วัสดุ FillGood 10 คิว จะเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้เท่าไร?

วัสดุ FillGood 10 คิว จะเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้เท่าไร?

วัสดุ FillGood 10 คิว จะเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้เท่าไร?

ตอบคำถามบริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน (FillGood) ซึ่งเริ่มต้นขั้นต่ำที่ 10 คิว จะเติมเต็มปิดโพรงใต้บ้านได้กี่ตารางเมตร

บริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน “FillGood” คือการใช้วัสดุมวลเบาชนิดพิเศษของ CPAC ฉีดเข้าไปในโพรงใต้บ้านตามปริมาณที่คำนวณไว้หลังจากขั้นตอนเข้าสำรวจ วัสดุนี้มีน้ำหนักเบา มีคุณสมบัติไหลลื่นได้ดี เข้าถึงซอกมุมต่าง ๆ ในโพรงโดยไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง ท่อน้ำ หรือท่อน้ำยาปลวกแต่อย่างใด เพราะตัววัสดุจะอยู่บนดินที่ระดับความสูงประมาณท้องคานเท่านั้น ไม่ถึงระดับท่อน้ำหรือท่อน้ำยาปลวกซึ่งมักจะเดินเกาะอยู่ข้างคานด้านใน อีกทั้งน้ำหนักของวัสดุนี้ในกรณีที่เทหนา 10 ซม. จะหนักเพียง 50 กิโลกรัมต่อ ตร.ม. เท่านั้น (500 กิโลกรัมต่อ ลบ.ม. หรือต่อ 1 คิว) หากมีบางส่วนเททับท่อหรือโครงสร้างจึงไม่มีผลกระทบใด อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการสำรวจเพื่อประเมินปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ หากมีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรค ทางทีมวิศวกรจะแจ้งให้ทราบหรือให้ทำการแก้ไขก่อนเข้าดำเนินงาน

ทั้งนี้ ใน 1 งานที่ให้บริการ จะคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ปริมาตรวัสดุ 10 คิว หมายความว่าถ้าขนาดโพรงใต้บ้านไม่ว่าจะลึกหรือมีขนาดพื้นโพรงใต้บ้านเท่าใดก็ตาม หากใช้ปริมาตรวัสดุไม่ถึง 10 คิว ค่าบริการจะคิดเทียบเท่าปริมาตรวัสดุ 10 คิวเป็นราคาขั้นต่ำนั่นเอง ทีนี้มาถึงคำถามว่า แล้วปริมาตรวัสดุ FillGood 10 คิวจะปิดโพรงใต้บ้านที่มีขนาดพื้นที่บ้านชั้นล่างได้ประมาณกี่ตารางเมตร?

ก่อนอื่น ขออธิบายคำว่า “คิว” ว่าคืออะไร “คิว” ย่อมาจาก “คิวบิกเมตร (ลูกบาศก์เมตร)” ให้ลองนึกถึงกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มีทุกด้านเท่ากัน วัสดุ FillGood 1 คิว จะเท่ากับปริมาตรกล่องลูกบาศก์ที่กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสูง (หรือหนา) 1 เมตร นั่นเอง

วัสดุ FillGood 10 คิว จะเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้เท่าไร? 1
ภาพ: ปริมาตรวัสดุ FillGood 1 คิวเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมลูกบาศก์กว้าง 1 เมตร x ยาว 1 เมตร x หนา (สูง) 1 เมตร

ดังนั้น สำหรับวัสดุ FillGood 10 คิว หากโพรงใต้บ้านลึกเฉลี่ยประมาณ 10 เซนติเมตร (0.1 เมตร) จะเติมเต็มโพรงได้ในพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร (เช่น กว้าง 10 เมตร x ยาว 10 เมตร) โดยคำนวณค่าจากความสูง 0.1 เมตร x ความกว้าง 10 เมตร x ความยาว 10 เมตร = 10 คิว

วัสดุ FillGood 10 คิว จะเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้เท่าไร? 2
ภาพ: วัสดุ FillGood 10 คิว เติมเต็มโพรงหนาเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร

หากโพรงใต้บ้านลึกเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร (0.15 เมตร) จะเติมเต็มโพรงได้ในพื้นที่ประมาณ 66.67 ตารางเมตร (กว้าง 6.67 เมตร x ยาว 10 เมตร) โดยคำนวณค่าจากความสูง 0.15 เมตร x ความกว้าง 6.67 เมตร x ความยาว 10 เมตร = 10 คิว

วัสดุ FillGood 10 คิว จะเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้เท่าไร? 3
ภาพ: วัสดุ FillGood 10 คิว เติมเต็มโพรงหนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 66.67 ตารางเมตร

หากโพรงใต้บ้านลึกเฉลี่ยประมาณ 20 เซนติเมตร (0.2 เมตร) จะเติมเต็มโพรงได้ในพื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร (กว้าง 5 เมตร x ยาว 10 เมตร) โดยคำนวณค่าจากความสูง 0.2 เมตร x ความกว้าง 5 เมตร x ความยาว 10 เมตร = 10 คิว

วัสดุ FillGood 10 คิว จะเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้เท่าไร? 4
ภาพ: วัสดุ FillGood 10 คิว เติมเต็มโพรงหนาเฉลี่ย 20 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร

แต่ระดับโพรงใต้บ้านนั้น อาจไม่ได้เรียบสม่ำเสมอกันทั้งผืน เช่นว่า พื้นที่บ้านเราประมาณ 100 ตารางเมตร เราเห็นคร่าวๆ ว่าดินใต้บ้านทรุดและวัดระดับความลึกของโพรงข้างบ้านได้ประมาณ 10 ซม. ซึ่งระดับดินที่ทรุดแต่ละจุดใต้บ้านอาจมีความตื้นลึกแตกต่างกันหลายระดับ จึงเป็นไปได้ว่า การเลือกเติมวัสดุ FillGood 10 คิว อาจเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้มากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดพื้นที่ตามที่กล่าวมาได้

วัสดุ FillGood 10 คิว จะเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้เท่าไร? 5
ภาพ: ระดับโพรงใต้บ้านอาจไม่ได้เรียบเสมอกัน วัสดุ FillGood 10 คิว จึงอาจเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้มากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดพื้นที่ตามที่กล่าวมา

จึงแนะนำให้รับบริการสำรวจโดยวิศวกร พร้อมเครื่องมือสำรวจใต้บ้าน คำนวณปริมาณวัสดุ FillGood ที่ต้องใช้ให้ใกล้เคียงมากที่สุด เพื่อให้สามารถเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้พอดีและมีความเรียบร้อยสวยงาม

วัสดุ FillGood 10 คิว จะเติมเต็มโพรงใต้บ้านได้เท่าไร? 6
ภาพ: ตัวอย่างงานเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood

ขอขอบคุณที่มาของบทความ
scghome.com

ใส่ความเห็น

×

Cart