บริษัท สมาร์ท โฮมโปรดักส์ จำกัด ติดต่อฝ่ายขาย โทร.  02 422 5995

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กปลอก

82

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กปลอก

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กปลอก คือ เหล็กที่ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลิกเพื่ออ่านบทความ “ศัพท์คนสร้างบ้าน : คอนกรีตเสริมเหล็ก”) เหล็กที่ใช้ส่วนมากคือคือเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร  โดยจะดัดเหล็กเส้นเป็นรูปร่างเดียวกับพื้นที่หน้าตัดของเสาหรือคานที่จะใช้ ติดตั้งล้อมรอบเหล็กยืน (คลิกเพื่ออ่านบทความ “ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กยืน”) ตลอดความยาวของโครงสร้างเป็นระยะห่างอย่างสม่ำเสมอตามที่วิศวกรคำนวณไว้ 

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กปลอก
ภาพ: เหล็กปลอกเดี่ยวในโครงสร้างคาน
ภาพ: เหล็กปลอกเดี่ยวในโครงสร้างคาน
ภาพ: เหล็กปลอกเดี่ยวในโครงสร้างคาน
ภาพ: เหล็กปลอกเกลียว
ภาพ: เหล็กปลอกรัดรอบเหล็กยืน

ขอบคุณที่มาของบทความ : www.scgbuildingmaterials.com

ใส่ความเห็น

Close Menu