ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 1

ฉนวนกันความร้อน
สำหรับงานประเภทหลังคา

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 2

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี
สำหรับงานระบบปรับอากาศ

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 3

ฉนวนกันความร้อน
สำหรับทนอุณหภูมิสูง

ฉนวนใยแก้วผลิตจากวัสดุเหลือใช้แก้ว, กระจก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงอีกทั้งยังปลอดภัยต่อสุขภาพด้วย Green insulation ที่ได้รับรองจากองค์การอนามัยโลก ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับประเภทงานอุตสาหกรรม เป็นนวัตกรรมการป้องกันความร้อนด้วยฉนวนประเภทใยแก้วที่พัฒนามาสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

1.ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานประเภทหลังคา
2.ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานสำหรับงานระบบปรับอากาศ
3.ฉนวนกันความร้อนสำหรับทนอุณหภูมิสูง

1.ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานประเภทหลังคา

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 4
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 5

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานหลังคา เป็นฉนวนใยแก้ว มีทั้งแบบม้วนและแบบแผ่น (Blanket and Board) มีวัสดุปิดผิวประเภทต่างๆ อีกทั้งทำการปิดผิวด้วยเครื่องจักรจากโรงงาน ทั้งแบบ 1 ด้าน, 2 ด้าน และหุ้มรอบด้าน สามารถกันความร้อนและดูดซับเสียง โดยได้รับมาตรฐานสากล ASTM และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.486, 487) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในอาคาร

2.ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานสำหรับงานระบบปรับอากาศ

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 6
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 7

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานปรับอากาศ เพื่อหุ้มท่อปรับอากาศ

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานปรับอากาศ เพื่อหุ้มท่อปรับอากาศ เป็นฉนวนใยแก้วสีเขียว (Green-3 Insulation) แบบม้วน ปิดผิวหน้าหนึ่งด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดต่างๆ สามารถช่วยป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ และรักษาอุณหภูมิภายในท่อปรับอากาศและช่วยอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับมาตรฐานอุคสาหกรรม (มอก.486,487) และมาตรฐาน ASTM เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ตามอาคาร สามารถใช้งานหุ้มท่อลมปรับอากาศของอาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้าและบ้านพักอาศัย ที่อุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ 4℃ – 230 ℃ (4°F – 230 °F)

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 8

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานปรับอากาศ เพื่อหุ้มท่อปรับอากาศ
มีวัสดุปิดผิวประเภทต่างๆ อีกทั้งทำการปิดผิวด้วยด้วยเครื่องจักรจากโรงงานทั้งแบบ 1 ด้าน, 2 ด้าน โดยแยกตามรุ่นต่างๆ
1.รุ่น FRK-G ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทางชนิดไม่ลามไฟ 1 ด้านผ่านการทดสอบมาตรฐาน BS 476 และ ASTME84/UL 723  (UL 723 สินค้าสั่งผลิต) 
2.รุ่น FRKF-G ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทางชนิดไม่ลามไฟ 2 ด้านผ่านการทดสอบมาตรฐาน BS 476 และ ASTME84/UL 723  (UL 723 สินค้าสั่งผลิต) 

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 9

ข้อมูลทางเทคนิค รายละเอียดทางกายภาพของฉนวน

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 10

ภาพตัวอย่างผลงาน

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 11
งานฉนวนกันความร้อนหุ้มท่อแอร์ อาคารสำนักงานใหญ่ 3 เอสซีจี สินค้า : ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานปรับอากาศ รุ่น FRKF-G
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 12
สินค้า : ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานปรับอากาศ รุ่น FRK-G
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 13

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 14
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 10

3. ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานทนอุณหภูมิสูง

รายละเอียดสินค้าฉนวนหุ้มท่อเหล็ก

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 18

รายละเอียดสินค้าฉนวนหุ้มท่อทองแดง

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 19
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 20
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 21

3.2 ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานทนอุณหภูมิสูง

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 22
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 23

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 24

ข้อมูลทางเทคนิค คุณสมบัติทางกายภาพของฉนวน

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 20
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 26
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 27

คุณสมบัติ

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 28

เนื้อฉนวน
ยืดหยุ่น
คืนตัว

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 29

เมื่อเลือกความหนาที่เหมาะสม
จะไม่เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 30

มีค่าการนำความร้อนต่ำ
ลดความร้อนที่เข้ามาในอาคาร

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 31

ลดเสียงรบกวนจากภายนอก
เช่น เสียงฝนตกกระทบ

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 32

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84และBS476

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 33

น้ำหนักเบา ทนต่อแรงดึงดูด ทำให้ไม่ฉักขาดง่าย

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 34

ทั้งแบบทีบาร์และฉาบเรียบ
ทั้งบ้านเดิมและบ้านใหม่

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม 35

ได้รับการรับรองโดย จาก IARC ของ WHO

ติดตาม
Facebook : SCGRatchaphruk

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. ฉนวนใยแก้วผลิตจากวัสดุเหลือใช้แก้ว, กระจก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงอีกทั้งยังปลอดภัยต่อสุขภาพด้วย Green insulation ที่ได้รับรองจากองค์การอนามัยโลก ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับประเภทงานอุตสาหกรรม เป็นนวัตกรรมการป้องกันความร้อนด้วยฉนวนประเภทใยแก้วที่พัฒนามาสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

×

Cart