บริษัท สมาร์ท โฮมโปรดักส์ จำกัด ร่วมกับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

บริษัท สมาร์ท โฮมโปรดักส์ จำกัด

บริษัท สมาร์ท โฮมโปรดักส์ จำกัด ร่วมกับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

บริษัท สมาร์ท โฮมโปรดักส์ จำกัด ร่วมกับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี โดย บริษัท เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ส่งมอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด มูลค่า 107,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี เพื่อช่วยปกป้องให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยในการปฎิบัติงานมากยิ่งขึ้น ยังคงเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
บริษัท สมาร์ท โฮมโปรดักส์ จำกัด ร่วมกับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี 1

ติดตาม
Facebook : SCGRatchaphruk

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

ใส่ความเห็น

×

Cart