ตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ก้าวเล็กๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน
ก้าวเล็กๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ก้าวเล็กๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ก้าวเล็กๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ชวนมาดูความสำคัญของการออกแบบตกแต่งโถงทางเข้าบ้านที่ดีเหมาะกับการใช้งาน ซึ่งนอกจากบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์แล้ว ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต และความสะอาดปลอดภัยห่างไกลเชื้อโรค

โถงทางเข้าบ้าน พื้นที่ที่เหมือนทางผ่าน เดิมทีอาจเป็นเพียงแค่โถงโล่งธรรมดาเพื่อจะผ่านไปสู่ห้องต่างๆ ภายในบ้าน แต่เมื่อโถงโล่งนั้นรวมเข้ากับการใช้สอยที่เพิ่มขึ้นตามวิถีชีวิตและรูปแบบที่อยู่อาศัยซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทำให้พื้นที่นี้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นและไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านเช่นเดิม แต่ยังบ่งบอกถึงตัวตนของเจ้าของบ้านและสร้างความปลอดภัยภายในบ้านได้อีกด้วย

การออกแบบตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน กับสไตล์การใช้ชีวิต

การออกแบบตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ทั้งการจัดสรรพื้นที่ การใช้วัสดุ สี เฟอร์นิเจอร์ แสงสว่าง และองค์ประกอบต่างๆ ทำให้เกิดการรับรู้ถึงความสอดคล้องกับพื้นที่ภายในบ้านทั้งหมด โถงที่มีลักษณะโล่งสบาย วัสดุสีอ่อน มีโคมไฟห้อยตกแต่ง ใช้องค์ประกอบที่มีลวดลายให้ความรู้สึกนุ่มนวลอ่อนหวาน หรือโถงที่ใช้สีเข้ม ใช้วัสดุสีธรรมชาติ เฟอร์นิเจอร์ที่เรียบเก๋ เป็นสิ่งแสดงตัวตนและความชอบของเจ้าของบ้าน

ภาพ : การตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ในรูปแบบที่แตกต่างตามความชอบของเจ้าของบ้าน
ภาพ : การตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ในรูปแบบที่แตกต่างตามความชอบของเจ้าของบ้าน
ภาพ : การตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ในรูปแบบที่แตกต่างตามความชอบของเจ้าของบ้าน
ภาพ : การตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ในรูปแบบที่แตกต่างตามความชอบของเจ้าของบ้าน

ออกแบบตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

โถงทางเข้าบ้านเปรียบเสมือนโถงต้อนรับ ที่คนภายนอกเข้าถึงได้เป็นพื้นที่แรก และรวมถึงสิ่งของต่างๆ ที่นำมาจากภายนอกจะเข้ามาถึงด้วยเช่นกัน เมื่อต้องปกป้องตัวเราและครอบครัวจากเชื้อโรคและโรคภัยไข้เจ็บ ที่สามารถเข้ามาพร้อมสิ่งของหรือการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ การเลือกใช้อุปกรณ์หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายและลดจุดสัมผัส จะเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังคงต้องคำนึงถึงการใช้สอยที่สะดวกสบาย น่าใช้ และสวยงาม และเมื่อถึงยุคที่เราต้องป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาภายในบ้าน โถงทางเข้าบ้านยังเป็นส่วนที่ช่วยให้บ้านปลอดภัยจากเชื้อโรคในเบื้องต้นด้วย เราสามารถใช้การออกแบบและเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดังต่อไปนี้

ภาพ : ตัวอย่างการออกแบบตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ที่เพิ่มพื้นที่เก็บของโดยการใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบ Built-in เพื่อแยกสิ่งของที่สัมผัสกับพื้นที่ภายนอกบ้านไม่ให้เข้าสู่ภายในบ้าน และทำให้การดำเนินชีวิตมีความคล่องตัวขึ้น
ภาพ : ตัวอย่างการออกแบบตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ที่เพิ่มพื้นที่เก็บของโดยการใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบ Built-in เพื่อแยกสิ่งของที่สัมผัสกับพื้นที่ภายนอกบ้านไม่ให้เข้าสู่ภายในบ้าน และทำให้การดำเนินชีวิตมีความคล่องตัวขึ้น
ภาพ : ตัวอย่างการออกแบบตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ที่เพิ่มพื้นที่เก็บของโดยการใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบ Built-in เพื่อแยกสิ่งของที่สัมผัสกับพื้นที่ภายนอกบ้านไม่ให้เข้าสู่ภายในบ้าน และทำให้การดำเนินชีวิตมีความคล่องตัวขึ้น
ภาพ : ตัวอย่างการออกแบบตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ที่เพิ่มพื้นที่เก็บของโดยการใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบ Built-in เพื่อแยกสิ่งของที่สัมผัสกับพื้นที่ภายนอกบ้านไม่ให้เข้าสู่ภายในบ้าน และทำให้การดำเนินชีวิตมีความคล่องตัวขึ้น

