เปรียบเทียบ 2 บริการปิดโพรงใต้บ้าน FillGood กับ Landscape Smart Space Covering

เปรียบเทียบ 2 บริการปิดโพรงใต้บ้าน FillGood กับ Landscape Smart Space Covering 1

เปรียบเทียบ 2 บริการปิดโพรงใต้บ้าน FillGood กับ Landscape Smart Space Covering

เปรียบเทียบ 2 บริการปิดโพรงใต้บ้านเมื่อพื้นรอบบ้านทรุดจาก SCG HOME ระหว่าง บริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood และ บริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร (ดูแลรักษา)

ปัญหาคลาสสิกอย่างพื้นทรุดบริเวณด้านรอบบ้าน จนเกิดเป็นโพรงใต้บ้าน นอกจากจะดูไม่งามแล้วยังอาจเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์ไม่พึงประสงค์ทั้งงู หนู สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษต่างๆ วันดีคืนดี สัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเราอาจพลัดหลุดเข้าไปอยู่ในโพรงอีกด้วย ทาง SCG HOME มีบริการปิดโพรงใต้บ้านเพื่อตอบโจทย์ปัญหานี้ ทั้งบริการ FillGood และ บริการ Landscape Smart Space Covering จึงขอนำมาเล่าเปรียบเทียบเพื่อให้เจ้าของบ้านเลือกใช้ได้ตอบโจทย์ตรงใจ

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME ทั้ง 2 แบบมีหลักการอย่างไร ?

บริการ FillGood เป็นการปิดโพรงใต้บ้านโดยฉีดวัสดุเติมเข้าไปแทนที่ช่องโพรงจนโพรงใต้บ้านหายไป โดยระดับวัสดุ FillGood จะอยู่เสมอระดับท้องคาน ส่วนบริการ Landscape Smart Space Covering จะเป็นการนำวัสดุแผ่นปิดปากช่องโพรงทั้งแถบ แล้วเทคันดินแข็ง (Soil Stabilizer) กั้นอีกทีเพื่อความแข็งแรง เมื่อเสร็จสิ้นโพรงใต้บ้านจะยังคงอยู่ดังเดิม

เปรียบเทียบ 2 บริการปิดโพรงใต้บ้าน FillGood กับ Landscape Smart Space Covering 2
ภาพ: บริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood ที่ฉีดเติมโพรงจนเต็มด้วยวัสดุจากซีเมนต์และสารผสมเพิ่ม มีน้ำหนักเบา ไหลลื่นง่าย สามารถเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุมในโพรง โดยไม่เพิ่มน้ำหนักโครงสร้าง
เปรียบเทียบ 2 บริการปิดโพรงใต้บ้าน FillGood กับ Landscape Smart Space Covering 3
ภาพ: บริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering ที่ปิดกั้นปากโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือแผ่นคอนกรีต (ขึ้นอยุ่กับขนาดโพรง) จากนั้นเทวัสคันดินแข็งกั้นไว้เพื่อความแข็งแรง

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME แบบไหนทำให้บ้านแข็งแรงกว่า ทรุดช้ากว่า ?

ในความเป็นจริง การที่พื้นรอบบ้านทรุด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน แต่เกี่ยวข้องกับสภาพดิน ณ พื้นที่นั้นๆ ว่าจะทรุดมากน้อยต่างกันเพียงใด ดังนั้น เจ้าของบ้านสามารถเลือกใช้บริการตามปัจจัยที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME เหมาะกับบ้านแบบไหน ?

ทั้งสองบริการจะเหมาะกับบ้านเดี่ยวอายุ 5 ปี ขึ้นไป (เนื่องจากบริการปิดโพรงใต้บ้านทั้ง 2 แบบนี้ ถือเป็นการแก้ปัญหากึ่งถาวร จึงเหมาะกับบ้านที่ผ่านการทรุดตัวมาพอสมควรจนอัตราการทรุดน้อยลงมากแล้ว) สำหรับบ้านรูปแบบอื่นนอกจากบ้านเดี่ยว อาจมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม เช่น

• บริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood กรณีเป็นบ้านแฝดหรือทาวน์โฮม อาจต้องเจรจากับเพื่อนบ้านที่อยู่ทาวน์โฮมแถบเดียวกันเพื่อรับบริการร่วมกัน

• บริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering กรณีเป็นทาวน์โฮมหลังริม สามารถรับบริการได้เช่นเดียวกันกับบ้านเดี่ยว

จะใช้บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME พื้นรอบบ้านควรเป็นพื้นดินหรือคอนกรีต ?

