เมื่อน้ำท่วมบ้านผ่านพ้นไป ก็ได้เวลา ตรวจบ้าน ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม

เมื่อน้ำท่วมบ้านผ่านพ้นไป ก็ได้เวลา ตรวจบ้าน ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม

เมื่อน้ำท่วมบ้านผ่านพ้นไป ก็ได้เวลา ตรวจบ้าน ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม

เมื่อน้ำท่วมบ้านผ่านพ้นไป ก็ได้เวลา ตรวจบ้าน ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม เล่าถึงการสำรวจตรวจเช็กส่วนต่างๆ เพื่อทำการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม ทั้งส่วนภายนอกบ้าน โครงสร้างและงานระบบของบ้าน และวัสดุตกแต่งกรุผิวทั้งหมด

“น้ำท่วม” เหตุการณ์ภัยธรรมชาติแสนธรรมดาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี กลายเป็นปัญหาซ้ำซากคอยกวนใจเจ้าของบ้านที่ต้องเผชิญ เมื่อฝนตกต่อเนื่องทีไรในเมืองกรุงมักเกิดน้ำท่วมขัง เพราะระบายลงท่อสาธารณะไม่ค่อยทัน ส่วนในต่างจังหวัด บ้านใครอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำ หรือเส้นทางที่น้ำไหลผ่านลงสู่แม่น้ำก็ต้องเจอ แต่ไม่ว่าจะแค่น้ำท่วมขัง หรือต้องจมอยู่เรื้อรังยาวนาน หลังจากน้ำลดย่อมทิ้งร่องรอยและปัญหาต่าง ๆ ไว้ให้เจ้าของบ้านต้องตามแก้ไขซ่อมบ้านหลังน้ำท่วมอยู่เสมอ

เมื่อ “บ้าน” ถูกน้ำท่วม ปัญหาที่เกิดจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความสูงของน้ำและระยะเวลาที่ท่วมขัง ถ้าทั้งท่วมสูง ท่วมนาน แน่นอนว่าต้องเสียหายหนัก บ้านจึงไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยดังเดิมอีกต่อไป ดังนั้น หลังจากน้ำลดก็ไม่ควรรีบเข้าไปสำรวจตรวจสอบความเสียหายโดยทันที ควรรอให้น้ำแห้งสนิทสัก 3-5 วันเสียก่อน เพื่อลดความเสี่ยงเลี่ยงอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลาน ไฟฟ้าดูด เศษแก้วของมีคม และเชื้อโรคที่ปะปนมากับน้ำ เป็นต้น

ที่สำคัญก่อนเข้าสำรวจบ้าน ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทำงานให้พร้อม เช่น ไฟฉาย เครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว ไม้ยาวสำหรับเขี่ยเศษขยะกองใบไม้ และแต่งตัวให้รัดกุม เช่น สวมกางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบพื้นยาง สวมหมวกนิรภัย สวมถุงมือยางกันไฟดูด ฯลฯ

เมื่อน้ำท่วมบ้านผ่านพ้นไป ก็ได้เวลา ตรวจบ้าน ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม
ไขควงเช็คกระแสไฟฟ้าภาพ: ไขควงเช็กกระแสไฟฟ้า หนึ่งในเครื่องมือสำหรับตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว

“สำรวจบริเวณรอบบ้าน” เพื่อซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม

เมื่อน้ำลด…ดินรอบบ้านมักจะยุบตัวลง บางส่วนไหลไปกับกระแสน้ำ ทำให้เกิดโพรงข้างบ้าน สนามหญ้า และไม้พุ่มเตี้ย รวมถึงไม้ยืนต้นบางส่วนสำลักน้ำตาย และท่อระบายน้ำทิ้งอุดตันจากเศษขยะและตะกอนดินที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมกัน

