สร้างบ้านอย่างไร งบเท่าไหร่

สร้างบ้านอย่างไร งบเท่าไหร่

สร้างบ้านอย่างไร งบเท่าไหร่ ข้อชี้แนะสำหรับผู้ที่อยากสร้างบ้านใหม่ ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ทั้งในเรื่องของแนวทางการสร้างบ้านและการจัดเตรียมงบประมาณเบื้องต้น

หากท่านคิดอยากจะมีบ้านซักหลัง ไม่ว่าจะซื้อหรือจะสร้างบ้านเอง เจ้าของบ้านหลายท่านอาจจะสับสนไม่น้อยและไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี เจ้าของบ้านจึงควรศึกษาข้อมูลหลายๆ ด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากบ้านนั้นเป็นเหมือนความฝันและความภาคภูมิใจของหลายๆ ท่านที่ต้องการสร้างมันขึ้นมาสักครั้งในชีวิตเลยทีเดียว

อยากมีบ้านใหม่ เริ่มต้นอย่างไรดี

การที่เราจะมีบ้านซักหลังนั้นท่านสามารถพิจารณาตามเหตุผลและปัจจัยประกอบในการนำมาตัดสินใจของแต่ละท่านที่ต่างกันออกไป เพื่อเลือกใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด เช่น ในกรณีที่ท่านต้องการบ้านพร้อมอยู่อาศัยหรือรอระยะเวลาผ่อนดาวน์ได้ การเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการต่างๆ ก็สามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้ โดยเจ้าของบ้านสามารถพิจารณาจากความเหมาะสมเรื่องทำเลที่ตั้งและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ดีไซน์ของบ้าน ความเชื่อมั่นในแบรนด์โครงการนั้น รวมถึงต้องการได้รับความสะดวกสบายในการใช้พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ และสุดท้ายราคาบ้านควรอยู่ในงบประมาณที่จัดเตรียมไว้หรือไม่เกินความสามารถในการกู้ธนาคารของผู้จะกู้ซื้อบ้าน

สร้างบ้านอย่างไร งบเท่าไหร่
ภาพ: ตัวอย่างบ้านสไตล์โมเดิร์นจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร

จะสร้างบ้านใหม่ เริ่มต้นอย่างไรดี

ในกรณีที่เจ้าของบ้านมีที่ดินเปล่าอยู่แล้ว สามารถหาผู้ออกแบบหรือก่อสร้างได้หลายลักษณะ อาทิ บริษัทรับสร้างบ้านที่ให้บริการครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง จนสร้างแล้วเสร็จ กรณีนี้จะให้ความสะดวกสบายกับเจ้าของบ้านในแง่ของการติดต่อประสานงานกับบริษัทรับสร้างบ้านเพียงเจ้าเดียว แต่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องแบบบ้านที่ยังไม่ตอบโจทย์เรื่องดีไซน์ ซึ่งการปรับแก้ไขแบบรวมถึงวัสดุที่ทางบริษัทมักมีมาตรฐานให้เลือกนั้นจะขึ้นอยู่กับงบประมาณ จึงไม่สามารถปรับแก้ได้มากนัก อีกทั้งรูปแบบการก่อสร้างก็จะต้องสร้างตามความถนัดของบริษัทรับสร้างบ้านนั้นๆ ด้วย

สร้างบ้านอย่างไร งบเท่าไหร่
ภาพ: ตัวอย่างบ้านแบบต่างๆ จากผู้ให้บริการรับสร้างบ้านครบวงจร ซึ่งมีหลากหลายแบบให้ลูกค้าเลือก

หรือเจ้าของบ้านหลายท่านอาจเลือกที่จะว่าจ้างสถาปนิกและผู้รับเหมาเอง เพราะต้องการแบบบ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งด้านดีไซน์ ผ่านการวิเคราะห์แบบตั้งแต่ตำแหน่งที่ตั้ง ทิศทางการวางอาคารให้เหมาะสมกับทิศทางแดด ลม พฤติกรรมการใช้สอยพื้นที่ ฟังก์ชั่นการใช้งาน และการเลือกใช้วัสดุที่หลากหลาย รวมไปถึงต้องการเลือกผู้รับเหมาที่มีความสามารถในการก่อสร้างตามแบบสถาปนิกและความถนัดในการก่อสร้างที่ต่างกันออกไปในแต่ละเจ้า และกรณีนี้เจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้คัดหาสถาปนิกและผู้รับเหมาที่มีคุณภาพงานที่ดี มีความรับผิดชอบ รวมถึงต้องประสานงานด้วยตนเอง และต้องมีระยะเวลาเผื่อสำหรับการออกแบบและก่อสร้างจนแล้วเสร็จ รวมถึงควรกำหนดงบประมาณให้ดีไม่บานปลายอีกด้วย

