เลือกกระเบื้องพื้นผนังให้เหมาะกับห้องน้ำขนาดเล็ก

เลือกกระเบื้องพื้นผนังให้เหมาะกับห้องน้ำขนาดเล็ก

เลือกกระเบื้องพื้นผนังให้เหมาะกับห้องน้ำขนาดเล็ก

การเลือกกระเบื้องปูพื้นผนังร่วมกับการออกแบบที่เหมาะสม สามารถช่วยให้ห้องน้ำขนาดเล็กดูไม่อึดอัดสบายตา น่าใช้งานได้ (บ้านสร้างใหม่)

ปัจจุบันที่อยู่อาศัยในเมืองอย่างห้องคอนโดมิเนียม หรือทาวน์เฮ้าส์ มีแนวโน้มที่จะมีขนาดเล็กลงเนื่องจากที่ดินมีราคาสูงขึ้น ห้องน้ำเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกลดขนาดลงจนเหลือเพียงขนาดต่ำสุดในการใช้งานเท่านั้น อย่างไรก็ตามการออกแบบห้องน้ำที่ดีจะช่วยทำให้ห้องน้ำดูไม่อึดอัด และมีความสวยงามน่าใช้งานได้ โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกและจัดวางอ่างล้างมือ สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีขนาดเหมาะสม ตลอดจนการตกแต่งภายในห้องน้ำเพื่อช่วยสร้างความรู้สึกไม่ให้อึดอัด เช่น การออกแบบแสงสว่างที่พอดี การติดกระจกเงาขนาดใหญ่ และที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกใช้กระเบื้องปูพื้นและผนังห้องน้ำให้เหมาะสมสบายตา

สีกระเบื้อง
การเลือกสีของกระเบื้องมีผลอย่างมากทางการรับรู้ทางสายตา การเลือกกระเบื้องสีโทนสว่าง เช่น สีขาว สีครีม สีเทาอ่อน สีฟ้า หรือสีโทนสว่างอื่น ๆ จะช่วยให้ห้องน้ำดูกว้างกว่าการใช้กระเบื้องสีโทนเข้มอย่างสีดำ สีเทาเข้ม หรือสีน้ำตาลเข้ม แต่หากชอบหรือต้องการใช้กระเบื้องสีโทนเข้ม อาจเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้น หรือเลือกใช้กระจกเงาบานใหญ่ เพื่อไม่ให้ห้องน้ำดูมืดและอึดอัดเกินไป

เลือกกระเบื้องพื้นผนังให้เหมาะกับห้องน้ำขนาดเล็ก 1
ภาพ: ห้องน้ำขนาดเล็กปูกระเบื้องโทนสีอ่อนช่วยทำให้ห้องดูกว้าง
เลือกกระเบื้องพื้นผนังให้เหมาะกับห้องน้ำขนาดเล็ก 2
ภาพ: ตกแต่งผนังด้วยกระเบื้องสีสดท่ามกลางกระเบื้องสีขาวช่วยเพิ่มความน่าสนใจ
เลือกกระเบื้องพื้นผนังให้เหมาะกับห้องน้ำขนาดเล็ก 3
ภาพ: ติดตั้งกระจกเงาช่วยทำให้ห้องน้ำขนาดเล็กปูกระเบื้องโทนสีเข้มดูไม่อึดอัดเกินไป (www.pixabay.com)

นอกจากนี้ หากต้องการออกแบบห้องน้ำให้มีการตัดกันระหว่างสีโทนเข้มกับสีโทนสว่าง ควรเลือกใช้กระเบื้องสีโทนสว่างในสัดส่วนที่มากกว่าสีโทนเข้ม เช่น เน้นผนังด้านเดียวด้วยกระเบื้องสีโทนเข้ม ในขณะที่ผนังและพื้นด้านอื่น ๆ เป็นกระเบื้องสีโทนสว่าง เพราะนอกจากจะทำให้ห้องน้ำมีจุดเด่นดูไม่น่าเบื่อแล้ว ห้องน้ำจะยังคงดูไม่อึดอัดมากนัก

เลือกกระเบื้องพื้นผนังให้เหมาะกับห้องน้ำขนาดเล็ก 4
ภาพ: เพิ่มลูกเล่นด้วยการเลือกใช้กระเบื้องโทนสีเข้มที่ผนังบนกระเบื้องพื้นโทนสีอ่อนและเพิ่มแสงสว่างให้ห้องน้ำขนาดเล็กดูสบายตา

