บริษัท สมาร์ทโฮม โปรดักส์ จำกัด จึงร่วมมือกับ scg

บริษัท สมาร์ทโฮม โปรดักส์ จำกัด จึงร่วมมือกับ SCG

บริษัท สมาร์ทโฮม โปรดักส์ จำกัด จึงร่วมมือกับ SCG

สืบเนื่องจากมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ โดยเฉพาะแคมป์คนงานก่อสร้าง ที่รัฐบาลกำหนด

ทางบริษัท สมาร์ทโฮม โปรดักส์ จำกัด จึงร่วมมือกับ scg ซึ่งมี นโยบายส่งมอบสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาในพื้นที่ต่าง ๆ
 
ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งต่อความช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คุณภาพชีวิตของแรงงานหรือกลุ่มผู้รับเหมามีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
 
ภายใต้สถานะการณ์ การแพร่ระบาดของ โควิด -19 รวมถึงช่วยเหลือวงการธุรกิจก่อสร้างให้สามารถดูแลกัน สู้ไปด้วยกัน และก้าวฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
บริษัท สมาร์ทโฮม โปรดักส์ จำกัด จึงร่วมมือกับ scg 1

ขอขอบคุณ ภาพข่าว
FACEBOOK

ใส่ความเห็น

×

Cart