ฝ้าเพดานภายนอก “นานาสไตล์ แต่งฝ้าชายคานอกบ้าน”

ฝ้าเพดานภายนอก “นานาสไตล์ แต่งฝ้าชายคานอกบ้าน”

ฝ้าเพดานภายนอก “นานาสไตล์ แต่งฝ้าชายคานอกบ้าน”

ฝ้าเพดานภายนอก “นานาสไตล์ แต่งฝ้าชายคานอกบ้าน” แนวทางตกแต่งฝ้าเพดานภายนอก หรือที่เรียกว่า “ฝ้าชายคา” รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ้าทึบหรือฝ้าแบบมีรูระบายอากาศ ทั้งแบบแผ่นเรียบ แบบเซาะร่อง แบบมีลวดลายไม้ รวมไปถึงการใช้ฝ้าไม้ระแนงตีชนชิด หรือตีเว้นร่อง

ฝ้าเพดานภายนอกหรือฝ้าชายคา เป็นส่วนที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมีผลต่อหน้าตาของบ้านและประโยชน์ใช้สอยบางอย่าง วัสดุที่ใช้ทำฝ้าเพดานภายนอกควรมีคุณสมบัติทนความชื้น ยกตัวอย่างเช่น ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ฝ้าไวนิล ทั้งนี้ การตกแต่งฝ้าเพดานภายนอก สามารถทำได้หลายวิธี โดยอาจเลือกทำฝ้าแบบทึบ หรือฝ้าระบายอากาศ เพื่อลดความร้อนจากบริเวณโถงหลังคาซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความร้อนส่วนใหญ่ในภายบ้าน สนใจ ฝ้าภายนอกแบบเรียบ และระบายอากาศ พร้อมบริการติดตั้ง คลิกที่นี่

ภาพ: แผ่นฝ้าเพดานภายนอกแบบต่างๆ
ภาพ: แผ่นฝ้าเพดานภายนอกแบบต่างๆ

ฝ้าเพดานภายนอกหรือฝ้าชายคาแบบทึบ

อาจเป็นได้ทั้งแบบแผ่นเรียบตีเว้นร่องธรรมดา หรือหากต้องการอารมณ์ใกล้เคียงไม้ อาจใช้วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีทั้งในรูปของแผ่นฝ้าแบบเซาะร่อง หรือไม้เทียมทำเป็นฝ้าไม้ระแนงตีชนชิด ทั้งนี้ รูปแบบต่างๆ ที่เล่าไปสามารถนำมาผสมผสานเพื่อให้เกิดแพทเทิร์นที่น่าสนใจได้

ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบแผ่นทึบ ติดตั้งเว้นร่อง ล้อกับผนัง
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบแผ่นทึบ ติดตั้งเว้นร่อง ล้อกับผนัง
ฝ้าเพดานภายนอกแผ่นทึบแบบเซาะร่อง ทาสีน้ำตาลให้อารมณ์คล้ายระแนงไม้
ฝ้าเพดานภายนอกแผ่นทึบแบบเซาะร่อง ทาสีน้ำตาลให้อารมณ์คล้ายระแนงไม้
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแผ่นทึบแบบเซาะร่องทาสีครีม
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแผ่นทึบแบบเซาะร่องทาสีครีม
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบแผ่นเรียบกับแบบเซาะร่องติดตั้งเป็นแพทเทิร์นผสมกัน
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบแผ่นเรียบกับแบบเซาะร่องติดตั้งเป็นแพทเทิร์นผสมกัน
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบแผ่นทึบติดตั้งร่วมกับฝ้าหลุมแผ่นเรียบ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบแผ่นทึบติดตั้งร่วมกับฝ้าหลุมแผ่นเรียบ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกในรูปของฝ้าไม้ระแนงตีชนชิด
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกในรูปของฝ้าไม้ระแนงตีชนชิด

ฝ้าเพดานภายนอกแบบมีรูระบายอากาศ หรือฝ้าชายคาระบายอากาศ

อาจอยู่ในรูปของฝ้าแผ่นเรียบพร้อมรูระบายอากาศแบบเต็มแผ่นหรือครึ่งแผ่น ฝ้าเซาะร่องที่ดูคล้ายระแนงไม้ (ทั้งแบบธรรมดาและแบบที่มีลวดลายไม้บนพื้นผิว) หรือจะใช้เทียมทำเป็นฝ้าไม้ระแนงตีเว้นร่องระบายอากาศก็ได้เช่นกัน โดยทั้งหมดนี้สามารถนำมาออกแบบสร้างลูกเล่นได้มากมาย

ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบแผ่นเรียบพร้อมรูระบายอากาศ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบแผ่นเรียบพร้อมรูระบายอากาศ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบเซาะร่องพร้อมรูระบายอากาศ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบเซาะร่องพร้อมรูระบายอากาศ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบเซาะร่องพร้อมรูระบายอากาศ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบเซาะร่องพร้อมรูระบายอากาศ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอก ในรูปของฝ้าไวนิลพร้อมรูระบายอากาศ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอก ในรูปของฝ้าไวนิลพร้อมรูระบายอากาศ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบเซาะร่องระบายอากาศครึ่งแผ่น
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบเซาะร่องระบายอากาศครึ่งแผ่น
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบเซาะร่องระบายอากาศครึ่งแผ่น โดยทาสีน้ำตาลเข้มในร่องเกิดเป็นแนวเส้นต่อเนื่อง
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบเซาะร่องระบายอากาศครึ่งแผ่น โดยทาสีน้ำตาลเข้มในร่องเกิดเป็นแนวเส้นต่อเนื่อง
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบผสมผสาน ทั้งฝ้าแผ่นทึบ ฝ้าระบายอากาศ และระแนงไม้ตีเว้นร่องระบายอากาศ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบผสมผสาน ทั้งฝ้าแผ่นทึบ ฝ้าระบายอากาศ และระแนงไม้ตีเว้นร่องระบายอากาศ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบเซาะร่อง ติดตั้งผสมผสาน ทั้งฝ้าแผ่นทึบและฝ้าระบายอากาศ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกแบบเซาะร่อง ติดตั้งผสมผสาน ทั้งฝ้าแผ่นทึบและฝ้าระบายอากาศ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกในรูปของฝ้าไม้ระแนงตีเว้นร่องระบายอากาศ
ภาพ: ฝ้าเพดานภายนอกในรูปของฝ้าไม้ระแนงตีเว้นร่องระบายอากาศ

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

ใส่ความเห็น

×
×

Cart