ปูนซิเมนต์ไทยรุกแผนธุรกิจค้าปลีก ระบบดิจิทัล ตั้ง3บริษัทใหม่ ลุยแฟรนส์ไชส์

ปูนซิเมนต์ไทยรุกแผนธุรกิจค้าปลีก

ปูนซิเมนต์ไทยรุกแผนธุรกิจค้าปลีกระบบดิจิทัล ตั้ง3บริษัทใหม่ ลุยแฟรนส์ไชส์-ให้สินเชื่อผู้รับเหมาครบวงจร

SCG ตั้ง3บริษัทใหม่ เดินตามแผนธุรกิจค้าปลีกระบบดิจิทัลและการให้บริการแบบครบวงจรของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ทุนจดทะเบียนรวมกันเกือบ140ล้านบาท ทั้งบริษัทโฮลดิ้ง-แฟรนไชส์ร้านค้าปลีก และร่วมทุนกับญี่ปุ่นให้บริการสินเชื่อผู้รับเหมาแบบครบวงจร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทฯได้ จัดตั้งบริษัทใหม่ตามแผนธุรกิจค้าปลีกระบบดิจิทัลและการให้บริการแบบครบวงจรของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (CBM) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ SCC ได้แก่

1) บริษัท เน็กซ์เตอร์ รีเทล จำกัด (เน็กซ์เตอร์) เพื่อให้แฟรนไชส์แก่ร้านค้าปลีกในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 61.5 ล้านบาท โดย SCC จะถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ผ่านบริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมดในธุรกิจ CBM

2) บริษัท สยาม สมาร์ท ดาต้า จำกัด (สยามสมาร์ทดาต้า) เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้งสำหรับการลงทุนในบริษัทร่วมทุนในกลุ่ม CBM ในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน จำนวน 30 ล้านบาท โดย SCC จะถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 51 และ Mitsui & Co., Ltd. จะถือหุ้นร้อยละ 49

3) บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างสยามสมาร์ทดาต้า และ Credit Saison Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น (Credit Saison) เพื่อให้บริการครบวงจรในด้านสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้รับเหมาของ SCC ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 48 ล้านบาท โดยสยามสมาร์ท ดาต้า จะถือหุ้นร้อยละ 60 และ Credit Saison จะถือหุ้นร้อยละ 40

ใส่ความเห็น

×

Cart