หน้าร้อน บ้านร้อนแก้ไม่ยาก ด้วยเทคนิคต่างๆ

หน้าร้อน บ้านร้อนแก้ไม่ยาก ด้วยเทคนิคต่างๆ

หน้าร้อน บ้านร้อนแก้ไม่ยาก ด้วยเทคนิคต่างๆ

หน้าร้อน บ้านร้อนแก้ไม่ยาก ด้วยเทคนิคต่างๆ เมื่อฤดูร้อนมาถึง แทบทุกบ้านจะต้องประสบปัญหาของอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกๆ ปีที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกไม่สบายตัว ต้องใช้พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศมากขึ้น ส่งผลให้มีค่าไฟฟ้าที่สูง และเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนักมากเกินไปทำให้อายุการใช้งานไม่ยืนยาว

การออกแบบบ้านสำหรับเมืองร้อน เช่น การวางทิศทางบ้านตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศพื้นถิ่น การยกใต้ถุนสูง มีหลังคาลาดชัน การใช้วัสดุที่มีค่าการต้านความร้อน มีกันสาดยื่น มีช่องระบายอากาศ มีช่องเปิดสำหรับลมเข้าและออกที่เพียงพอ แม้จะเป็นวิธีป้องกันที่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ทุกบ้านที่จะมีการวางแผนอย่างครบถ้วนก่อนออกแบบ การแก้ไขปัญหาบ้านร้อนจึงต้องมีการพิจารณาตามลักษณะกายภาพและที่ตั้งของบ้านให้เหมาะสมกับบ้านนั้น ๆ 

สาเหตุที่ทำให้บ้านร้อน

นอกจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกปีแล้ว อาจมีสาเหตุมาจากตัวบ้านเองที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกว่าร้อนมากกว่าบ้านคนอื่น ได้แก่

●    ผนังบ้านดูดซับความร้อน ผนังบ้านทำจากวัสดุอมความร้อน เช่น อิฐมอญ และผนังบ้านส่วนใหญ่จะไม่มีฉนวนกันความร้อน หรือไม่ได้ทาสีกันความร้อน

ผนังอิฐมอญที่ช่างไทยส่วนใหญ่ชำนาญ จะเก็บความร้อนนานกว่าอิฐมวลเบา
ผนังอิฐมอญที่ช่างไทยส่วนใหญ่ชำนาญ จะเก็บความร้อนนานกว่าอิฐมวลเบา

●    ฝ้าเพดานเตี้ย ความร้อนไม่สามารถลอยตัวขึ้นไปได้ ต้องลอยตัวต่ำอยู่ระดับใกล้กับผู้พักอาศัทำให้รู้สึกร้อนและอบอ้าวมากกว่าบ้านที่มีฝ้าเพดานสูง

●    อุปกรณ์กันแดดไม่เพียงพอ เช่น การไม่มีกันสาด ระแนงบังแดด หรือม่านบังแดดบริเวณหน้าต่างที่รับแสงแดดที่เพียงพอ ทำให้ความร้อนเข้าสู่บ้านอย่างเต็มที่

ช่องเปิดรับแสงของบ้านที่ไม่มีอุปกรณ์กันแดดเพียงพอจะทำให้บ้านสะสมความร้อนมากขึ้น
ช่องเปิดรับแสงของบ้านที่ไม่มีอุปกรณ์กันแดดเพียงพอจะทำให้บ้านสะสมความร้อนมากขึ้น

●    จัดวางเฟอร์นิเจอร์ขวางทิศทางลม เฟอร์นิเจอร์ที่บังทิศทางลมจะทำให้บ้านอับทึบ มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก เก็บกักความร้อน และมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำผลให้บ้านร้อนขึ้นและดูอึดอัด

●    พื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอ พื้นที่บริเวณรอบๆ บ้าน หรือทิศที่รับแสงแดดมีพื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอที่จะช่วยในการดูดซับความร้อน ลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน สร้างร่มเงา และลดอุณหภูมิโดยรอบ รอบบ้านที่ดูแห้งแล้งไม่มีร่มไม้ จะทำให้รู้สึกร้อนขึ้นอีกด้วย

บริเวณบ้านที่ไม่มีพรรณไม้ช่วยสร้างร่มเงา ลดอุณหภูมิโดยรอบ ทำให้บ้านยิ่งร้อนขึ้น
บริเวณบ้านที่ไม่มีพรรณไม้ช่วยสร้างร่มเงา ลดอุณหภูมิโดยรอบ ทำให้บ้านยิ่งร้อนขึ้น

●    หลังคาบ้านไม่กันความร้อนหลังคาบ้านเป็นส่วนที่ได้รับความร้อนโดยตรง หากไม่ได้ใช้วัสดุกันความร้อนที่หลังคาจะทำให้บ้านร้อนได้ง่ายกว่าการป้องกันจากส่วนอื่นๆ