การแบ่งพื้นที่โถงทางเข้าบ้านให้เป็นสัดส่วน ในบ้านที่มีพื้นที่มากอาจแยกโถงทางเข้าบ้านเป็นห้องออกจากส่วนอื่นของบ้าน หรือถ้ามีพื้นที่ขนาดเล็กในคอนโดก็สามารถกำหนดขอบเขตโดยการเล่นระดับพื้นในตำแหน่งสำหรับถอดรองเท้ากับพื้นภายในบ้าน แต่หากระดับของพื้นเสมอกันทั้งห้องก็ใช้วัสดุที่แตกต่างในการกำหนดพื้นที่ เช่น การวางพรมเช็ดเท้าหรือขอบสเตนเลส หรือใช้ขอบไม้มาช่วย เพื่อไม่ให้รองเท้า และสิ่งของจากนอกบ้านเข้ามาเปรอะเปื้อนพื้นที่ภายใน ทำให้สามารถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดเฉพาะส่วนโถงทางเข้าบ้านได้ง่ายขึ้นบ่อยขึ้น และอาจจัดมีตำแหน่งวางพรมทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นรองเท้าวางไว้บริเวณหน้าประตูทางเข้าได้จะยิ่งช่วยให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้น

การเชื่อมโยงโถงทางเข้าบ้านกับส่วนซักรีดและห้องน้ำ ก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้ เพราะเราสามารถทำความสะอาดเสื้อผ้าและร่างกายก่อนเข้าบ้านได้ทันที

ระดับพื้นทางเข้าบ้าน ระหว่างภายนอกกับภายในควรต่างระดับกัน และประตูควรเปิดจากภายในสู่ภายนอกบ้าน เพื่อป้องกันน้ำจากฝนที่ไหลเข้ามาภายในบ้าน รวมถึงป้องกันแมลงและสัตว์ต่าง ๆ

ภาพ : ระดับพื้นภายในบ้านและภายนอกบ้าน กับการใช้ระดับพื้น และวัสดุในการแบ่งพื้นที่โถงทางเข้าบ้านสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก
ภาพ : ระดับพื้นภายในบ้านและภายนอกบ้าน กับการใช้ระดับพื้น และวัสดุในการแบ่งพื้นที่โถงทางเข้าบ้านสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก

มือจับประตูทางเข้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้สอยสัมผัสบ่อยและอาจมีสิ่งสกปรกต่างๆ ติดอยู่กับพื้นผิว การเลือกใช้อุปกรณ์มือจับในรูปแบบ Digital Door Lock จะช่วยลดการสัมผัสเพราะสามารถปลดล็อกได้ด้วยการ์ด หรือเข้ารหัสจากมือถือ

ภาพ : การใช้ Digital Door Lock ติดตั้งเพื่อลดการสัมผัสในการเปิดประตูทางเข้าบ้าน
ภาพ : การใช้ Digital Door Lock ติดตั้งเพื่อลดการสัมผัสในการเปิดประตูทางเข้าบ้าน

วัสดุพื้น ควรเน้นวัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ทนความชื้นและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย เช่น กระเบื้องปูพื้น Hygienic tile ที่มีลวดลายสวยงามให้เลือก

ภาพ : ตัวอย่างกระเบื้อง Hygienic tile ลายไม้โทนสีต่างๆ
ภาพ : ตัวอย่างกระเบื้อง Hygienic tile ลายไม้โทนสีต่างๆ

วัสดุผนัง ใช้สีที่เช็ดล้างทำความสะอาดได้ ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกในจุดที่มีการสัมผัส โดยเนื้อสียังคงสภาพเหมือนใหม่ และยังช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา รวมถึงสารก่อมะเร็งได้ หรือกรุกระเบื้องหรือหินที่มีผิวซึ่งสามารถทนการเช็ดล้างได้ดี

เฟอร์นิเจอร์ ที่ควรเตรียมไว้ในส่วนโถงทางเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นส่วนจัดเก็บรองเท้า กระเป๋า เสื้อคลุม หรือของใช้ ทำได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์แบบติดกับที่ (Built-in) หรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เลือกได้ตามรูปแบบที่ชอบ เพื่อเพิ่มความสวยงามน่าอยู่อาศัย และเพิ่มพื้นที่เก็บของภายในบ้าน การติดรูปภาพ หรือกระจกในส่วนนี้จะทำให้พื้นที่โถงทางเข้าบ้านดูน่าสนใจและดูกว้างขึ้น การติดตั้งโคมไฟเหนือโต๊ะ หรือการเพิ่มไฟส่องภาพช่วยเพิ่มบรรยากาศให้น่าอยู่ขึ้น สำหรับช่วงที่ต้องระวังเรื่องโรคติดต่อ การเตรียมมุมเล็กๆ สำหรับวางเจลล้างมือ กล่องเก็บหน้ากากอนามัย และตะกร้าทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้วในบริเวณนี้ก็เป็นอีกรายละเอียดสำคัญช่วยให้บ้านปราศจาคเชื้อโรคได้อีกทางหนี่ง

ภาพ : การออกแบบตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ที่เลือกใช้วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ซึ่งคำนึงถึงความสวยงามและความสะอาดปลอดภัย
ภาพ : การออกแบบตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ที่เลือกใช้วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ซึ่งคำนึงถึงความสวยงามและความสะอาดปลอดภัย
ภาพ : การออกแบบตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ที่เลือกใช้วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ซึ่งคำนึงถึงความสวยงามและความสะอาดปลอดภัย
ภาพ : การออกแบบตกแต่งโถงทางเข้าบ้าน ที่เลือกใช้วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ซึ่งคำนึงถึงความสวยงามและความสะอาดปลอดภัย

เมื่อทบทวนถึงรายละเอียดตามข้างต้นคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผู้ที่คิดจะสร้างบ้านใหม่หรือปรับปรุงบ้านควรคำนึงถึงการจัดสรรพื้นที่ในส่วนโถงทางเข้าบ้านให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและข้อจำกัดของแต่ละบ้าน เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยจากโรคภัยของคนในบ้านเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

×
×

Cart