สมาร์ท โฮม สมาร์ท เฮลท์ตี้ เรา ดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

สมาร์ท โฮม สมาร์ท เฮลท์ตี้ เรา ดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

สมาร์ท โฮม สมาร์ท เฮลท์ตี้ เรา ดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

สมาร์ท โฮม สมาร์ท เฮลท์ตี้ เรา ดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

วันพุธที่ 5 เดือน มิถุนายน บริษัท สมาร์ทโฮม โปรดักส์ จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับพนักงานบริษัท เพราะการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงจะส่งผลให้สุขภาพจิตแข็งแรง และเมื่อสุขภาพกายและจิตใจแข็งแรงก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการใส่ใจสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ทำให้เราสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพตนเอง และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ภาพกิจกรรม

ขอบขอบคุณ
โรงพยาบาลกรุงไทย ให้ความอนุเคราะห์รถเอกซ์เรย์เคลื่อนที่

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

ใส่ความเห็น

×

Cart