วิธีลดความร้อนในบ้าน

การแก้ไขปัญหาความร้อนในบ้านอาจมีได้หลายรูปแบบ สามารถเลือกปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของบ้านและงบประมาณได้

●    ป้องกันแสงและความร้อนด้วยฟิล์มกรองแสง การติดตั้งแผ่นฟิล์มกรองแสงที่กระจกบ้านจะช่วยลดปริมาณแสงและความร้อนที่จะเข้ามาสู่ภายในบ้าน การติดฟิล์มบนหน้าต่างยังเป็นวิธีที่ใช้งบประมาณไม่มากด้วย

●    ใช้กระเบื้องหรือหินปูพื้น การเลือกใช้พื้นของบ้านด้วยกระเบื้อง หรือหินอ่อน หินแกรนิต ช่วยกักเก็บความเย็นได้ และยังเป็นวัสดุที่คายความร้อนได้เร็ว การที่มีพื้นบ้านที่เย็นจะช่วยลดอุณหภูมิในบ้านได้มากขึ้น

การใช้กระเบื้องหรือหินธรรมชาติปูพื้นทำให้พื้นบ้านเย็น
การใช้กระเบื้องหรือหินธรรมชาติปูพื้นทำให้พื้นบ้านเย็น

●    ใช้ผนังอิฐมวลเบา อิฐมวลเบาเป็นวัสดุที่มีค่าต้านทานความร้อนสูง จัดเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่าอิฐมอญ สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกและรักษาความเย็นภายในได้ดี จึงสามารถลดภาระของเครื่องปรับอากาศและช่วยประหยัดค่าไฟได้ 

การใช้อิฐมวลเบาในการก่อผนังเพื่อป้องการความร้อนจากภายนอก
การใช้อิฐมวลเบาในการก่อผนังเพื่อป้องการความร้อนจากภายนอก

●    ติดตั้งกันสาดและม่านบังแดด กันสาดจะช่วยลดแสงแดดที่เข้าสู่ตัวบ้าน สร้างร่มเงา และเป็นการตกแต่งบ้านด้วย การเลือกกันสาดขึ้นอยู่กับรูปแบบของบ้านภายนอก ขนาดของหน้าต่างหรือประตูที่ต้องการติดตั้งกันสาด ม่านบังแดดที่เลือกใช้ควรเป็นแบบทึบแสงและสามารถกันรังสี UV ได้

การติดตั้งไม้ระแนงหรือกันสาดเพื่อลดแสงแดดที่เข้าสู่ตัวบ้านโดยตรงในรูปแบบที่เข้ากับแบบบ้าน
การติดตั้งไม้ระแนงหรือกันสาดเพื่อลดแสงแดดที่เข้าสู่ตัวบ้านโดยตรงในรูปแบบที่เข้ากับแบบบ้าน

●    เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน การเลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานอย่างหลอดตะเกียบหรือหลอดไฟ LED นอกจากจะมีความประหยัดเนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนาน ยังช่วยลดอุณหภูมิในห้องได้ดีกว่าหลอดไส้ที่มีความร้อนสูงและกินไฟมาก

การเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงานเพื่อลดความร้อนในบ้าน
การเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงานเพื่อลดความร้อนในบ้าน

●    เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบ้าน การปลูกต้นไม้ด้านรับแสงของบ้านจะช่วยสร้างร่มเงาและบังแสงแดด ทำให้เกิดความร่มรื่น ลดอุณหภูมิโดยรอบ ร่มเงาที่พาดผ่านตัวบ้านก็จะช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านด้วย รวมทั้งใช้พืชคลุมดินมาปลูกแทนการใช้วัสดุปูพื้นเพื่อลดอุณหภูมิบนผิวดินให้เย็นลง มีการเก็บกักความร้อนน้อยลง

การปลูกต้นไม้ในทิศที่รับแสงโดยตรงช่วยสร้างร่มเงา ลดการสะสมความร้อนที่พื้นผิว
การปลูกต้นไม้ในทิศที่รับแสงโดยตรงช่วยสร้างร่มเงา ลดการสะสมความร้อนที่พื้นผิว

●    ลดการใช้เครื่องกำเนิดความร้อน ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการระบายความร้อนออกมา เช่น เตาอบ หรือใช้ความร้อนในระดับต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ รวมถึงการเปิดห้องเพื่อระบายความร้อน เพื่อลดอุณหภูมิภายในบ้านและยังช่วยลดค่าไฟด้วย 