เนื่องจากบริการ FillGood เป็นการฉีดวัสดุเติมเข้าไปแทนที่ช่องโพรง ดังนั้น พื้นรอบบ้านจะเป็นดินหรือคอนกรีตก็ไม่มีผล สามารถรับบริการได้ตามปกติ ส่วนบริการ Landscape Smart Space Covering จะต้องขุดร่องที่พื้นเพื่อติดตั้งวัสดุแผ่นกั้นโพรงและเทคันดินแข็ง (Soil Stabilizer) จึงเหมาะกับพื้นรอบบ้านที่เป็นพื้นดิน (หากเป็นพื้นคอนกรีตต้องพิจารณาเป็นกรณี และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

เปรียบเทียบ 2 บริการปิดโพรงใต้บ้าน FillGood กับ Landscape Smart Space Covering 4
ภาพ: บริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering ที่จะต้องมีการขุดร่องรอบโพรง จึงเหมาะกับพื้นรอบบ้านที่เป็นดินมากกว่าพื้นคอนกรีต

จะใช้บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME ควรมีขนาดโพรงเท่าไหร่ ?

สำหรับบริการ FillGood ปากโพรงจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 10×15 ซม. สำหรับสอดท่อฉีดวัสดุ FillGood เข้าไปใต้โพรง ส่วนบริการ Landscape Smart Space Covering แนะนำที่ความลึกโพรงไม่เกิน 20 ซม. จากใต้ท้องคาน หากโพรงลึกเกินกว่านั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยความลึกโพรงจะต้องไม่เกิน 50 ซม.

เปรียบเทียบ 2 บริการปิดโพรงใต้บ้าน FillGood กับ Landscape Smart Space Covering 5
ภาพ: ลักษณะความลึกโพรง ที่เหมาะกับบริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME ทั้ง 2 แบบ มีค่าใช้จ่ายอย่างไร ?

บริการ FIllGood ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดปริมาตรของช่องโพรงใต้บ้าน ส่วนบริการ Landscape Smart Space Covering จะคิดตามลักษณะปากโพรงที่เห็นจากภายนอก ทั้งความลึก/กว้าง ความยาว รวมทั้งลักษณะของพื้นบริเวณหน้าโพรง โดยมีราคาเริ่มต้น (ไม่รวมค่าปรับปรุงแต่งภูมิสถาปัตย์) ดังนี้

• บริการ FillGood บริการขั้นต่ำเริ่มต้น 37,900 บาท ที่ปริมาณ 10 คิว (ขนาดโพรงใต้บ้านลึกเฉลี่ย 10 ซม. จะเติมได้ประมาณ 100 ตร.ม.)

• บริการ Landscape Smart Space Covering เริ่มต้นที่ 22,500 บาท สำหรับบริการปิดโพรงที่กว้างไม่เกิน 20 ซม. ยาวไม่เกิน 15 เมตร (ส่วนที่เกินคิดราคา 950 บาท/เมตร)

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ?

ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับปริมาณงาน แต่โดยทั่วไปบริการ FIllGood ใช้ระยะเวลาฉีดวัสดุเติมเต็มโพรงประมาณครึ่งวัน ส่วนบริการ Landscape Smart Space Covering จะมีขั้นตอนติดตั้งวัสดุแผ่นและเทวัสดุคันดินแข็ง (Soil Stabilizer) ทิ้งไว้จนเซตตัว ซึ่งใช้ระยะเวลาขั้นต่ำที่ 2-3 วัน ตามลักษณะหน้างาน

เปรียบเทียบ 2 บริการปิดโพรงใต้บ้าน FillGood กับ Landscape Smart Space Covering 6
ภาพ: ตัวอย่างโพรงใต้บ้านและสภาพพื้นดินรอบโพรงหลังจากรับบริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood พร้อมปรับหน้าดินเสร็จเรียบร้อย
เปรียบเทียบ 2 บริการปิดโพรงใต้บ้าน FillGood กับ Landscape Smart Space Covering 7
ภาพ: ตัวอย่างโพรงใต้บ้านและสภาพพื้นดินรอบโพรงหลังจากรับบริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering พร้อมปรับหน้าดินเสร็จเรียบร้อย

ขอขอบคุณที่มาของบทความ
www.scghome.com

ใส่ความเห็น

×

Cart