อยากได้บ้านผนังอิฐมวลเบา จะใช้อิฐ Q-CON หนา 10 ซม. หรือ 7.5 ซม. ดี ?

อยากได้บ้านผนังอิฐมวลเบา จะใช้อิฐ Q-CON หนา 10 ซม. หรือ 7.5 ซม. ดี ?

อยากได้บ้านผนังอิฐมวลเบา จะใช้อิฐ Q-CON หนา 10 ซม. หรือ 7.5 ซม. ดี ?

ตอบข้อสงสัยเรื่องการก่อผนังอิฐมวลเบา สำหรับเจ้าของบ้านที่สนใจใช้อิฐ Q-CON แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกขนาดอิฐมวลเบาที่ความหนา 10 ซม. หรือ 7.5 ซม. ดีกว่ากัน (หมวดบ้านสร้างใหม่)

ผนังอิฐมวลเบาที่ได้มาตรฐานทั้งตัววัสดุและการก่อนั้น นอกจากจะสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกเช่นเดียวกับผนังอิฐมอญแล้ว ยังมีข้อดีเรื่องน้ำหนักเบาและป้องกันความร้อนได้ดีกว่าผนังอิฐมอญด้วย อย่างไรก็ตาม อิฐมวลเบาที่วางขายในปัจจุบัน อย่างอิฐ Q-CON นั้นจะมีทั้งความหนา 7.5 ซม. และ 10 ซม. ให้เลือกใช้ จึงอาจทำให้เจ้าของบ้านเกิดข้อสงสัยว่าจะเลือกขนาดอิฐมวลเบาที่ความหนาเท่าไหร่ดี

อยากได้บ้านผนังอิฐมวลเบา จะใช้อิฐ Q-CON หนา 10 ซม. หรือ 7.5 ซม. ดี ? 1
ภาพ : อิฐ Q-CON เป็นอิฐมวลเบาที่สามารถใช้ก่อผนังได้ทั้งภายนอกและภายในเช่นเดียวกับอิฐมอญ

ผนังอิฐมวลเบา Q-CON หนา 7.5 และ 10 ซม.กับคุณสมบัติที่แตกต่าง

ตามธรรมชาติของผนังไม่ว่าจะเป็นวัสดุใดๆ ก็ตาม หากมีความหนามากกว่าย่อมกันความร้อนและกันเสียงได้ดีกว่า สำหรับผนังก่ออิฐ Q-CON หนา 10 ซม. จะต้านทานความร้อนได้ดีกว่าผนังก่ออิฐ Q-CON หนา 7.5 ซม. ถึง 2 เท่า และกันเสียงได้ 43 เดซิเบล (ส่วนผนังก่ออิฐ Q-CON หนา 7.5 ซม.กันเสียงได้ 37 เดซิเบล) นอกจากนี้ ผนังก่ออิฐ Q-CON หนา 10 ซม. จะมีระยะเสาเอ็น คานเอ็นที่ห่างกว่า จึงใช้จำนวนเสาเอ็น คานเอ็นน้อยกว่า ทั้งยังมีความแข็งแรงรองรับแรงกระแทกขณะเปิดปิดประตูหน้าต่างได้ สามารถติดตั้งวงกบได้โดยไม่ต้องหล่อเสาเอ็นและคานเอ็น จึงนับว่า ผนังก่ออิฐ Q-CON หนา 10 ซม. ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการก่อสร้างได้มากกว่า

อยากได้บ้านผนังอิฐมวลเบา จะใช้อิฐ Q-CON หนา 10 ซม. หรือ 7.5 ซม. ดี ? 2
ภาพ : การหล่อเสาเอ็นและคานเอ็นรอบช่องเปิดบนผนังก่ออิฐ Q-CON หนา 7.5 ซม. (หากเป็นผน้งก่ออิฐ Q-CON หนา 10 ซม. จะไม่จำเป็นต้องหล่อเสาเอ็นและคานเอ็นดังกล่าว)

