บริการ เต็มโพรงใต้บ้าน FillGood Vs ปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด ต่างกันอย่างไร

บริการ เต็มโพรงใต้บ้าน FillGood Vs ปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด ต่างกันอย่างไร 01

บริการ เต็มโพรงใต้บ้าน FillGood Vs ปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด ต่างกันอย่างไร

บริการ เต็มโพรงใต้บ้าน FillGood Vs ปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด ต่างกันอย่างไร เปรียบเทียบ 2 บริการปิดโพรงใต้บ้าน จาก SCG HOME ระหว่าง “บริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน” FillGood และ “บริการปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด” ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ปัญหาคลาสสิกอย่างพื้นทรุดบริเวณรอบบ้าน จนเกิดเป็นโพรงใต้บ้าน นอกจากจะดูไม่งามแล้วยังอาจเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์ไม่พึงประสงค์ทั้งงู หนู สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษต่างๆ วันดีคืนดี สัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเราอาจพลัดหลุดเข้าไปอยู่ในโพรงอีกด้วย ทาง SCG HOME มีบริการปิดโพรงใต้บ้านเพื่อตอบโจทย์ปัญหานี้ ทั้งบริการ FillGood และ บริการปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด จึงขอนำมาเล่าเปรียบเทียบเพื่อให้เจ้าของบ้านเลือกใช้ได้ตอบโจทย์ตรงใจ

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME ทั้ง 2 แบบมีหลักการอย่างไร ?

บริการ FillGood เป็นการปิดโพรงใต้บ้านโดยฉีดวัสดุเติมเข้าไปแทนที่ช่องโพรงจนโพรงใต้บ้านหายไป โดยระดับวัสดุ FillGood จะอยู่เสมอระดับท้องคาน ส่วนบริการปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดจะเป็นการนำวัสดุแผ่นมาติดตั้งปิดปากช่องโพรงด้วยกาวซีเมนต์แล้วใช้สกรูยึดเข้ากับคานคอดินเพื่อความแข็งแรง ช่วยป้องกันแรงดันจากดิน หลังจากเก็บหัวสกรู และเทปูนมอร์ตาร์ด้านล่างพร้อมแต่งเก็บช่องโพรงที่เหลือแล้ว ก็จะทาสีทับและกลบดิน เมื่อเสร็จสิ้นโพรงใต้บ้านจะยังคงอยู่ดังเดิม แต่ปากโพรงจะถูกปิดเรียบร้อยสวยงาม

บริการ เต็มโพรงใต้บ้าน FillGood Vs ปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด ต่างกันอย่างไร 01
ภาพ: บริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood ที่ฉีดเติมโพรงจนเต็มด้วยวัสดุจากซีเมนต์และสารผสมเพิ่ม มีน้ำหนักเบา ไหลลื่นง่าย สามารถเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุมในโพรง โดยไม่เพิ่มน้ำหนักโครงสร้าง
บริการ เต็มโพรงใต้บ้าน FillGood Vs ปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด ต่างกันอย่างไร 01
ภาพ: บริการปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดโดยใช้กาวซีเมนต์และยึดด้วยสกรู จากนั้นเทปูนมอร์ตาร์รองพื้นเพื่อแต่งปิดช่องโพรงที่เหลือ

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME แบบไหนทำให้บ้านแข็งแรงกว่า ทรุดช้ากว่า ?

ในความเป็นจริง การที่พื้นรอบบ้านทรุด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน แต่เกี่ยวข้องกับสภาพดิน ณ พื้นที่นั้นๆ ว่าจะทรุดมากน้อยต่างกันเพียงใด ดังนั้น เจ้าของบ้านสามารถเลือกใช้บริการตามปัจจัยที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME เหมาะกับบ้านแบบไหน ?

