ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี SCG Solar Roof กับ 13 คำถาม

ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี SCG Solar Roof กับ 13 คำถาม

ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี SCG Solar Roof กับ 13 คำถาม

ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี SCG Solar Roof กับ 13 คำถาม​

ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี SCG Solar Roof กับ 13 คำถาม สำหรับผู้ที่สนใจอยากติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์บนหลังคาบ้าน อาคาร หรือโรงงาน

ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี เป็นอีกทางเลือกในการประหยัดค่าไฟในบ้าน/อาคาร โดยใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ก่อนจะตัดสินใจติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี ย่อมต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง SCG HOME จึงรวบรวมข้อมูลในรูปแบบคำถาม-คำตอบ ที่อ่านเข้าใจได้ง่ายๆ

1) SCG Solar Roof ใช้แผงโซลาร์เซลล์ และ Inverter แบบใด ?

A : ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof ใช้อุปกรณ์ดังนี้

  • แผงโซลาร์เซลล์ แผง High Performance ประเภท Monocrystalline ผลิตไฟได้ 410 วัตต์/แผง (ยี่ห้อ Sun power เทคโนโลยีผลิตจากสหรัฐอเมริกา)
  • เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ของ ABB (สวิตเซอร์แลนด์) ตามขนาดของกำลังไฟแต่ละ Package
ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี SCG Solar Roof กับ 13 คำถาม 1
ภาพ: ตัวอย่างแผงโซลาร์เซลล์ ของระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof

2) ระบบ SCG Solar Roof เหมาะกับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าอย่างไรจึงคุ้มค่า ?

A : ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof ปัจจุบันเป็นระบบ On Grid ที่ไม่มีแบตเตอรี่สำรองไฟ หากมองเรื่องความคุ้มค่า จะเหมาะกับบ้านที่ใช้ไฟเยอะในเวลากลางวัน (ควรมีการเปิดแอร์) และมีค่าไฟเดือนละ 3,000 บาท ขึ้นไป ทั้งนี้ สามารถคำนวณหาแพคเกจที่เหมาะสมได้จากลิงก์ https://bit.ly/2URvM5Z

3) หากเกิดไฟดับตอนกลางวัน จะยังมีไฟฟ้าใช้หรือไม่ ?

A : เนื่องจากเป็นระบบ On Grid หากเกิดไฟฟ้าดับ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าสามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น หากเกิดไฟฟ้าดับจึงไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้

4) SCG Solar Roof มีอุปกรณ์และบริการอะไรให้บ้าง ?

A: ค่าใช้จ่ายในแพคเกจของระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof จะครอบคลุมถึง

  • อุปกรณ์แผงโซล่าร์ อินเวอร์เตอร์ IOT พร้อมระบบเชื่อมต่อ
  • ค่าดำเนินงานติดตั้งและขออนุญาต

5) ขั้นตอนติดตั้ง SCG Solar Roof รวมขออนุญาต ใช้เวลากี่วัน ?

A : งานติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน โดยเมื่อรวมขั้นตอนขออนุญาตจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน ขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย การไฟฟ้าภาคนครหลวงหรือส่วนภูมิภาค ที่ทำการเขต และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี SCG Solar Roof กับ 13 คำถาม 2
ภาพ: ตัวอย่างการติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof

6) SCG Solar Roof ติดตั้งกับบ้าน/อาคารแบบใดได้บ้าง ?

A : ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof สามารถติดตั้งกับบ้าน/อาคารที่สูงไม่เกิน 3 ชั้น หากมุงหลังคาควรมีความชันไม่เกิน 35 องศา โดยผ่านการตรวจสอบหลังคาและโครงสร้างแล้วว่าอยู่ในสภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี SCG Solar Roof กับ 13 คำถาม 3
ภาพ: เปรียบเทียบก่อนและหลังติดตั้ง ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof

7) SCG Solar Roof สามารถติดตั้งกับหลังคาแบบใดได้บ้าง ?

A : ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof สามารถติดตั้งได้กับหลังคา Flat Slab และหลังคามุงกระเบื้องรุ่นต่างๆ ยี่ห้อต่างๆ ทั่วไป ยกเว้นหลังคามุงกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกรุ่น

ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี SCG Solar Roof กับ 13 คำถาม 4
ภาพ: กระเบื้องหลังคา เอสซีจี รุ่นต่างๆ ที่เหมาะและไม่เหมาะกับการติดตั้ง ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof

8) SCG Solar Roof มีจุดเด่นอย่างไร ?

A : นอกจากมาตรฐานการติดตั้ง การบริการ และความชำนาญในเรื่องงานหลังคามายาวนานแล้ว ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof ยังใช้นวัตกรรมการติดตั้ง Solar FIX ที่ยึดแผงโซลาร์กับผืนหลังคาโดยไม่ต้องเจาะหลังคา จึงแข็งแรง ทนทานต่อแรงลม และหมดกังวลเรื่องหลังคารั่วซึม (ทั้งนี้ ระบบ Solar Fix เป็นอุปกรณ์เฉพาะที่สามารถใช้ได้กับกระเบื้องหลังคาบางรุ่นของ เอสซีจี เท่านั้น)

ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี SCG Solar Roof กับ 13 คำถาม 5
ภาพ: ตัวอย่างอุปกรณ์ Solar FIX ที่ยึดแผงโซลาร์กับผืนหลังคาโดยไม่ต้องเจาะหลังคา

9) SCG Solar Roof เหมาะกับหลังคาทิศใด องศาเท่าไหร่ ?

A : ทิศที่เหมาะที่สุดในการติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof คือ ทิศใต้ รองลงมาคือทิศตะวันตก ส่วนองศาหลังที่เหมาะที่สุด คือ 15 องศา (ทั้งนี้ ความต่างขององศาหลังคามีผลค่อนข้างน้อย)

10) SCG Solar Roof ใช้งานกี่ปีจึงจะคืนทุน ?

A : ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof มักคืนทุนเมื่อใช้งานประมาณ 7-10 ปี ขึ้นอยู่กับขนาดระบบและพื้นที่ใช้งาน

11) พลังงานไฟฟ้าที่ได้จาก SCG Solar Roof สามารถขายคืนการไฟฟ้าได้หรือไม่ ?

A : ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof เหมาะกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานเองเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากมีส่วนที่ใช้เหลือเล็กน้อยก็สามารถขายคืนได้ โดยการไฟฟ้าจะรับซื้อคืนที่ 2.20 บาท / หน่วย

ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี SCG Solar Roof กับ 13 คำถาม 6
ภาพ: การทำงานของระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof ที่แสดงให้เห็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้าน และส่วนที่เหลือซึ่งสามารถขายคืนการไฟฟ้าได้

12) หลังจากติดตั้ง SCG Solar Roof ไปแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอย่างไรบ้าง ?

A : ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof เป็นดังนี้

  • สำหรับ 3 ปีแรก ทางเอสซีจีมีบริการตรวจสอบระบบและล้างแผงให้ฟรีปีละ 1 ครั้ง
  • หลังจาก 3 ปี ค่าใช้จ่ายในการบริการครั้งละ 3,000-5,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดระบบและสถานที่ติดตั้ง (โดยทั่วไปจะใช้บริการปีละ 1 ครั้ง)

13) SCG Solar Roof ใช้งานได้กี่ปี รับประกันกี่ปี ?

A : ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี หรือ SCG Solar Roof ใช้งานได้มากกว่า 25 ปี โดยมีการรับประกันส่วนต่างๆ ดังนี้

  • ประสิทธิภาพแผง Solar 25 ปี (ปีที่ 25 ประสิทธิภาพการทำงานไม่ต่ำกว่า 82.6%)
  • ความเสียหายของแผงโซลาร์เซลล์ จากการใช้งานปกติ 25 ปี
  • การทำงาน Inverter 5 ปี
  • การติดตั้ง กรณีเป็นหลังคาของ SCG จะรับประกัน 3 ปี ส่วนหลังคาที่ไม่ใช่ SCG จะรับประกัน 1 ปี

ใส่ความเห็น

×

Cart