ศัพท์คนสร้างบ้าน พุก

ศัพท์คนสร้างบ้าน พุก

ศัพท์คนสร้างบ้าน พุก

ศัพท์คนสร้างบ้าน พุก คือ อุปกรณ์ช่วยยึดตะปูเกลียว (น็อตหรือสกรู) เข้ากับพื้นหรือผนังที่ทำมาจากคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐ ทั้งอิฐมอญ อิฐมวลเบา และคอนกรีตบล็อก รวมถึงผนังและฝ้าเพดานที่ติดตั้งด้วยแผ่นไม้อัด แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นไม้อัดซีเมนต์ แผ่นยิปซั่ม ฯลฯ บนโครงคร่าวต่างๆ เพื่อใช้ร่วมกับการยึดแขวนอุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ เช่น ติดตั้งระแนงไม้เทียมกับโครงเหล็กบนผนังก่ออิฐมวลเบา ติดตั้งตงเหล็กบนพื้นคอนกรีตเพื่อยึดไม้พื้นระเบียง แขวนกระจกเงาบนผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แขวนโคมไฟขนาดเล็กบนฝ้าเพดาน เป็นต้น โดยพุกจะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพุกกับวัสดุพื้น ผนัง หรือฝ้าเพดาน และระหว่างพุกกับตะปูหรือตะปูเกลียวให้มากยิ่งขึ้น

พุกมีหลายขนาดหลายรูปแบบ หากแบ่งตามวัสดุจะแบ่งได้ 3 ชนิด คือ พุกพลาสติก  พุกโลหะ  และพุกเคมี  ในการใช้งานจะต้องเจาะรูพื้น ผนัง หรือฝ้าเพดาน ด้วยดอกสว่านที่มีขนาดเท่ากับหรือเล็กกว่าขนาดของพุกเล็กน้อย  จากนั้นฝังพุกเข้าไปในรู แล้วจึงขันตะปูเกลียว (น็อตหรือสกรู) เข้าไป  ควรระวังอย่าให้พุกเสียหายระหว่างทำงานเพราะจะส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงในการติดตั้ง

ศัพท์คนสร้างบ้าน พุก
ภาพ: พุกพลาสติกสำหรับผนังก่ออิฐมอญ
ศัพท์คนสร้างบ้าน พุก
ภาพ: พุกเหล็กสำหรับผนังก่ออิฐมวลเบา
ศัพท์คนสร้างบ้าน พุก
ภาพ: พุกผีเสื้อสำหรับผนังเบา
ศัพท์คนสร้างบ้าน พุก
ภาพ: การติดตั้งพุกผีเสื้อ

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. ศัพท์คนสร้างบ้าน พุก คือ อุปกรณ์ช่วยยึดตะปูเกลียว (น็อตหรือสกรู) เข้ากับพื้นหรือผนังที่ทำมาจากคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐ ทั้งอิฐมอญ อิฐมวลเบา และคอนกรีตบล็อก รวมถึงผนังและฝ้าเพดานที่ติดตั้งด้วยแผ่นไม้อัด แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นไม้อัดซีเมนต์ แผ่นยิปซั่ม ฯลฯ บนโครงคร่าวต่างๆ เพื่อใช้ร่วมกับการยึดแขวนอุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ เช่น ติดตั้งระแนงไม้เทียมกับโครงเหล็กบนผนังก่ออิฐมวลเบา ติดตั้งตงเหล็กบนพื้นคอนกรีตเพื่อยึดไม้พื้นระเบียง แขวนกระจกเงาบนผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แขวนโคมไฟขนาดเล็กบนฝ้าเพดาน เป็นต้น โดยพุกจะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพุกกับวัสดุพื้น ผนัง หรือฝ้าเพดาน และระหว่างพุกกับตะปูหรือตะปูเกลียวให้มากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

×

Cart