สนุกกับเรื่องบ้าน ช่องระบายอากาศครัวต่อเติม

ช่องระบายอากาศครัวต่อเติม

สนุกกับเรื่องบ้าน ช่องระบายอากาศครัวต่อเติม

ช่องระบายอากาศครัวต่อเติม บ้านจัดสรร และทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่มักมีการต่อเติมครัวแบบครัวไทย และด้วยพื้นที่จำกัด จึงมักไม่สามารถทำช่องเปิดได้ตามกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นควันตลบอบอวลภายในห้องครัว SCG Experience จึงนำเสนอวิธีการทำช่องระบายอากาศสำหรับห้องครัวต่อเติม เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. ช่องระบายอากาศครัวต่อเติม บ้านจัดสรร และทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่มักมีการต่อเติมครัวแบบครัวไทย และด้วยพื้นที่จำกัด จึงมักไม่สามารถทำช่องเปิดได้ตามกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นควันตลบอบอวลภายในห้องครัว SCG Experience จึงนำเสนอวิธีการทำช่องระบายอากาศสำหรับห้องครัวต่อเติม เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว

ใส่ความเห็น

×

Cart