หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR 760 – NoiseTECH รูปลอนมาตฐาน ตอบโจทย์ความอยู่สบาย พร้อมโทนสีทันสมัยถึง 6 สี

หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR 760 - NoiseTECH รูปลอนมาตฐาน ตอบโจทย์ความอยู่สบาย พร้อมโทนสีทันสมัยถึง 6 สี

หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR 760 – NoiseTECH รูปลอนมาตฐาน ตอบโจทย์ความอยู่สบาย พร้อมโทนสีทันสมัยถึง 6 สี

หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR 760 – NoiseTECH รูปลอนมาตฐาน ตอบโจทย์ความอยู่สบาย พร้อมโทนสีทันสมัยถึง 6 สี

เทคโนโลยี NoiseTECH ช่วยป้องกันเสียงจากภายนอกเอกสิทธิ์เฉพาะจาก เอสซีจี ช่วยลดเสียงฝนตกกระทบตั้งแต่จุดกำเนิด

เทคโนโลยี NoiseTECH ช่วยป้องกันเสียงจากภายนอกเอกสิทธิ์เฉพาะจาก เอสซีจี ช่วยลดเสียงฝนตกกระทบตั้งแต่จุดกำเนิด

เปรียบเทียบความดังของเสียง

หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR760 – NoiseTECH สามารถช่วยลดเสียงฝนตกกระทบได้ดีกว่า เมทัลชีททั่วไปถึง 5 เดซิเบล

หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR760 - NoiseTECH สามารถช่วยลดเสียงฝนตกกระทบได้ดีกว่า เมทัลชีททั่วไปถึง 5 เดซิเบล

​​​​​​​รายละเอียดสินค้า หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR760 – NoiseTECH

​​​​​​​รายละเอียดสินค้า หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR760 - NoiseTECH

ผลิตด้วยเหล็กมาตรฐาน JIS พร้อมรับประกันความคงทนของสี 12 ปี

*การรับประกันการไม่ซีดจากของสี ตามระดับความแตกต่างของสี หรือค่า Delta E ที่ไม่เกิน 30 ( Delta E Unit < 30 ) อ้างอิงตาม CIE Lab 2000 และ ASTMD 2244

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าหลังคาเมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR760 – NoiseTECH

บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR760 – NoiseTECH สำหรับเจ้าของอาคารเมื่อมีการติดตั้ง และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR760 – NoiseTECH สีจะไม่ซีดจางเกินกว่าค่าความแตกต่างของสีที่กำหนด เป็นระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วันติดตั้งแล้วเสร็จ
 2. ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR760 – NoiseTECH จะไม่เป็นสนิมอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันติดตั้งแล้วเสร็จ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าหลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR760 - NoiseTECH สัญญารับประกันฉบับนี้เป็นการรับประกัน ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR760 - NoiseTECH หากได้รับการติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องคาดว่าจะมีอายุการใช้งานอย่างน้อยตามกำหนดระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์ (นับจากวันติดตั้ง)

อย่างไรก็ตาม ข้อบกพร่องเฉพาะหรือสถานการณ์ใดๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับการระบุและแก้ไขโดยเร็ว เพื่อที่จะให้เกิดผลดีที่สุดต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ข้อบกพร่องที่เกิดจากการไม่แก้ไข อาจมีผลกระทบต่อการยกเลิกของการรับประกัน ดังหัวข้อต่อไปนี้

 1. ก่อนการติดตั้งผลิตภัณฑ์จะต้องถูกจัดเก็บให้อยู่ในสภาพแห้ง และมีอากาศถ่ายเท โดยมีหลังคาปกคลุม และไม่สัมผัสความชื้นจากดิน
 2. ไม่ทำการตัดผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องตัดหรือขัดแบบเจียระไนที่ส่งผลทำให้เกิดความร้อน
 3. หลังการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ต้องทำความสะอาด เศษโลหะ หรือฝุ่นละอองที่ตกค้างอยู่บนผลิตภัณฑ์โดยทันที
 4. อุปกรณ์ยึดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน AS3566 คลาส 3 หรือ 4 หรือ ซึ่งเป็นวัสดุที่แนะนำโดยบริษัทฯ เท่านั้น และต้องไม่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)
 5. ผลิตภัณฑ์ต้องไม่อยู่ในสภาพที่มีรอยขีดข่วน ถลอก หรือถูกทับด้วยวัสดุอื่นหลังจากที่มีการส่งมอบสินค้า
 6. ความเสียหายที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
 1. สัมผัสกับสารเคมี หรือ ไอระเหย หรือ ควัน หรือ ของแข็งอื่นนอกจากฝนตามธรรมชาติ
 2. มีความสกปรกในบริเวณที่ไม่ถูกฝนตามธรรมชาติชะล้าง
 3. สัมผัสดิน หรือ ฝุ่น หรือ เถ้า หรือ วัสดุที่มีความชื้น นอกจากฝนตามธรรมชาติ
 4. สัมผัส ตะกั่ว ทองแดง ถ่าน กราไฟต์ หรือเหล็กกล้าไร้สนิม หรือ ของแหลวที่ไหลมาจากบริเวณที่ทำจากวัสดุดังกล่าว
 5. มีการขังของน้ำฝน หรือมีความไม่สมบรูณ์ของการระบายน้ำ รวมถึงไอน้ำที่เกิดจากการควบแน่น
 6. ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งอยู่อยู่ใกล้ปล่องควัน
 7. เกิดจากการสัมผัส เศษไม้สด กิ่งไม้สด หรือไม้ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
 8. ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งอยู่ห่างจากชายทะเลน้อยกว่า 2 กิโลเมตร
 9. ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งอยู่ห่างจากเขตนิคมอุตสาหกรรมน้อยกว่า 2 กิโลเมตร
 10. เกิดจากพายุ หรือ ภัยธรรมชาติ
 11. ความเสียหายที่เกิดจากการทรุดตัวหรือความไม่สมบรูณ์ของโครงสร้างอาคาร
 12. ความเสียหายหรือความเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจาก ตะไคร่ หรือ เชื้อรา
 13. สนิมเล็กน้อยที่เกิดบริเวณรอยตัดตามวิธีที่ถูกต้องไม่ถือเป็นความบกพร่องของผลิตภัณฑ์
 14. การรับประกันการไม่ซีดจางของสี ตามระดับความแตกต่างของสี หรือค่า Delta E ที่ไม่เกิน 30 (Delta E Unit < 30) อ้างอิงตาม CIE Lab 2000 และ ASTMD 2244

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

ใส่ความเห็น

×

Cart