ปูกระเบื้องเซรามิกได้กี่วิธี รอกี่วันจึงใช้งานได้

ปูกระเบื้องเซรามิกได้กี่วิธี รอกี่วันจึงใช้งานได้

ปูกระเบื้องเซรามิกได้กี่วิธี รอกี่วันจึงใช้งานได้

ปูกระเบื้องเซรามิกได้กี่วิธี รอกี่วันจึงใช้งานได้ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างของการติดตั้งกระเบื้องทั้งพื้นและผนังแต่ละวิธี รวมถึงระยะเวลาเซตตัวก่อนใช้งาน

การปูกระเบื้องเซรามิกไม่ว่าจะเป็นที่พื้นหรือที่ผนังสามารถทำได้ 2 วิธีคือ การปูด้วยกาวซีเมนต์ (ปูนกาว) และการปูด้วยปูนทราย โดยแต่ละวิธีจะมีคุณสมบัติ วิธีการใช้งาน และระยะเวลาการเซตตัวที่ไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลเรื่องความพร้อมในการใช้งานหลังจากปูกระเบื้องเสร็จนั่นเอง

1. การปูกระเบื้องเซรามิกด้วยกาวซีเมนต์ 

กาวซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ปูนผสมเสร็จ ใช้สำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิกโดยเฉพาะ มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียด และสารเคมีสำหรับการยึดเกาะ มีประสิทธิภาพในการติดตั้งกระเบื้องได้ดี โดยมีค่ายึดเกาะอยู่ที่ 19 กก.ต่อ ตร.ซม. เหมาะกับพื้นที่ที่มีการปรับระดับพื้นและผนังเรียบร้อยแล้ว การปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์จะใช้ “เกรียงหวี” ในการปาดกาวซีเมนต์บนพื้นหรือผนัง แล้วจึงติดกระเบื้องตามลวดลายที่วางไว้ โดยควรเว้นร่องสำหรับยาแนว 2-3 มม ตามแต่ละประเภทกระเบื้องที่ใช้ ซึ่งเมื่อทำการปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ต้องรอให้กาวซีเมนต์เซตตัวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  จึงทำการยาแนวกระเบื้อง พร้อมทำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้องให้เรียบร้อย หลังจากนั้นควรรอให้กาวซีเมนต์เซตตัวเต็มที่อีกอย่างน้อย 7 วัน จึงเข้าใช้พื้นที่ได้

ภาพ: การปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์บนผนังที่ได้ระดับดีแล้ว
ภาพ: การปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์บนผนังที่ได้ระดับดีแล้ว

2. การปูกระเบื้องเซรามิกด้วยปูนทราย

ปูนทรายคือปูนซีเมนต์ผสมกับทรายและน้ำ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปรับระดับ โดยงานพื้นจะใช้ปูนทรายหนา 3–5 ซม. ในการปูกระเบื้องพร้อมปรับระดับ และสำหรับงานผนังจะมีความหนาของชั้นปูนทรายอยู่ที่ประมาณ 1-2 ซม. แต่ด้วยคุณสมบัติในการรับแรงต่าง ๆ ของปูนทรายที่น้อยกว่ากาวซีเมนต์ และยังมีค่ายึดเกาะเพียง 3.5 กก. ต่อ ตร.ซม. เมื่อใช้งานไปในอนาคต กระเบื้องอาจเกิดการหลุดล่อนออกมาได้ ทั้งนี้ หากใช้ปูนทรายในการปูกระเบื้องบางชนิดที่มีค่าการดูดซึมน้ำได้ดีอย่างกระเบื้องดินเผา ควรนำไปแช่น้ำให้อิ่มตัวก่อนนำไปติดตั้ง เพื่อป้องกันกระเบื้องดูดซึมน้ำจากปูนทรายซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการยึดเกาะ และอาจเกิดคราบที่กระเบื้อง หรือรอยแตกร้าวที่เนื้อปูนทรายได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเซตตัวของปูนทรายจะอยู่ที่ 72 ชั่วโมง จึงทำการยาแนวได้ และปูนทรายจะเซตตัวเต็มที่หลังการยาแนวอีกประมาณ 3 - 4 วัน จึงเข้าใช้พื้นที่ได้

ภาพ การปูกระเบื้องด้วยปูนทรายพร้อมปรับระดับพื้น (ที่มาภาพ: http://topicstock.pantip.com)

ภาพ การปูกระเบื้องด้วยปูนทรายพร้อมปรับระดับพื้น (ที่มาภาพ: http://topicstock.pantip.com)

Tips: ปัจจุบันกาวซีเมนต์มีมากมายหลายชนิดเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น กาวซีเมนต์สำหรับกระเบื้องขนาดเล็ก กาวซีเมนต์สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่ กาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูงและป้องกันราดำ เป็นต้น ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลและเลือกใช้วัสดุติดกระเบื้องให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วย

ขอขอบคุณที่มาของบทความ
www.scgbuildingmaterials.com

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. ปูกระเบื้องเซรามิกได้กี่วิธี รอกี่วันจึงใช้งานได้ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างของการติดตั้งกระเบื้องทั้งพื้นและผนังแต่ละวิธี รวมถึงระยะเวลาเซตตัวก่อนใช้งาน

ใส่ความเห็น

×
×

Cart