วิธีเลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน ให้ตอบโจทย์โดนใจ

วิธีเลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน ให้ตอบโจทย์โดนใจ

วิธีเลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน ให้ตอบโจทย์โดนใจ

การเลือกแบบบ้านสำเร็จรูปพร้อมบริการก่อสร้าง จากบริษัทรับสร้างบ้าน ให้ตอบโจทย์ โดยคำนึงเรื่องพื้นที่ใช้สอยซึ่งสอดคล้องกับขนาดที่ดิน รูปลักษณ์ของบ้าน งบประมาณ และความน่าเชื่อถือของบริษัทรับสร้างบ้าน

การจะสร้างบ้านสักหลังบนที่ดินของเราเอง อันดับแรกต้องมีแบบบ้าน โดยอาจใช้แบบที่แจกฟรี วางขาย หรือว่าจ้างสถาปนิกจัดทำแบบขึ้นมา จากนั้นก็จะมีอีกหลากหลายขั้นตอน ทั้งการเลือกสรรจัดหาวัสดุ ทำแบบประเมินราคาก่อสร้าง ทำการขออนุญาตก่อสร้าง หาผู้รับเหมา ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบความถูกต้อง ประสานงานระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีรายละเอียดปลีกย่อยและปัญหาเฉพาะหน้าต้องเผชิญมากมาย สำหรับเจ้าของบ้านที่ไม่ถนัดหรือไม่มีเวลามากพอ สามารถเลือกใช้บริการจาก “บริษัทรับสร้างบ้าน” ที่มีแบบบ้านพร้อมบริการก่อสร้างเบ็ดเสร็จ เพื่อความสะดวกแทน

วิธีเลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน ให้ตอบโจทย์โดนใจ
ภาพ: ตัวอย่างแบบบ้านพร้อมบริการก่อสร้าง จากบริษัทรับสร้างบ้าน

แบบบ้านพร้อมบริการก่อสร้างจากบริษัทรับสร้างบ้าน สะดวกแค่ไหน…

เป็นบริการแบบครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา พร้อมแบบบ้านสำเร็จรูปให้เลือก รวมถึงดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์เป็นบ้านหนึ่งหลัง มีทั้งสถาปนิก วิศวกร และทีมงานก่อสร้างครบถ้วน จึงเป็นทางเลือกที่สะดวกมาก ทั้งนี้ ในการเลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างจะมีข้อควรคำนึงที่ต้องดูหลักๆ 4 เรื่อง ได้แก่ พื้นที่ใช้สอยซึ่งสอดคล้องกับขนาดที่ดิน รูปลักษณ์ของบ้าน งบประมาณ และความน่าเชื่อถือของบริษัทรับสร้างบ้าน

1) เลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน… ดู “พื้นที่ใช้สอยและที่ดิน”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เจ้าของบ้านมีขนาดที่ดินจำกัด จะต้องพิจารณาเลือกแบบบ้านซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยที่สอดคล้องกับลักษณะที่ดินของเราให้ดี โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • ขนาดและลักษณะของที่ดิน แบบบ้านที่มีขนาดเหมาะสมกับที่ดินของเรา เมื่อสร้างออกมาแล้วจะต้องมีพื้นที่ว่าง และระยะร่นขั้นต่ำจากขอบเขตที่ดินและเพื่อนบ้านข้างเคียงที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  • ขนาดพื้นที่ที่ต้องการและจำนวนสมาชิกในบ้าน ต้องคำนึงว่าสมาชิกที่จะอยู่อาศัยในบ้านมีจำนวนกี่คน แต่ละคนต้องการพื้นที่ใช้สอยส่วนตัวเท่าไหร่ พื้นที่ใช้สอยส่วนรวม และพื้นที่ทำกิจกรรมที่ต้องการควรมีขนาดเท่าใด

  • ขนาดพื้นที่ที่ต้องการและจำนวนสมาชิกในบ้าน ต้องคำนึงว่าสมาชิกที่จะอยู่อาศัยในบ้านมีจำนวนกี่คน แต่ละคนต้องการพื้นที่ใช้สอยส่วนตัวเท่าไหร่ พื้นที่ใช้สอยส่วนรวม และพื้นที่ทำกิจกรรมที่ต้องการควรมีขนาดเท่าใด

วิธีเลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน ให้ตอบโจทย์โดนใจ
ภาพ: ตัวอย่างแบบบ้านชั้นเดียว (ซ้าย) และแบบบ้าน 2 ชั้น (ขวา) พร้อมบริการก่อสร้าง จากบริษัทรับสร้างบ้าน

2) เลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน… ดูที่ “สไตล์บ้านและรูปลักษณ์ที่ตรงใจ”

เจ้าของบ้านทุกคนย่อมอยากได้บ้านที่มีรูปแบบสวยงามตรงตามความชอบ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน จะเป็นแบบสำเร็จรูปที่ตรงตามความถนัดในการก่อสร้างของแต่ละบริษัท เจ้าของบ้านมักไม่สามารถปรับแก้แบบได้ หรือทำได้น้อยมาก ดังนั้น บริษัทรับสร้างบ้านที่มีแบบบ้านให้เลือกได้หลากหลาย จะช่วยให้เจ้าของบ้านมีโอกาสเลือกสไตล์บ้านและรูปลักษณ์ของบ้านที่ตอบโจทย์ตรงใจได้มากกว่า

วิธีเลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน ให้ตอบโจทย์โดนใจ
ภาพ: ตัวอย่างแบบบ้านสไตล์ต่างๆ พร้อมบริการก่อสร้างจากบริษัทสร้างบ้าน ทั้งแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอล (บนซ้าย) แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น (บนขวา) และแบบบ้านสไตล์คอนเทมโพรารี่ (ล่าง)

3) เลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน… ดู “ความพร้อมของงบประมาณ”

แบบบ้านสำเร็จรูปมักมีราคาหลากหลายตามขนาดพื้นที่ใช้สอย และสเปควัสดุที่ใช้ ให้เจ้าของบ้านได้เลือกตามความเหมาะสมของงบประมาณที่มี นับเป็นอีกข้อดีของการบริการจากบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถควบคุมงบประมาณได้ค่อนข้างแน่นอน

วิธีเลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน ให้ตอบโจทย์โดนใจ
ภาพ: ตัวอย่างแบบบ้านพร้อมบริการก่อสร้างโดยบริษัทรับสร้างบ้าน ที่มีให้เลือกหลากหลายราคา

4) เลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน… ดู “ความน่าเชื่อถือของบริษัท”

ก่อนจะตกลงปลงใจเลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้านใดๆ ก็ตาม เจ้าของบ้านควรมั่นใจในความน่าเชื่อถือของบริษัทดังกล่าวด้วย โดยอาจสืบค้นหาประวัติ ชื่อเสียง ผลงานอ้างอิงที่ผ่านมาของบริษัท และพิจารณาเงื่อนไขการรับประกันให้ดี เพื่อความสบายใจและลดโอกาสการเกิดปัญหาทั้งระหว่างก่อสร้าง และการอยู่อาศัยในภายหลัง

วิธีเลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน ให้ตอบโจทย์โดนใจ
ภาพ: ตัวอย่างแบบบ้านพร้อมบริการก่อสร้างโดยบริษัทรับสร้างบ้าน ที่มีการสร้างขึ้นในพื้นที่จริง

การใช้แบบบ้านสำเร็จรูปพร้อมบริการก่อสร้างจากบริษัทรับสร้างบ้านนั้น แม้จะมีข้อจำกัดมากกว่าการใช้บริการที่มีสถาปนิกออกแบบ แต่ก็แลกมาด้วยความสะดวกสบาย จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่นิยมสำหรับผู้ต้องการสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทรับสร้างบ้านบางแห่งก็มีแบบบ้านลักษณะเฉพาะทาง เช่น บ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้างสำเร็จรูป บ้านประหยัดพลังงานที่ใช้วัสดุลดความร้อน บ้านระบบโมดูลาร์ จึงอาจเป็นอีกทางเลือกที่หลากหลายและตอบโจทย์ตอบเจ้าของบ้านได้มากขึ้น

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. วิธีเลือกแบบบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน ให้ตอบโจทย์โดนใจ การเลือกแบบบ้านสำเร็จรูปพร้อมบริการก่อสร้าง จากบริษัทรับสร้างบ้าน ให้ตอบโจทย์ โดยคำนึงเรื่องพื้นที่ใช้สอยซึ่งสอดคล้องกับขนาดที่ดิน รูปลักษณ์ของบ้าน งบประมาณ และความน่าเชื่อถือของบริษัทรับสร้างบ้าน

ใส่ความเห็น

×

Cart