ทั้งสองบริการจะเหมาะกับบ้านเดี่ยวอายุ 5 ปี ขึ้นไป (เนื่องจากบริการปิดโพรงใต้บ้านทั้ง 2 แบบนี้ ถือเป็นการแก้ปัญหากึ่งถาวร จึงเหมาะกับบ้านที่ผ่านการทรุดตัวมาพอสมควรจนอัตราการทรุดน้อยลงมากแล้ว) สำหรับบ้านรูปแบบอื่นนอกจากบ้านเดี่ยว อาจมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม เช่น

• บริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood กรณีเป็นบ้านแฝดหรือทาวน์โฮม อาจต้องเจรจากับเพื่อนบ้านที่อยู่ทาวน์โฮมแถบเดียวกันเพื่อรับบริการร่วมกัน

• บริการปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด สามารถรับบริการได้บ้านเดี่ยวทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม

จะใช้บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME พื้นรอบบ้านควรเป็นพื้นดินหรือคอนกรีต ?

เนื่องจากบริการ FillGood เป็นการฉีดวัสดุเติมเข้าไปแทนที่ช่องโพรง ดังนั้น พื้นรอบบ้านจะเป็นดินหรือคอนกรีตก็ไม่มีผล สามารถรับบริการได้ตามปกติ ส่วนบริการปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดจะต้องมีการขุดเปิดดินด้วย ดังนั้น หากพื้นโดยรอบเป็นพื้นคอนกรีตจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องการทุบสกัดพื้น โดยพิจารณาหน้างานเป็นกรณีไป

 

จะใช้บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME ควรมีขนาดโพรงเท่าไหร่ ?

สำหรับบริการ FillGood ปากโพรงจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 10×15 ซม. สำหรับสอดท่อฉีดวัสดุ FillGood เข้าไปใต้โพรง ส่วนบริการปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดเหมาะกับความลึกโพรงไม่เกิน 40 ซม. จากใต้ท้องคาน

บริการ เต็มโพรงใต้บ้าน FillGood Vs ปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด ต่างกันอย่างไร 01
ภาพ: ปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดเหมาะกับความลึกโพรงไม่เกิน 40 ซม. จากใต้ท้องคาน

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME ทั้ง 2 แบบ มีค่าใช้จ่ายอย่างไร ?

บริการ FIllGood ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดปริมาตรของช่องโพรงใต้บ้าน ส่วนบริการปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดจะคิดตามลักษณะปากโพรงที่เห็นจากภายนอก ทั้งความลึก/กว้าง ความยาว รวมทั้งลักษณะของพื้นบริเวณหน้าโพรง โดยสามารถดูรายละเอียดและราคาได้จากหน้าเว็บไซต์ SCGHOME.COM

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ?

ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับปริมาณงาน แต่โดยทั่วไปบริการ FIllGood ใช้ระยะเวลาฉีดวัสดุเติมเต็มโพรงประมาณครึ่งวัน ส่วนบริการ บริการปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดโดยทั่วไปใช้ระยะเวลา 5-7 วัน ตามลักษณะหน้างาน (ไม่รวมงานทุบสกัดพื้นคอนกรีต ถ้ามี)

บริการ เต็มโพรงใต้บ้าน FillGood Vs ปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด ต่างกันอย่างไร 01
ภาพ: ตัวอย่างโพรงใต้บ้านและสภาพพื้นดินรอบโพรงหลังจากรับบริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood พร้อมปรับหน้าดินเสร็จเรียบร้อย
บริการ เต็มโพรงใต้บ้าน FillGood Vs ปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด ต่างกันอย่างไร 01
ภาพ: ตัวอย่างพื้นรอบบ้านที่ขุดเพื่อเตรียมปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด และสภาพพื้นดินโดยรอบหลังจากรับบริการ

ติดตาม
Facebook : SCGRatchaphruk

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. บริการ เต็มโพรงใต้บ้าน FillGood Vs ปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด ต่างกันอย่างไร เปรียบเทียบ 2 บริการปิดโพรงใต้บ้าน จาก SCG HOME ระหว่าง “บริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน” FillGood และ “บริการปิดโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด” ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ใส่ความเห็น

×

Cart