บริษัท สมาร์ท โฮมโปรดักส์ จำกัด ติดต่อฝ่ายขาย โทร.  02 422 5995

วัสดุ FillGood 10 คิว จะเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้เท่าไร?

86
วัสดุ FillGood 10 คิว จะเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้เท่าไร?

วัสดุ FillGood 10 คิว จะเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้เท่าไร?

ตอบคำถามบริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน (FillGood) ซึ่งเริ่มต้นขั้นต่ำที่ 10 คิว จะเติมเต็มปิดโพรงใต้บ้านได้กี่ตารางเมตร

บริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน “FillGood” คือการใช้วัสดุมวลเบาชนิดพิเศษของ CPAC ฉีดเข้าไปในโพรงใต้บ้านตามปริมาณที่คำนวณไว้หลังจากขั้นตอนเข้าสำรวจ วัสดุนี้มีน้ำหนักเบา มีคุณสมบัติไหลลื่นได้ดี เข้าถึงซอกมุมต่าง ๆ ในโพรงโดยไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง ท่อน้ำ หรือท่อน้ำยาปลวกแต่อย่างใด เพราะตัววัสดุจะอยู่บนดินที่ระดับความสูงประมาณท้องคานเท่านั้น ไม่ถึงระดับท่อน้ำหรือท่อน้ำยาปลวกซึ่งมักจะเดินเกาะอยู่ข้างคานด้านใน อีกทั้งน้ำหนักของวัสดุนี้ในกรณีที่เทหนา 10 ซม. จะหนักเพียง 50 กิโลกรัมต่อ ตร.ม. เท่านั้น (500 กิโลกรัมต่อ ลบ.ม. หรือต่อ 1 คิว) หากมีบางส่วนเททับท่อหรือโครงสร้างจึงไม่มีผลกระทบใด อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการสำรวจเพื่อประเมินปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ หากมีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรค ทางทีมวิศวกรจะแจ้งให้ทราบหรือให้ทำการแก้ไขก่อนเข้าดำเนินงาน

ทั้งนี้ ใน 1 งานที่ให้บริการ จะคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ปริมาตรวัสดุ 10 คิว หมายความว่าถ้าขนาดโพรงใต้บ้านไม่ว่าจะลึกหรือมีขนาดพื้นโพรงใต้บ้านเท่าใดก็ตาม หากใช้ปริมาตรวัสดุไม่ถึง 10 คิว ค่าบริการจะคิดเทียบเท่าปริมาตรวัสดุ 10 คิวเป็นราคาขั้นต่ำนั่นเอง ทีนี้มาถึงคำถามว่า แล้วปริมาตรวัสดุ FillGood 10 คิวจะปิดโพรงใต้บ้านที่มีขนาดพื้นที่บ้านชั้นล่างได้ประมาณกี่ตารางเมตร?

ก่อนอื่น ขออธิบายคำว่า “คิว” ว่าคืออะไร “คิว” ย่อมาจาก “คิวบิกเมตร (ลูกบาศก์เมตร)” ให้ลองนึกถึงกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มีทุกด้านเท่ากัน วัสดุ FillGood 1 คิว จะเท่ากับปริมาตรกล่องลูกบาศก์ที่กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสูง (หรือหนา) 1 เมตร นั่นเอง

ภาพ: ปริมาตรวัสดุ FillGood 1 คิวเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมลูกบาศก์กว้าง 1 เมตร x ยาว 1 เมตร x หนา (สูง) 1 เมตร

ดังนั้น สำหรับวัสดุ FillGood 10 คิว หากโพรงใต้บ้านลึกเฉลี่ยประมาณ 10 เซนติเมตร (0.1 เมตร) จะเติมเต็มโพรงได้ในพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร (เช่น กว้าง 10 เมตร x ยาว 10 เมตร) โดยคำนวณค่าจากความสูง 0.1 เมตร x ความกว้าง 10 เมตร x ความยาว 10 เมตร = 10 คิว

ภาพ: วัสดุ FillGood 10 คิว เติมเต็มโพรงหนาเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร

หากโพรงใต้บ้านลึกเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร (0.15 เมตร) จะเติมเต็มโพรงได้ในพื้นที่ประมาณ 66.67 ตารางเมตร (กว้าง 6.67 เมตร x ยาว 10 เมตร) โดยคำนวณค่าจากความสูง 0.15 เมตร x ความกว้าง 6.67 เมตร x ความยาว 10 เมตร = 10 คิว

ภาพ: วัสดุ FillGood 10 คิว เติมเต็มโพรงหนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 66.67 ตารางเมตร

หากโพรงใต้บ้านลึกเฉลี่ยประมาณ 20 เซนติเมตร (0.2 เมตร) จะเติมเต็มโพรงได้ในพื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร (กว้าง 5 เมตร x ยาว 10 เมตร) โดยคำนวณค่าจากความสูง 0.2 เมตร x ความกว้าง 5 เมตร x ความยาว 10 เมตร = 10 คิว

ภาพ: วัสดุ FillGood 10 คิว เติมเต็มโพรงหนาเฉลี่ย 20 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร

แต่ระดับโพรงใต้บ้านนั้น อาจไม่ได้เรียบสม่ำเสมอกันทั้งผืน เช่นว่า พื้นที่บ้านเราประมาณ 100 ตารางเมตร เราเห็นคร่าวๆ ว่าดินใต้บ้านทรุดและวัดระดับความลึกของโพรงข้างบ้านได้ประมาณ 10 ซม. ซึ่งระดับดินที่ทรุดแต่ละจุดใต้บ้านอาจมีความตื้นลึกแตกต่างกันหลายระดับ จึงเป็นไปได้ว่า การเลือกเติมวัสดุ FillGood 10 คิว อาจเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้มากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดพื้นที่ตามที่กล่าวมาได้

ภาพ: ระดับโพรงใต้บ้านอาจไม่ได้เรียบเสมอกัน วัสดุ FillGood 10 คิว จึงอาจเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้มากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดพื้นที่ตามที่กล่าวมา

จึงแนะนำให้รับบริการสำรวจโดยวิศวกร พร้อมเครื่องมือสำรวจใต้บ้าน คำนวณปริมาณวัสดุ FillGood ที่ต้องใช้ให้ใกล้เคียงมากที่สุด เพื่อให้สามารถเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้พอดีและมีความเรียบร้อยสวยงาม

ภาพ: ตัวอย่างงานเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood

ขอขอบคุณที่มาของบทความ
scghome.com

ใส่ความเห็น