เลือกหลังคาเอสซีจี บ้านเย็นอยู่สบาย

เลือกหลังคาเอสซีจี บ้านเย็นอยู่สบาย

เลือกหลังคาเอสซีจี บ้านเย็นอยู่สบาย “เอสซีจี” เป็นผู้ผลิตหลังคาที่ได้ฉลากรับรองมากที่สุดถึง 16 รุ่น ครอบคลุม 3 วัสดุหลักที่นิยมใช้ผลิตหลังคา

“สิ่งที่เราคิดมาตลอดคือเราจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ของเราจะสามารถช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้งาน มีความสะดวกสบาย และคุ้มค่าได้อย่างไร”

หลายทศวรรษที่ผ่านมา เอสซีจีให้ความสำคัญกับ Voice of Consumer (VOC) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลาย โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ “ความใส่ใจ” ทั้งคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  การได้รับฉลากในครั้งนี้จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตหลังคา และตอบวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน

เมื่อนำความต้องการของลูกค้ามาผสมผสานกับความรู้ที่เอสซีจีไม่เคยหยุดคิดค้น จึงสามารถตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างของผู้คนในสังคมได้ และนั่นเป็นกุญแจสำคัญของธุรกิจในเครือเอสซีจี โดยเฉพาะในธุรกิจหลังคา ส่งผลให้ ปี 2561  “เอสซีจี” คว้า “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยชาติประหยัดพลังงาน 

โดย “เอสซีจี” เป็นผู้ผลิตหลังคาที่ได้ฉลากรับรองมากที่สุดถึง 16 รุ่น ครอบคลุม 3 วัสดุหลักที่นิยมใช้ผลิตหลังคา ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม เตรียมเดินหน้าสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคถึงความสำคัญของการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง

จากการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและเทรนด์ตลาด ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้งจากวิกฤตด้านพลังงานที่กำลังเป็นปัญหาทั่วโลก รวมถึงแนวโน้มการใช้พลังงานในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เอสซีจีในฐานะผู้นำตลาดหลังคาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาหลังคาที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” โดยจะติดฉลากของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ลงบนผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่ร่วมผลักดันการลดการใช้พลังงานในประเทศ กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้หลังคาประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตในตลาดหันมาให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีศักยภาพสูงในการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น

โดยล่าสุด “หลังคาเอสซีจีได้รับรองฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นจำนวนมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 16 รุ่น ครอบคลุม 3 วัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตหลังคาในประเทศไทย ได้แก่ หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้แก่ รุ่นลอนคู่ สีขาวมะลิ,  รุ่นลอนคู่ สีส้มประกายมุก, รุ่นพรีม่า สีส้มทอประกาย, รุ่นไอยร่า คลาสสิค 13 นิ้ว สี Coral Grey, รุ่นไอยร่า คลาสสิค 13 นิ้ว สี Coral Grey (เงา),หลังคาคอนกรีต รุ่น Prestige สี Classic Grey, รุ่น Prestige X-Shield สี Ivory Grey, รุ่น CPAC สีประกายทอง, รุ่น CPAC สีเงินวิเศษสุข, รุ่น NeuStile Oriental สี White และหลังคาเซรามิค รุ่น Excella Classic สี White Pearl, รุ่น Excella Classic สี Yellow Sapphire, รุ่น Excella Modern สี White Matt, รุ่น Excella Classic ไทยเกล็ดปลา สีเหลืองกัลยา, รุ่น Excella Classic ไทยเกล็ดปลา สีขาวพราวนภา และรุ่น Celica สี Pearly Grey

เลือกหลังคาเอสซีจี บ้านเย็นอยู่สบาย 03

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. เลือกหลังคาเอสซีจี บ้านเย็นอยู่สบาย “เอสซีจี” เป็นผู้ผลิตหลังคาที่ได้ฉลากรับรองมากที่สุดถึง 16 รุ่น ครอบคลุม 3 วัสดุหลักที่นิยมใช้ผลิตหลังคา

ใส่ความเห็น

×

Cart