ฉนวนกันความร้อนดี เลือกที่มีฉลากรับรอง

ฉนวนกันความร้อนดี เลือกที่มีฉลากรับรอง

ฉนวนกันความร้อนดี เลือกที่มีฉลากรับรอง

การเลือกซื้อ ฉนวนกันความร้อนดี เลือกที่มีฉลากรับรอง ฉลากหรือมาตรฐานการรับรองต่างๆ เป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่จะรับรองคุณภาพหรือบอกข้อมูลของสินค้า และยังช่วยให้การตัดสินใจซื้อฉนวนเป็นไปได้ง่ายขึ้น การเข้าใจความหมายของฉลากต่างๆ จะช่วยให้เราเห็นถึงความเฉพาะตัวของแต่ละสินค้าที่มีฉลากนั้นๆ สำหรับฉนวนกันความร้อน เอสซีขี รุ่น Stay Cool ก็มีฉลากรับรองเช่นกัน

ฉนวนกันความร้อนดี เลือกที่มีฉลากรับรอง 1

1. ฉลากประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5
ฉลากประสิทธิภาพสูง คือ ฉลากที่แสดงค่าประสิทธิภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 โดยที่เบอร์ 5 หมายถึงประหยัดไฟมากที่สุด ซึ่งฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น Stay Cool ผลิตจากวัสดุใยแก้ว เป็นฉนวนประเภทเดียวที่ได้รับรองฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และได้รับยาวนานถึง 7 ปี แสดงให้เห็นว่าการติดตั้ง Stay Cool ช่วยให้บ้านเย็นขึ้น การทำงานของเครื่องปรับอากาศลดลง จึงช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้ถึง 47%*
*คำนวณอุณหภูมิเปรียบเทียบ ระหว่างบ้านที่ไม่ติดฉนวนและบ้านที่ติดฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL หนา 75 มม. : จากการวิจัยร่วมกับหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี พ.ศ.2550-2551 โดยคำนวณค่าไฟที่ 2.98 บาท/ยูนิต จากการจำลองทห้องขนาด 4 x 4 เมตร ฝ้าเพดานยิปซั่ม ติดเครื่องปรับอากาศขนาด COP 2.5 (12,000 Btu) เปิดแอร์ 5 วัน / สัปดาห์ ระหว่างเวลา 8.00-18.00 น. เป็นเวลา 1 ปี ที่อุณหภูมิ 25 โดยใช้ฐานข้อมูลอากาศของวันที่ 15 สิงหาคม 2543

ฉนวนกันความร้อนดี เลือกที่มีฉลากรับรอง 2

2. SCG Eco Value
ฉลาก SCG Eco Value เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าให้สังคม เอสซีจี จึงได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย พัฒนาสินค้าและบริการ ที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรไทยรายแรกที่กำหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก SCG Eco Value ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งเป็นฉลากรับรองสินค้าหรือบริการ ที่มีกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไป ซึ่งฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น Stay Cool ผลิตจากแก้วรีไซเคิล 100% และผลิตด้วยกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้รับฉลาก SCG ECO Value

ฉนวนกันความร้อนดี เลือกที่มีฉลากรับรอง 3

3. เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณ์อุตสาหกรรม (มอก.)
มอก. หรือ มาตรฐานผลิตภัณ์อุตสาหกรรม เป็นเครื่องหมายของข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด จึงมั่นใจได้ว่าฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น Stay Cool เป็นสินค้าที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับการใช้งาน

ฉนวนกันความร้อนดี เลือกที่มีฉลากรับรอง 4

4. ฉลากเขียว (Green Label)
ฉลากที่แสดงถึงสินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ ตลอดจนถึงการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งฉนวนกันความร้อน เอสซีจี เป็นรายแรกที่ได้รับฉลากเขียว เนื่องจากใช้แก้วรีไซเคิล 100% จึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฉนวนกันความร้อนดี เลือกที่มีฉลากรับรอง 5

5. คาร์บอนฟุตพริ้นท์*
ฉลากหรือเครื่องหมายที่แสดงข้อมูลว่า ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่ ตั้งแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกำจัดเมื่อกลายเป็นของเสีย ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

*Certifications are available for selected products. For more informations please contact the company.

ฉนวนกันความร้อน  เอสซีจี รุ่น STAYCOOL จึงเป็นสินค้าที่ประหยัดพลังงานคุณภาพสูง อันดับต้นๆ ที่ควรต้องนึกถึง เมื่อคิดจะแก้ปัญหาเรื่องบ้านร้อน

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. การเลือกซื้อ ฉนวนกันความร้อนดี เลือกที่มีฉลากรับรอง ฉลากหรือมาตรฐานการรับรองต่างๆ เป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่จะรับรองคุณภาพหรือบอกข้อมูลของสินค้า และยังช่วยให้การตัดสินใจซื้อฉนวนเป็นไปได้ง่ายขึ้น การเข้าใจความหมายของฉลากต่างๆ จะช่วยให้เราเห็นถึงความเฉพาะตัวของแต่ละสินค้าที่มีฉลากนั้นๆ สำหรับฉนวนกันความร้อน เอสซีขี รุ่น Stay Cool ก็มีฉลากรับรองเช่นกัน

ใส่ความเห็น

×

Cart