเรายังต้องให้ความสำคัญกับการจัดฮวงจุ้ยในเชิงองศาทิศทาง (Compass Feng Shui Theory) ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับฮวงจุ้ยในระบบดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star Feng Shui) เพราะเนื่องจากห้องครัวนั้นมีสภาพความเป็นธาตุไฟอย่างชัดเจนมาก หากเราสามารถวางตำแหน่งห้องครัวหรือเตาไฟให้ตรงกับตำแหน่งของดาว 8 ซึ่งเป็นดาวประจำยุคปัจจุบันที่มีความเป็นธาตุดินได้ จะทำให้ห้องครัวหรือเตาไฟนั้นสามารถเสริมโชคลาภและบารมีของสมาชิกภายในบ้านนั้นๆ ได้ ในทางกลับกันหากเราวางตำแหน่งห้องครัวหรือเตาไฟตรงกับตำแหน่งดาว 5 ซึ่งนับเป็นดาวที่ไม่ดีในเรื่องสุขภาพและโชคลาภที่มีความเป็นธาตุดินเช่นกัน ก็จะเป็นผลให้สมาชิกในครอบครัวของเราต้องรับสิ่งที่ไม่ดีตามไปด้วย

ขอบคุณเรื่องจาก: อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการจัดฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำ http://www.modernfs.com/garden.html

ใส่ความเห็น

×

Cart