การแก้ไขปัญหาควรกำจัดเศษขยะบนพื้นดิน และซากต้นไม้ที่ตายออกก่อน จากนั้นลอกท่อระบายน้ำ ตักตะกอนดินออกจากท่อ ต่อด้วยการทำแนวกำแพงกันดินหรือใช้วัสดุแผ่นที่มีความแข็งแรง อย่างแผ่นคอนกรีต แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ปิดล้อมพื้นที่เพื่อกั้นกักเก็บดินเดิมเอาไว้และเพื่อปิดโพรงข้างบ้านเนื่องจากอาการดินยุบตัว หรือใช้อีกวิธีคือการฉีดวัสดุซีเมนต์ชนิดพิเศษสำหรับเติมเต็มโพรงใต้บ้านโดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวให้ไหลไปเติมเต็มช่องว่างใต้บ้าน แล้วจึงถมดินโดยรอบเพิ่มเพื่อทดแทนดินเดิมที่หายไป โดยเจ้าของบ้านสามารถตกแต่งบริเวณรอบบ้านเพิ่มเติมด้วยบล็อกทางเดิน หรือปูหญ้าเทียมแทนการปลูกหญ้าจริง เนื่องจากดูแลรักษาง่าย ซ่อมแซมง่าย และค่าใช้จ่ายไม่สูง

เมื่อน้ำท่วมบ้านผ่านพ้นไป ก็ได้เวลา ตรวจบ้าน ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม
ภาพ: โพรงใต้บ้าน (บน) กับการแก้ปัญหาโดยใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ปิดโพรง (ล่างซ้าย) หรือการใช้วัสดุซีเมนต์ชนิดพิเศษอุดโพรงใต้บ้าน (ล่างขวา)
เมื่อน้ำท่วมบ้านผ่านพ้นไป ก็ได้เวลา ตรวจบ้าน ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม
ภาพ: บล็อกปูพื้น (ซ้าย) และหญ้าเทียม (ขวา) ซึ่งเป็นวัสดุตกแต่งพื้นรอบบ้านที่ดูแลรักษาง่าย

“สำรวจโครงสร้างและงานระบบอาคาร” เพื่อซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม

เมื่อน้ำลด…อาจพบว่าโครงสร้างเสา คาน พื้น ผนังบ้าน รั้วมีรอยแตกร้าวลึก ล้มเอียง ทรุดตัว ขอแนะนำให้ปรึกษาแนวทางการซ่อมแซมกับวิศวกรโยธา และว่าจ้างทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการ เช่นเดียวกับงานซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำ เครื่องคอมเพรสเซอร์แอร์ ปลั๊กไฟ โคมไฟ หากตรวจสอบพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่ว ให้ปรึกษาและว่าจ้างช่างไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม ไม่ควรลงมือทำเองเพราะอาจเกิดอันตรายถึงเสียชีวิตได้

เมื่อน้ำท่วมบ้านผ่านพ้นไป ก็ได้เวลา ตรวจบ้าน ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม
ภาพ: การตรวจสอบปั๊มน้ำโดยผู้เชี่ยวชาญ

“วัสดุตกแต่งและกรุผิวอาคาร” เพื่อซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม

เมื่อน้ำลด…วัสดุปูพื้นภายในบ้านเสื่อมสภาพการใช้งาน หลุดล่อน ผนังบ้านเปื้อนคราบดิน ชื้น สีโป่งพองหลุดล่อน และมีตระไคร่น้ำ ฝ้าเพดานยิปซัม บวม เปื่อย เป็นเชื้อรา และบานประตูหน้าต่างไม้จริง บวม บิดโก่ง เสียรูป ทำให้เปิดปิดยาก การแก้ไขควรรอให้ความชื้นลดลงเสียก่อน จากนั้นถอดบานประตู หน้าต่างไม้ออก นำไปไสตัดแต่งแก้ไขการบิดโก่งตัว แล้วทาน้ำยาเคลือบไม้นำกลับมาใช้งานใหม่ได้ แต่อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนบานพับ มือจับ ลูกบิด กลอน รางเลื่อน ในกรณีที่เป็นสนิมจนไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้ กรณีประตูหน้าต่างรวมถึงวงกบและอุปกรณ์ต่างๆ เสียหายมากอาจเลือกเปลี่ยนประตูหน้าต่างชุดใหม่ ที่มีความทนทานมากขึ้นแทน อย่างเช่น ประตูหน้าต่างไวนิล ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถทนความเปียกชื้นได้