ผนังอิฐมวลเบา Q-CON หนา 7.5 และ 10 ซม. กับเสาเอ็น/คานเอ็นที่ใช้

กระบวนการก่อผนังโดยทั่วไป จะมีการติดตั้งเสาเอ็นและคานเอ็นซึ่งมักใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3-5 วัน (รวมขั้นตอนหล่อและรอให้ปูนแห้ง) แต่การก่อผนังอิฐมวลเบา Q-CON สามารถใช้คานทับหลังสำเร็จรูป (Lintel) แทนการหล่อเสาเอ็น คานเอ็น ได้ และจะยิ่งสะดวกขึ้นหากเลือกใช้อิฐ Q-CON หนา 10 ซม. เพราะในแต่ละช่องเปิดจะใช้เพียงคานทับหลังวางด้านบนเพื่อรองรับอิฐแถวบนเท่านั้น ในขณะที่ผนังก่ออิฐ Q-CON หนา 7.5 ซม. จะต้องติดตั้งคานทับหลังสำเร็จรูปรอบช่องเปิด (โดยส่วนที่ขนาบด้านข้างจะต้องสูงยาวต่อเนื่องจากพื้นถึงท้องคาน)

อยากได้บ้านผนังอิฐมวลเบา จะใช้อิฐ Q-CON หนา 10 ซม. หรือ 7.5 ซม. ดี ? 3
ภาพ: คานทับหลังสำเร็จรูป (Lintel) ใช้ในงานก่อผนังอิฐมวลเบา Q-CON แทนการใช้เสาเอ็นและคานเอ็น ซึ่งมีหลายความยาวให้เลือกใช้
อยากได้บ้านผนังอิฐมวลเบา จะใช้อิฐ Q-CON หนา 10 ซม. หรือ 7.5 ซม. ดี ? 4
ภาพ: เปรียบเทียบการใช้คานทับหลังสำเร็จรูปในผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบา Q-CON หนา 7.5 ซม. และ 10 ซม. ประกอบด้วย 1) คานทับหลังเหนือและใต้ช่องเปิด 2) คานทับหลังข้างช่องเปิดทอดยาวจากพื้นถึงใต้ท้องคานชั้นบน

ผนังอิฐมวลเบา Q-CON หนา 7.5 และ 10 ซม. กับเวลา/ค่าแรงก่อสร้าง

ผนังอิฐมวลเบาที่ก่อด้วยอิฐ Q-CON หนา 7.5 ซม. พร้อมกับคานทับหลังสำเร็จรูป อาศัยเวลาก่อ 15 วัน หากเปลี่ยนมาใช้อิฐ Q-CON หนา 10 ซม. แทนอาจใช้เวลาเพียง 7 วัน ซึ่งเร็วขึ้นเกือบเท่าตัว โดยเฉพาะบ้านที่มีช่องเปิดเยอะจะช่วยประหยัดเวลาได้มาก แม้ราคาต่อตารางเมตรของ อิฐ Q-CON หนา 10 ซม. จะสูงกว่า อิฐ Q-CON หนา 7.5 ซม. ประมาณ 20 % ก็ตาม แต่อิฐ Q-CON หนา 10 ซม. ซึ่งใช้คานทับหลังน้อยและก่อได้เร็วกว่า ทำให้ประหยัดค่าวัสดุและค่าแรง จนเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายการก่อผนังทั้งระบบในท้ายที่สุดแล้วอาจถูกกว่าก็ได้

ที่เล่าไปทั้งหมดดูเหมือนจะจงใจแนะนำให้เจ้าของบ้านเลือกใช้อิฐ Q-CON หนา 10 ซม. ด้วยข้อดีคือ ก่อสร้างได้รวดเร็ว ใช้เสาเอ็น คานเอ็น และคานสำเร็จรูปน้อยกว่าอิฐ Q-CON หนา 7.5 ซม. จึงอาจทำให้ประหยัดค่าก่อสร้างในการก่อผนังอิฐมวลเบาได้มากกว่า แต่ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติย่อมต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้านอื่นด้วยด้วย อย่างในบางพื้นที่ การสั่งซื้ออิฐ Q-CON หนา 7.5 ซม. อาจทำได้ง่ายและใช้เวลาน้อยกว่ากว่าอิฐ Q-CON หนา 10 ซม. นอกจากนี้ การก่อผนังอิฐมวลเบาด้วย อิฐ Q-CON หนา 10 ซม. เมื่อฉาบปูนผนังทั้งสองด้านแล้วจะมีความหนาผนังรวมมากกว่าความหนาวงกบทั่วไป นับเป็นอีกเรื่องที่ต้องคำนึง โดยเฉพาะบ้านที่เน้นเรื่องรายละเอียดการดีไซน์

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Q-CON

ใส่ความเห็น

×

Cart