สีกระเบื้องหลังคา บอกถึงความร่มเย็น สุขภาพและโชคลาภ

สีกระเบื้องหลังคา บอกถึงความร่มเย็น สุขภาพและโชคลาภ

สีกระเบื้องหลังคา บอกถึงความร่มเย็น สุขภาพและโชคลาภ สีกระเบื้องหลังคา บอกถึงความร่มเย็น สุขภาพและโชคลาภ ในหลักการของฮวงจุ้ย นอกจากจะให้ความสำคัญกับทิศทางต่างๆ ในการปลูกบ้านและอาคารแล้ว  ตำแหน่งทางเข้าหรือประตูทางเข้าที่เปรียบเหมือนปากถือว่าสำคัญมาก ถ้าอยู่ได้ถูกทิศถูกตำแหน่งแล้ว ก็ย่อมส่งผลดีกลับมาในเรื่องของการรับพลังที่ดี และพลังแห่งโชคลาภ เรื่องของสีกระเบื้องหลังคาก็เช่นกัน (บ้านสร้างใหม่)

สีกระเบื้องหลังคา บอกถึงความร่มเย็น สุขภาพและโชคลาภ
กระเบื้องหลังคาสีเขียวของธาตุไม้

วิธีเลือกสีกระเบื้องหลังคาตามหลังฮวงจุ้ย
หลังคาทำหน้าที่ป้องกันและคุ้มครองเราจากทั้งแดดและฝน นำมาซึ่งความร่มรื่นของบ้านและอาคารต่าง ๆ และกระเบื้องหลังคาก็มีหลายสีมากมาย การเลือกสีของกระเบื้องอาจเลือกตามความชื่นชอบส่วนตัวหรืออะไรก็ตาม แต่ถ้าเลือกให้ถูกสีตรงกับธาตุปีเกิดของเจ้าบ้าน ก็เท่ากับเราได้เลือกสีกระเบื้องที่ถูกต้องกับธาตุในร่างกายของเรา จึงยิ่งส่งผลดีกลับมา

สีกระเบื้องหลังคา บอกถึงความร่มเย็น สุขภาพและโชคลาภ 1

ถ้าเลือกสีของกระเบื้องหลังคาที่เป็นธาตุสีที่พิฆาตเรา ส่งผลเสียด้านสุขภาพ และการงานและการเงิน การเปลี่ยนสีกระเบื้องหลังคาใหม่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูง และทำได้ยากมากหากพักอาศัยอยู่แล้ว ดังนั้นการเลือกใช้สีที่ถูกต้องแต่แรกจึงดีที่สุด

สีกระเบื้องหลังคา บอกถึงความร่มเย็น สุขภาพและโชคลาภ 2

ดูจากตารางของธาตุต่างๆ จะเห็นว่า คนเกิดปีอะไรจัดอยู่ในธาตุอะไร ต้องรู้ก่อนเป็นอันดับแรก แล้วค่อยมาดูโทนสีประจำธาตุเรา โทนสีที่เสริมธาตุเราและห้ามใช้หรือหลีกเลี่ยงโทนสีที่พิฆาตเรา (ซึ่งในบทความเกี่ยวกับทิศหน้าบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ จะอธิบายในเรื่องของธาตุต่าง ๆ ที่เสริมธาตุอื่น และพิฆาตธาตุอื่นด้วยในตัว)

เช่น ถ้าเราเกิดปีชวดหรือปีกุน เป็นคนธาตุน้ำ สีของธาตุน้ำคือสีน้ำเงินและดำ ส่วนธาตุที่เสริมธาตุน้ำคือธาตุทอง คือสีขาวและครีม ส่วนธาตุที่พิฆาตธาตุน้ำคือธาตุดิน ก็คือสีเหลืองของธาตุดินนั่นเอง

สีกระเบื้องหลังคา บอกถึงความร่มเย็น สุขภาพและโชคลาภ 3
กระเบื้องหลังคาสำหรับคนเกิดปีชวดและกุน ซึ่งเป็นคนธาตุน้ำ
สีกระเบื้องหลังคา บอกถึงความร่มเย็น สุขภาพและโชคลาภ 4
กระเบื้องหลังคาสีแดงสำหรับคนธาตุไฟ

ส่วนในกรณีที่มุงหลังคาไปแล้ว แต่ใช้สีกระเบื้องที่ทำร้ายเจ้าบ้าน เพราะอาจไม่ได้ดูก่อนในช่วงแรก ต้องเข้าใจก่อนว่า การปรับแก้ไขโดยการมุงหลังคาใหม่ อาจจะยากและลำบาก และการทาสีของกระเบื้องหลังคาใหม่ด้วยสีของหลังคากระเบื้องโดยเฉพาะ อาจทำได้แต่อาจไม่สวยและดูไม่ดีในภายนอก
 
ให้ดูก่อนว่าเมื่อเรานอนในบ้านหลังนี้ สุขภาพมีปัญหาหรือไม่ การงานและการเงินมีปัญหาหรือไม่ ถ้ารู้สึกว่ามีอาจใช้สีเสริมแก้ที่ห้องนอนของเจ้าบ้านก่อน และอาจใช้สีกระเบื้องที่เฉลียงทางเข้าบ้าน หรือลานจอดรถด้วยโทนสีที่เสริมเจ้าบ้านด้วยช่วยกัน รวมถึงสีของเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ก็ใช้ด้วยเสริมกันไป อาจช่วยให้ดีขึ้นได้
 