ลวดลายกระเบื้อง
การเลือกลวดลายของกระเบื้องก็มีส่วนช่วยให้ห้องน้ำดูไม่อึดอัดได้เช่นกัน การใช้กระเบื้องที่มีลายเยอะ หรือมีลายละเอียด จะทำให้ห้องน้ำที่เล็กอยู่แล้วดูเล็กมากขึ้น ควรเลือกใช้กระเบื้องที่มีไม่มีลาย หรือมีลายค่อนข้างใหญ่ เช่นลายหินอ่อนบางๆ หรืออาจจะเป็นลายแนวขวางที่พรางให้ห้องน้ำดูกว้างขึ้นก็ได้

 
เลือกกระเบื้องพื้นผนังให้เหมาะกับห้องน้ำขนาดเล็ก 5
ภาพ: เลือกใช้กระเบื้องสีพื้น ลวดลายน้อย เหมาะกับห้องน้ำขนาดเล็ก

ขนาดกระเบื้อง
ขนาดของกระเบื้องอาจไม่ส่งผลต่อความรู้สึกอึดอัดมากนัก จะเป็นเรื่องของความสวยงามและความชอบส่วนบุคคลมากกว่า โดยสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่กระเบื้องโมเสกที่มีขนาดเล็กไปจนถึงกระเบื้องแผ่นใหญ่ที่อาจจะปูเพียงไม่กี่แผ่นก็เต็มห้องน้ำแล้วก็ได้ สิ่งสำคัญคือขนาดกระเบื้องควรเหมาะสมลงตัวสัมพันธ์กับขนาดพื้นที่ของพื้นและผนัง พยายามให้ไม่เหลือเศษกระเบื้อง หรือเหลือน้อยที่สุด หากมีเศษกระเบื้องควรจัดให้อยู่ในจุดที่มองเห็นยาก หรืออาจจะเริ่มวางกระเบื้องจากกึ่งกลางแล้วให้เหลือเศษสองฝั่งเท่ากันก็ได้

 
เลือกกระเบื้องพื้นผนังให้เหมาะกับห้องน้ำขนาดเล็ก 6
ภาพ: เลือกใช้กระเบื้องที่มีขนาดหลากหลายแต่ลงตัวพอดีกับขนาดห้องน้ำ

สำหรับรูปแบบการปูกระเบื้อง นอกจากรูปแบบตารางตามที่นิยมกันโดยทั่วไปแล้ว ยังสามารถปูเรียงแบบสลับเหมือนการวางอิฐ ปูเอียง 45 องศา หรือปูเป็น Pattern ต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจก็ได้ โดยการปูแบบเฉียงยังสามารถใช้ได้ดีในกรณีที่ขนาดของกระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนังวางไม่ลงตัวกันด้วย

เลือกกระเบื้องพื้นผนังให้เหมาะกับห้องน้ำขนาดเล็ก 7
ภาพ: ปูกระเบื้อง Pattern อื่น ๆ ช่วยสร้างความน่าสนใจ

โดยสรุปแล้ว การเลือกกระเบื้องสำหรับห้องน้ำขนาดเล็กเพื่อไม่ให้ห้องน้ำดูอึดอัด ควรเลือกกระเบื้องสีโทนสว่าง ไม่มีลาย หรือมีลายค่อนข้างใหญ่ ขนาดแผ่นกระเบื้องควรมีความเหมาะสม คือปูแล้วเหลือเศษน้อย โดยต้องคำนึงถึงรอยต่อของแผ่นทั้งทางพื้นและผนัง ควรจัดวางให้พอดีกัน หรือปูเป็น Pattern ตามที่ได้ออกแบบไว้

ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ
การศึกษา: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. เลือกกระเบื้องพื้นผนังให้เหมาะกับห้องน้ำขนาดเล็ก ปัจจุบันที่อยู่อาศัยในเมืองอย่างห้องคอนโดมิเนียม หรือทาวน์เฮ้าส์ มีแนวโน้มที่จะมีขนาดเล็กลงเนื่องจากที่ดินมีราคาสูงขึ้น ห้องน้ำเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกลดขนาดลงจนเหลือเพียงขนาดต่ำสุดในการใช้งานเท่านั้น อย่างไรก็ตามการออกแบบห้องน้ำที่ดีจะช่วยทำให้ห้องน้ำดูไม่อึดอัด และมีความสวยงามน่าใช้งานได้ โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกและจัดวางอ่างล้างมือ สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีขนาดเหมาะสม ตลอดจนการตกแต่งภายในห้องน้ำเพื่อช่วยสร้างความรู้สึกไม่ให้อึดอัด เช่น การออกแบบแสงสว่างที่พอดี การติดกระจกเงาขนาดใหญ่ และที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกใช้กระเบื้องปูพื้นและผนังห้องน้ำให้เหมาะสมสบายตา

ใส่ความเห็น

×

Cart