เมื่อถนนสูงกว่าพื้นบ้าน

เมื่อถนนสูงกว่าพื้นบ้าน 1

เมื่อถนนสูงกว่าพื้นบ้าน

หากมีการทำถนนใหม่ หรือเพิ่มความสูงของถนนจนมีระดับสูงกว่าพื้นบ้าน ซึ่งการที่พื้นถนนสูงกว่าบ้านนั้น เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำระบายลงท่อสาธารณะไม่ทันก็จะเอ่อไหลเข้าท่วมพื้นบ้านชั้นล่าง ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยอาจเลือกปรับปรุงที่ตัวบ้าน หรือปรับปรุงพื้นที่รอบบ้าน ตามความเหมาะสมด้านปัจจัยและข้อจำกัดทางกายภาพของแต่ละบ้าน

ใส่ความเห็น

×

Cart