ทำบ้านให้ระบายอากาศได้ เพื่อสุขภาพที่ดี

ทำบ้านให้ระบายอากาศได้ เพื่อสุขภาพที่ดี

ทำบ้านให้ระบายอากาศได้ เพื่อสุขภาพที่ดี

ความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราหากอยู่ในบ้านที่มีการถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ รวมถึงแนวทางในการระบายกาศภายในบ้าน เพื่อให้เราอาศัยอยู่ได้อย่างสบายและมีสุขภาพดี

บ้านที่เราอยู่อาศัย นอกจากจะต้องมีความแข็งแรง พื้นที่ใช้สอยตอบโจทย์ สะดวกต่อการใช้งานแล้ว อากาศภายในบ้านก็ควรมีความเหมาะสม มีการระบายอากาศที่ดี เพื่ออากาศที่มีคุณภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพเราด้วย อีกทั้งช่วยให้บ้านไม่ร้อนอบอ้าว ลดการใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อีกด้วย

การระบายอากาศนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพคนเรา เพราะหากมีการระบายอากาศที่ไม่ดี จะมีความร้อนและความชื้นเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไรฝุ่นกับเชื้อราตามฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ ข้าวของอุปกรณ์ต่างๆ เจริญเติบโตได้ดี จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้หรือหอบหืด และหากเราหายใจเอาอากาศเดิมๆ ที่ไม่ได้ถ่ายเทนานๆ เข้า ปริมาณออกซิเจนในอากาศจะลดลง ส่วนปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย เช่น มีส่วนทำให้เราหายใจไม่คล่อง รู้สึกง่วงหงาวหาวนอน มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และยังส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองในเด็กอีกด้วย ดังนั้น การถ่ายเทเอาอากาศเดิมออกไปพร้อมเปิดรับเอาอากาศใหม่เข้ามาจึงสำคัญ เพื่อให้เราอยู่ในบ้านได้อย่างสบายและมีสุขภาพที่ดี

สำหรับบ้านที่มีช่องเปิดประตูหน้าต่างในทิศและปริมาณที่เหมาะสม อากาศจะถ่ายเทได้ดี ส่วนบ้านที่มีข้อจำกัดเรื่องช่องเปิด ไม่ว่าจะเป็นบ้านในเมืองที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ บ้านที่อยู่ในบริเวณที่มีมลภาวะทางอากาศ หรือบ้านที่สมาชิกในบ้านออกไปทำงานกันหมดจึงต้องปิดประตูหน้าต่างไว้เกือบตลอดวัน จะไม่สามารถระบายอากาศได้เพียงพอ กรณีนี้ อาจต้องพึ่งระบบหรือกลไกที่ช่วยเร่งการระบายอากาศ อย่างเช่น ระบบ Active AIRflowTM System ซึ่งจะมีช่อง Grille เป็นช่องทางให้อากาศจากภายนอกไหลผ่านเข้ามาภายในบ้าน มีพัดลมของชุดระบายอากาศที่ดูดอากาศผ่านฝ้าเพดานสู่โถงหลังคา ก่อนจะระบายออกนอกบ้าน โดยมีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานอย่างต่อเนื่อง จนกว่าอากาศภายในบ้านอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะหยุดทำงาน เพื่อให้เกิดการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทำบ้านให้ระบายอากาศได้ เพื่อสุขภาพที่ดี 1
ภาพ: บ้านที่มีช่องเปิดประตูหน้าต่างในทิศและปริมาณที่เพียงพอจะระบายอากาศได้ดี
ทำบ้านให้ระบายอากาศได้ เพื่อสุขภาพที่ดี 2
ภาพ: การระบายอากาศในบ้านผ่านทางช่องเปิดและประตูหน้าต่างที่ถูกต้องนั้น จะต้องมีทั้งทางลมเข้าและทางลมออก
ทำบ้านให้ระบายอากาศได้ เพื่อสุขภาพที่ดี 3
ภาพ: กลไกการทำงานของระบบ Active AIRflowTM System

นอกจากระบบ Active AIRflowTM System ที่เหมาะกับการระบายอากาศในบ้านทั้งหลังแล้ว ยังมีระบบเฉพาะสำหรับห้องที่เราต้องใช้งานบ่อยๆ ด้วย ซึ่งก็คือ ระบบ Well AIR ที่ประกอบด้วย Smart Switch ทำงานคู่กับพัดลมระบายอากาศ ระบบตรวจจับสภาพอากาศภายในห้อง ที่วัดจากระดับคาร์บอนไดออกไซด์ ความชื้น อุณหภูมิ และสารระเหยจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เช่น สารระเหยจากเฟอร์นิเจอร์ ไม้อัด สเปรย์ปรับอากาศ น้ำยาทำความสะอาด ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพเรา) เมื่อคุณภาพอากาศต่ำกว่าค่าที่กำหนด ระบบจะสั่งการให้พัดลมระบายอากาศทำงานอัตโนมัติ จนสภาพอากาศเป็นไปตามเกณฑ์ พัดลมจึงหยุดทำงาน

ทำบ้านให้ระบายอากาศได้ เพื่อสุขภาพที่ดี 4
ภาพ: ลักษณะการติดตั้งเชื่อมต่ออุปกรณ์ Well AIR

เมื่อบ้านมีการระบายอากาศที่ดีมีคุณภาพแล้ว เราก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆ โดยมั่นใจได้ว่าเราสูดอากาศที่ดีตลอดเวลาขณะอยู่บ้าน ที่สำคัญอย่าลืมหมั่นทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน

ใส่ความเห็น

×

Cart