ต่อด้วยการขัดล้างคราบดิน สีทาผนังที่โป่งพอง และตะไคร่น้ำออก พร้อมๆ กับการขัดล้างพื้นบ้าน และรื้อวัสดุปูพื้นที่หลุดล่อน หากน้ำท่วมถึงระดับฝ้าเพดาน ก็ควรรื้อฝ้าเพดานยิปซัมทิ้งทั้งหมด จากนั้นทาน้ำยาฆ่าเชื้อรา และน้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำบนผนังบ้านทั้งภายในและภายนอก แล้วทาสีจริงทับอีกชั้น ขณะที่พื้นอาจพิจารณาเลือกใช้กระเบื้องเซรามิกปูแทนวัสดุเดิม เนื่องจากทนต่อการแช่น้ำเป็นเวลานานได้เป็นอย่างดี ส่วนฝ้าเพดานควรเปลี่ยนมาใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หรือปล่อยโล่งไม่ติดตั้งแผ่นฝ้าดานแต่ก็จะต้องเดินสายไฟให้เรียบร้อย

เมื่อน้ำท่วมบ้านผ่านพ้นไป ก็ได้เวลา ตรวจบ้าน ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม
ภาพ: ผนังชื้นเป็นเชื้อรา ซึ่งเกิดขึ้นได้หลังน้ำท่วม
เมื่อน้ำท่วมบ้านผ่านพ้นไป ก็ได้เวลา ตรวจบ้าน ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม
ภาพ: การเปลี่ยนฝ้าเพดานมาใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

สำหรับบ้านที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก อาจลองพิจารณาทางเลือกใหม่เป็นการออกแบบก่อสร้างบ้านหลังใหม่แทนบ้านเดิม โดยใช้แนวคิดการยกใต้ถุนสูงแบบเรือนไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อรับมือกับน้ำท่วม อาทิ ยกตัวบ้านชั้นล่างให้สูงพ้นระดับน้ำท่วม ย้ายตำแหน่งระบบถังบำบัด ถังเก็บน้ำ ที่เคยฝังอยู่ใต้ดินจะถูกนำขึ้นมาตั้งไว้บนดินที่ใต้ถุนบ้าน ปั๊มน้ำ และคอมเพรสเซอร์แอร์ ที่เคยวางไว้บนพื้นในระดับดินอาจทำการต่อขายกสูงให้พ้นระดับน้ำท่วม เพื่อให้ง่ายในการดูแล ลดภาระการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม แต่บ้านที่ยกใต้ถุนสูงในลักษณะนี้จะเสียพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร และมีการใช้งานที่ไม่เหมาะกับกลุ่มผู้สูงวัยสักเท่าไหร่

จะเห็นว่าภัยพิบัติเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้จะเลี่ยงไม่ได้ก็ตาม แต่เพียงเราเตรียมความพร้อมรับมือและวางแผนแก้ปัญหาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มก็จะสามารถอยู่อาศัยในบ้านได้อย่างสบายใจแล้วครับ

เรื่องโดย: พีระพงษ์ บุญรังษี จาก SCG HOME Experience

ติดตาม
Facebook : SCGRatchaphruk

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. เมื่อน้ำท่วมบ้านผ่านพ้นไป ก็ได้เวลา ตรวจบ้าน ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม เล่าถึงการสำรวจตรวจเช็กส่วนต่างๆ เพื่อทำการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม ทั้งส่วนภายนอกบ้าน โครงสร้างและงานระบบของบ้าน และวัสดุตกแต่งกรุผิวทั้งหมด

ใส่ความเห็น

×

Cart