สร้างบ้านอย่างไร งบเท่าไหร่
ภาพ: ตัวอย่างแบบสถาปัตยกรรมที่จัดทำโดยสถาปนิก

จะสร้างบ้านใหม่ เตรียมงบประมาณอย่างไรดี

ในส่วนการเตรียมงบประมาณ หากเลือกที่จะซื้อบ้านโครงการนั้น กรณีไม่ซื้อด้วยเงินสดและจะขอสินเชื่อบ้านกับธนาคาร ควรประเมินความสามารถและสภาพคล่องทางการเงินของตัวเอง รวมถึงภาระหนี้สินอื่นที่มีอยู่ เพื่อขอวงเงินกู้ที่เหมาะสม และควรมีเงินดาวน์อย่างน้อย 10-20% ของมูลค่าบ้าน เนื่องจากธนาคารมักปล่อยสินเชื่อที่ 80-90% ของมูลค่าบ้านซึ่งนอกจากราคาบ้านแล้วต้องเผื่องบสำหรับตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ฟ้าต่างๆ ที่จำเป็น ค่าส่วนกลาง รวมถึงค่าต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้สอยหากมีแผนในอนาคตอีกด้วย

ส่วนกรณีต้องการว่างจ้างสถาปนิกออกแบบและหาผู้รับเหมาเองนั้น ค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ค่าบริการวิชาชีพสถาปนิกและค่าก่อสร้าง ในส่วนค่าบริการวิชาชีพสถาปนิกหรือค่าจ้างสถาปนิกเพื่อออกแบบนั้นหมายรวมถึงค่าจ้างวิศวกรคำนวณโครงสร้าง งานระบบต่างๆ เรียบร้อยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 7.5% ของมูลค่าก่อสร้างบ้าน สำหรับการออกแบบบ้านพักอาศัยทั่วไปที่มูลค่าก่อสร้างไม่เกิน 10 ล้านบาท (อ้างอิงจากคู่มือสถาปนิก พ.ศ. 2547 โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์) หากมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทก็จะมีวิธีการคิดค่าบริการตามสัดส่วน ทั้งนี้แต่ละบริษัทออกแบบหรือสถาปนิก Freelance แต่ละท่านจะอ้างอิงตามราคามาตรฐานหรือ อาจจะแตกต่างจากนี้ได้ตามประสบการณ์การทำงาน และความยากง่ายของงานออกแบบหรือปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย ซึ่งท่านต้องสอบถามและศึกษารายละเอียดราคา สัญญาการทำงานกับทางบริษัทออกแบบหรือสถาปนิกท่านนั้นๆโดยตรง

สร้างบ้านอย่างไร งบเท่าไหร่
ภาพ: นอกเหนือจากการออกแบบแล้ว สถาปนิกอาจเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้างบ้านด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตงานในสัญญาว่าจ้าง ในส่วนของค่าก่อสร้างบ้านนั้น ปกติจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี ขึ้นอยู่กับค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างในปัจจุบัน เจ้าของบ้านสามารถประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นเพื่อเตรียมงบประมาณก่อสร้างได้จากราคาค่าก่อสร้างต่อตร.ม. ของพื้นที่ใช้สอย ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) ค่าก่อสร้างบ้านโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 15,000-18,000 บาทต่อตร.ม. (อาจมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ ได้ เช่น สร้างบ้านใน กทม. และปริมณฑล อาจมีราคาที่สูงกว่าสร้างในพื้นที่ต่างจังหวัดเนื่องจากค่าแรงที่แตกต่างกัน หรือแหล่งที่มาของวัสดุ ค่าขนส่งวัสดุ) ดังนั้น หากบ้านมีพื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม. ค่าก่อสร้างเบื้องต้นจะอยู่ที่ 200 x (15,000-18,000) บาท = 3,000,000-3,600,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวนี้จะยังไม่ใช่ราคาค่าก่อสร้างที่แท้จริง แต่ใช้สำหรับประมาณการในการเตรียมงบประมาณได้ สำหรับราคาค่าก่อสร้างที่แท้จริงนั้นเจ้าของบ้านต้องพิจารณาจากแบบก่อสร้าง และ BOQ หรือรายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างที่ถอดมาจากแบบก่อสร้างอย่างละเอียดโดยผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมารายที่เจ้าของบ้านเลือกว่าจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้ และนอกจากค่าว่าจ้างสถาปนิกออกแบบและค่าก่อสร้างดังที่กล่าวมาแล้ว เจ้าของบ้านควรเตรียมงบประมาณเผื่อสำหรับค่าออกแบบตกแต่งภายใน ค่าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือสำรองค่าใช้จ่ายในกรณีที่บานปลายไว้อีกด้วย

ทั้งหมดที่กล่าวมาเบื้องต้น น่าจะช่วยให้เจ้าของบ้านหลายๆ ท่านมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านหรือใช้บริการออกแบบก่อสร้างรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเองได้ รวมถึงสามารถคำนวณงบประมาณค่าแบบ ค่าก่อสร้างเบื้องต้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่ตั้งไว้อีกด้วย

เรื่องโดย: วิลาวัณย์ ประมวลวรกิจ จาก SCG HOME Experience

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. สร้างบ้านอย่างไร งบเท่าไหร่ ข้อชี้แนะสำหรับผู้ที่อยากสร้างบ้านใหม่ ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ทั้งในเรื่องของแนวทางการสร้างบ้านและการจัดเตรียมงบประมาณเบื้องต้น

ใส่ความเห็น

×

Cart