ระบบหลังคา โซลาร์รูฟ มีกี่แบบ

ระบบหลังคา โซลาร์รูฟ มีกี่แบบ ?

ระบบหลังคา โซลาร์รูฟ มีกี่แบบ ? รู้จักการทำงานของระบบโซลาร์รูฟ รวมถึงความแตกต่างของระบบ 3 รูปแบบ ที่ใช้กันในปัจจุบันสำหรับบ้าน อาคารและโรงงาน

โซลาร์รูฟกลายเป็นอีกทางเลือกสำคัญสำหรับกระแสรักษ์โลก บ้านประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานสะอาด ด้วยการนำแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งบนหลังคา หลักการทำงานของระบบโซลาร์รูฟคือ เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซลาร์เซลล์ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จะเป็นกระแสตรง จากนั้นจึงส่งต่อไปยังอินเวอร์เตอร์ สำหรับแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ เพื่อให้สามารถนำมาใช้กับเครื่องไฟฟ้าภายในบ้าน หรือจัดเก็บในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานต่อไปได้ทั้งนี้ ระบบโซลาร์รูฟที่มักใช้กันในปัจจุบัน มี 3 ระบบ ได้แก่ ระบบออฟกริด ระบบออนกริด และระบบไฮบริด

โซลาร์รูฟ กับโซลาร์เซลล์ระบบออฟกริด (Off-Grid System)

โซลาร์เซลล์ระบบออฟกริดจะไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า (หรือเรียกว่าเป็นระบบ Stand Alone) จึงไม่ต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้า เน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันเป็นหลัก โดยพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์จะผ่านอินเวอร์เตอร์ (อุปกรณ์แปลงไฟ) เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับใช้งานในบ้านตอนกลางวัน แต่หากต้องการใช้งานตอนกลางคืนด้วยจะต้องเลือกแบบที่มีแบตเตอรี่สำรอง ซึ่งแบบเตอรี่ที่ว่านี้มีราคาค่อนข้างสูง จึงเหมาะจะลงทุนในสถานที่ที่ไฟจากการไฟฟ้าไปไม่ถึง เช่น พื้นที่ห่างไกล บนดอยสูง เป็นต้น

ระบบหลังคา โซลาร์รูฟ มีกี่แบบ 1
ภาพ: หลักการทำงานคร่าวๆ ของโซลาร์รูฟ ที่ใช้โซลาร์เซลล์ระบบออฟกริด (Off-Grid System)

โซลาร์รูฟ กับโซลาร์เซลล์ระบบออนกริด (On-Grid System)

สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ออนกริดนี้ ไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์จะมีการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า ซึ่งก่อนติดตั้งจะต้องขออนุญาตจากภาครัฐก่อนถึง 3 หน่วยงาน คือ 1) เขตหรือเทศบาล 2) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ 3) คณะกรรมการกองกำกับกิจการพลังงาน โดยไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้จากแสงแดดในเวลากลางวันจะถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านก่อน หากไม่พอ ระบบจึงค่อยไปดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้ (ขณะเดียวกัน หากผลิตไฟฟ้าเยอะเกินกว่าที่ใช้ อาจขายคืนการไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไขของทางรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา) ทั้งนี้ระบบ On-Grid จะไม่สามารถสำรองไฟไว้ใช้ตอนกลางคืนได้ จึงเหมาะกับบ้าน หรือโรงงาน/อาคาร ที่ใช้ไฟฟ้าเยอะในช่วงกลางวัน

ในปัจจุบันระบบโซลาร์เซลล์ออนกริด (On Grid) เป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุดเนื่องจากจุดคุ้มทุนเร็ว นับเป็นข้อดีเมื่อเทียบกับอีก 2 ระบบ คือระบบออฟกริดและระบบไฮบริด ซึ่งต้องมีแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บไฟทำให้ต้นทุนสูง จุดคุ้มทุนจึงนานกว่าระบบออนกริดมาก

ระบบหลังคา โซลาร์รูฟ มีกี่แบบ 2
ภาพ: หลักการทำงานคร่าวๆ ของโซลาร์รูฟ ที่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ออนกริด (On-Grid System)

โซลาร์รูฟ กับโซลาร์เซลล์ระบบไฮบริด (Hybrid System)

เป็นระบบลูกผสมระหว่างระบบโซลาร์เซลล์ออนกริดกับออฟกริด โดยไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ในเวลากลางวันจะถูกนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก่อน หากเหลือจะถูกเก็บในแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟไว้ใช้งานในเวลากลางคืน ก่อนติดตั้งจะต้องขออนุญาตจากภาครัฐก่อนเช่นเดียวกันกับระบบออนกริด ถือเป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และดูเหมือนจะตอบโจทย์สำหรับเจ้าของบ้านหลายท่าน แต่เนื่องจากระบบสำรองไฟหรือแบตเตอรี่ยังมีราคาค่อนข้างสูง (เช่นเดียวกับระบบออฟกริด) จึงยังดูไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทำให้ไม่เป็นที่นิยมนัก

ระบบหลังคา โซลาร์รูฟ มีกี่แบบ 3
ภาพ: หลักการทำงานคร่าวๆ ของโซลาร์รูฟ ที่ใช้โซลาร์เซลล์ระบบไฮบริด (Hybrid System)
ระบบหลังคา โซลาร์รูฟ มีกี่แบบ 4
ภาพ: ตารางเปรียบเทียบการใช้งานโซลาร์รูฟระบบต่างๆ

ใส่ความเห็น

×

Cart