●    ลดความร้อนจากหลังคา หลังคาเป็นองค์ประกอบของบ้านที่ต้องเจอกับแสงแดดเป็นส่วนแรก ดังนั้นการช่วยลดความร้อน หรือสะท้อนความร้อนออกไปจากหลังคาจึงเป็นส่วนสำคัญให้บ้านเย็นขึ้นได้ ซึ่งการลดความร้อนจากหลังคาก็สามารถทำได้หลายวิธี

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญและนิยมในการป้องกันความร้อนจากหลังคา
การติดตั้งฉนวนกันความร้อนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญและนิยมในการป้องกันความร้อนจากหลังคา

จะเห็นได้ว่าสาเหตุหลักของบ้านร้อน และวิธีลดความร้อนของบ้านที่สำคัญจะอยู่ที่หลังคาเป็นหลัก เนื่องจากหลังคาเป็นส่วนที่รับแสงแดดโดยตรงอย่างเต็มที่ ตัวอย่างวัสดุกันความร้อนจากหลังคา ได้แก่ แผ่นสะท้อนความร้อน ฉนวนกันความร้อน กระเบื้องระบายอากาศ รวมถึงฝ้าระบายอากาศ

หน้าร้อน บ้านร้อนแก้ไม่ยาก ด้วยเทคนิคต่างๆ 1

ระบบหลังคากันร้อน เอสซีจี (SCG Heat Protection System) ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ป้องกันความร้อนครบวงจร ได้แก่ แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ที่ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์แท้ 100% ทั้ง 2 ด้าน ที่ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนได้ถึง 95% หรือแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน ที่ทำงานร่วมกับฉนวนกันความร้อนเอสซีจี ทำให้สามารถปกป้องบ้านจากความร้อนได้ดียิ่งขึ้น โดยแผ่นสะท้อนความร้อนจะติดตั้งไว้ใต้กระเบื้องหลังคาบ้านทำหน้าที่สะท้อนรังสีความร้อนออก และหน่วงความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านได้ช้าลง ซึ่งจะแตกต่างกับฉนวนป้องกันความร้อนที่มีหน้าที่ป้องกันความร้อนบริเวณโถงหลังคา การติดตั้งชุดกระเบื้องระบายอากาศเอสซีจี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนบริเวณโถงหลังคาได้ดีขึ้น รวมทั้งการใช้ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ที่พาลมเย็นจากภายนอกเข้ามาทางรูระบายอากาศ

หน้าร้อน บ้านร้อนแก้ไม่ยาก ด้วยเทคนิคต่างๆ 2

คุณสมบัติของแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน

ลดอุณหภูมิภายในบ้าน

        ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ 2 ด้าน เสริมแรงด้วยใยแก้ว 3 ทาง เพิ่มความแข็งแรงทนทาน ป้องกันแผ่นสะท้อนความร้อนฉีกขาดง่ายระหว่างติดตั้ง สามารถใช้งานได้นานขึ้น เสริมจุดเด่นให้แผ่นสะท้อนความร้อนช่วยชะลอความร้อนให้เข้าสู่ตัวบ้านผ่านทางหลังคาช้าลงด้วยฉนวนเขียวรุ่น Green– 4 Series ทำให้แผ่นสะท้อนความร้อนหนาพิเศษ 1 นิ้ว ช่วยกักหน่วงความร้อนให้เข้าสู่ตัวบ้านได้ช้าลงและสะท้อนรังสีความร้อนได้มากถึง 95% ป้องกันความร้อนได้ถึง 3 เท่า จึงช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้มากถึง 2 องศาเซลเซียส

ไม่ลามไฟ

        มีคุณสมบัติไม่ลามไฟโดยได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบการแพร่ของไฟ มีความเหมาะสมที่จะติดตั้งบริเวณเหนือฝ้าเพดานซึ่งมักจะใช้เป็นพื้นที่ซ่อนงานระบบไฟฟ้า ซึ่งอาจเสี่ยงกับการเกิดประกายไฟหรือไฟฟ้าลัดวงจรที่เป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ได้ 

ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

        ผลิตจากแก้วรีไซเคิล แทนการใช้ทราย 100% ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน โดยได้รับฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ SCG GREEN CHOICE นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ IARC ขององค์การอนามัยโลก (WHO) รวมถึงมีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายต่ำ (Low VOCs) และได้รับการรับรองมาตรฐาน EUCEB จากยุโรปอีกด้วย

ติดตั้งง่าย

        แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีนถูกออกแบบให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว โดยสามารถวางแผ่นสะท้อนความร้อนได้พอดีกับขนาดช่องแป เพียงติดตั้งตามระยะแปและยึดกระเบื้องหลังคาด้วยตะปูเกลียว ช่วยลดโอกาสที่ความร้อนจะรั่วไหลเข้ามาตามแนวแปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนร่วมกับชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี หนึ่งในนวัตกรรมระบายความร้อนในโถงหลังคา ซึ่งช่วยแก้ปัญหาความร้อนสะสมใต้หลังคาที่แผ่สู่ตัวบ้าน ช่วยระบายอากาศโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ดี

คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น สเตย์คูลสมาร์ท รุ่น STAYCOOL และ STAYCOOL SMART

หน้าร้อน บ้านร้อนแก้ไม่ยาก ด้วยเทคนิคต่างๆ 3

 อีกขั้นของนวัตกรรมเพื่อบ้านเย็น ฉนวนสำหรับฝ้าเพดาน ป้องกันความร้อนจากโถงหลังคา ก่อนเข้าสู่ตัวบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  เนื้อฉนวนหนาพิเศษ จึงกันความร้อนได้ดีกว่า โดยสามารุถกันความร้อนได้สูงถึง 4-6 เท่า ประมาณ 3-4อุณภูมิลดลง  1-4 องศาเซลเซียส และสะท้อนความร้อน 95 % ประหยัดไฟ 47 % ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จึงช่วยยืดอายุของเครื่องปรับอากาศ ประหยัดพลังงาน ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 ติดต่อกันยาวนานกว่า 9 ปี  และเทคโนโลยีเส้นใยสูตรพิเศษ Fibra-X Technology  ทำให้ฉนวนฟูหนาแม้ม้วนเล็กกว่าเดิม

ไม่ลามไฟ

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี เป็นวัสดุไม่ลามไฟโดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTME84 และBS476 จึงไม่เป็นชนวนให้เกิดอัคคีภัยปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

ผลิตจากแก้วรีไซด์เคิล แทนการใช้ทราย 100 % ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน โดยได้รับฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ SCG GREEN CHOICE นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ IARC  ขององค์การอนามัยโลก ( WHO ) รวมถึงมีสารประกอบอินทรีย์ระเหยต่ำ ( Low VOCs ) และได้รับการารับรองมาตรฐาน EUCEB จากยุโรปอีกด้วย

ติดตั้งง่าย

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAYCOOL  ถูกออกแบบมาให้สะดวกในการติดตั้ง สามารถติดตั้งได้ทั้งบ้านอยู่อาศัยแล้ว และบ้านสร้างใหม่ ทั้งฝ้าทีบาร์ และฝ้าฉาบเรียบ สามารถปูเรียงต่อกันตามแนวฝ้าจนเต็มพื้นที่  โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ยึดระหว่างม้วน  ซึ่งการติดตั้งฉนวนกันความร้อน เหนือฝ้าเพดานถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาบ้านร้อนที่มีประสิทธิภาพ และได้รับความนิยมเพราะสะดวกในการติดตั้ง และยังคุ้มค่าในระยะยาว

รวมถึง ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี ช่วยระบายอากาศจากโถงหลังคาด้วยลมธรรมชาติ ลมเย็นจะพัดผ่านปล่องระบายอากาศแล้วนำความร้อนภายในโถงหลังคาออกไป ทำให้อากาศเย็นเข้ามาแทนที่ ซึ่งเป็นการใช้ลมธรรมชาติ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงมีอายุการใช้งานยาวนาน ป้องกันสนิม ปลอดภัย ไม่รั่วซึม

หน้าร้อน บ้านร้อนแก้ไม่ยาก ด้วยเทคนิคต่างๆ 4
หน้าร้อน บ้านร้อนแก้ไม่ยาก ด้วยเทคนิคต่างๆ 5

สามารถสรุปได้ว่าในการสร้างบ้านควรมีการวางแผนการป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งการติดตั้งระบบหลังคากันร้อนเพื่อป้องกันความร้อนจากหลังคาอันเป็นต้นเหตุสำคัญอย่างยั่งยืน ส่วนบ้านเก่าที่มีปัญหาความร้อนก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้เช่นกันเพื่อให้สมาชิกในบ้านสามารถอาศัยได้อย่างสุขสบายมากขึ้น 

ระบบหลังคากันร้อน เอสซีจี

มีแพ็กเกจที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกอย่างเหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.scgbuildingmaterials.com/th/product/roof-system-heat#articles

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. หน้าร้อน บ้านร้อนแก้ไม่ยาก ด้วยเทคนิคต่างๆ เมื่อฤดูร้อนมาถึง แทบทุกบ้านจะต้องประสบปัญหาของอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกๆ ปีที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกไม่สบายตัว ต้องใช้พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศมากขึ้น ส่งผลให้มีค่าไฟฟ้าที่สูง และเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนักมากเกินไปทำให้อายุการใช้งานไม่ยืนยาว

ใส่ความเห็น

×

Cart