รวมถึงการตั้งน้ำหรือปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านเพื่อเสริมธาตุของแต่ละคนมาช่วย ก่อนที่จะคิดไปเปลี่ยนสีของกระเบื้องหลังคา ซึ่งน่าจะเป็นวิธีสุดท้ายและถ้าเลือกได้แต่แรก ก็ควรใช้โทนสีให้ถูกต้องแต่แรกก็จะดีและไม่ยุ่งยากในการแก้ไข


อย่าลืมว่าสีของกระเบื้องหลังคาจัดเป็นพื้นที่สีที่ใหญ่มาก มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกหรือจากที่สูง ก็จะเห็นก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้นสีของกระเบื้องหลังคา จึงมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกัน การเลือกสีให้ถูกต้อง จึงจำเป็นและมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะ
 
เช่น ถ้าเราเกิดปีมะเส็งหรือมะเมียเป็นคนธาตุไฟ แต่ไปมุงหลังคาสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของธาตุน้ำ คิดง่าย ๆ ไฟโดนน้ำดับจากด้านบนลงมา แล้วไฟจะอยู่ได้ยังไง
 
ดังนั้นจึงส่งผลมาที่สุขภาพของเราก่อนเป็นอันดับแรก เพราะไฟโดนน้ำดับตลอดนั่นเอง จึงต้องใช้สีของเรา คือสีแดงหรือชมพู หรือใช้สีเขียว ซึ่งเป็นสีของธาตุไม้มาเสริมเรา เพราะไม้เมื่อใส่มาในไฟ ไฟก็ยิ่งลุกโชน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และเราไม่ได้ไปฝืนหรือขัดต่อกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ จึงอยู่ได้อย่างสบาย เมื่อกินอิ่ม นอนหลับ ตื่นมาย่อมพักผ่อนได้เต็มที่ จึงมีพลังที่เต็มเปี่ยมไปทำงานหรือไปเรียน ย่อมส่งผลดีกลับมาที่การงานและการเงินที่ดีตามมา
 
ส่วนที่ต้องใช้ธาตุปีเกิดของเจ้าบ้านเป็นหลัก เพราะเจ้าบ้านคือผู้ทำงานเลี้ยงดูคนในครอบครัว ถ้าเจ้าบ้านดีลูกบ้านย่อมดีตาม การใช้สีของหลังคาจึงให้ใช้สีของเจ้าบ้านเป็นหลัก ส่วนลูกบ้านถ้าอยู่ในธาตุอื่นที่ไม่ตรงกับเจ้าบ้าน ให้ใช้สีที่เสริมธาตุเรามาทาสีของห้องนอนเรา เพื่อแก้และเสริมเราไปในตัวนั่นเอง เพราะเมื่ออยู่ในบ้านเราจะอยู่ที่ห้องนอนเรามากกว่าห้องอื่น ๆ อยู่แล้ว อย่างน้อยก็แปดชัวโมงในการนอน
 
เช่น ถ้าเจ้าบ้านเกิดปีมะเส็งหรือมะเมียเป็นคนธาตุไฟ เลือกใช้กระเบื้องหลังคาสีแดง แต่ลูกบ้านคนหนึ่งเกิดปีวอกหรือระกา ซึ่งเป็นคนธาตุทอง จะเห็นว่าทองถูกไฟเผาหลอมละลาย
 
ดังนั้นในห้องนอนของลูกบ้านจึงต้องใช้สีที่เสริมธาตุทอง ซึ่งก็คือสีเหลืองของธาตุดิน จำเป็นต้องใช้สีเสริมใช้สีประจำธาตุไม่ได้ เพราะธาตุเราโดนสีของธาตุศัตรูเราทำร้ายแล้ว ดังนั้นจึงต้องใช้ธาตุที่เสริมธาตุเรามาช่วยและแก้นั่นเอง
 
หรือเจ้าบ้านเมื่อเห็นว่ามีลูกบ้านเกิดปีธาตุทอง ก็อาจหลีกเลี่ยงสีแดงโดยไปใช้สีเขียวแทนก็ได้ เพราะสีเขียวนั้นเสริมธาตุเจ้าบ้านอยู่แล้ว และไม่ทำร้ายลูกบ้านด้วย ซึ่งใช้หลักการนี้ก็ดี ไม่ไปรบกวนใคร

สีกระเบื้องหลังคา บอกถึงความร่มเย็น สุขภาพและโชคลาภ 5
หลังคาโทนสีขาวสำหรับคนธาตุทอง
สีกระเบื้องหลังคา บอกถึงความร่มเย็น สุขภาพและโชคลาภ 6
หลังคาสีน้ำตาล สีประจำธาตุดิน

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
อ.ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ
คอลัมนิสต์, ที่ปรึกษา และวิทยากรพิเศษด้านฮวงจุ้ย
อาจารย์สอนหลักศุตรฮวงจุ้ยพื้นฐาน ให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ
ได้รับการยอมรับติด 1 ใน 109 หมอดูคนดังของเมืองไทยในปี 2552
และได้รับการยอมรับติด 1 ใน 20 หมอดูคนดังของเมืองไทยปี 2554

ขอบคุณที่มาของบทความ : www.scgbuildingmaterials.com

ใส่ความเห็น

×

Cart