ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กปลอก

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กปลอก

ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กปลอก

เหล็กที่ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลิกเพื่ออ่านบทความ “ศัพท์คนสร้างบ้าน : คอนกรีตเสริมเหล็ก”) เหล็กที่ใช้ส่วนมากคือคือเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร  โดยจะดัดเหล็กเส้นเป็นรูปร่างเดียวกับพื้นที่หน้าตัดของเสาหรือคานที่จะใช้ ติดตั้งล้อมรอบเหล็กยืน (คลิกเพื่ออ่านบทความ “ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กยืน”) ตลอดความยาวของโครงสร้างเป็นระยะห่างอย่างสม่ำเสมอตามที่วิศวกรคำนวณไว้ 

ภาพ: เหล็กปลอกเดี่ยวในโครงสร้างคาน
ภาพ: เหล็กปลอกเดี่ยวในโครงสร้างคาน
ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กปลอก 1
ภาพ: เหล็กปลอกเดี่ยวในโครงสร้างคาน
ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กปลอก 2
ภาพ: เหล็กปลอกเดี่ยวในโครงสร้างคาน
ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กปลอก 3
ภาพ: เหล็กปลอกเกลียว
ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กปลอก 4
ภาพ: เหล็กปลอกรัดรอบเหล็กยืน

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. เหล็กที่ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลิกเพื่ออ่านบทความ “ศัพท์คนสร้างบ้าน : คอนกรีตเสริมเหล็ก”)

ใส่ความเห็น

×

Cart