ไม้พื้น เอสซีจี ติดตั้งบนโครงสร้างพื้นประเภทต่าง ๆ อย่างไร

ไม้พื้น เอสซีจี ติดตั้งบนโครงสร้างพื้นประเภทต่าง ๆ อย่างไร

ไม้พื้น เอสซีจี ติดตั้งบนโครงสร้างพื้นประเภทต่าง ๆ อย่างไร

แนวทางการติดตั้งไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี แต่ละรุ่นตามพื้นที่ใช้งาน และลักษณะโครงสร้างพื้นที่เหมาะสมต่อการติดตั้ง

รู้จักกับไม้พื้น เอสซีจี รุ่นและขนาดต่าง ๆ

ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี มีทั้งหมด 3 รุ่น แตกต่างกันไปตามหน้าตัด ขนาด ลักษณะ และการติดตั้ง โดยแต่ละรุ่นจะมีลายเสี้ยนไม้ที่ผิวหน้าเสมือนพื้นผิวไม้จริง

1. ไม้พื้นรุ่นเบสิก: จะมีรูกลวงตามแนวยาวของแผ่นไม้ และทำสีรองพื้นสีครีมจากโรงงาน สำหรับรุ่นหน้ากว้าง 10 ซม. ต้องวางบนระยะตงไม่เกิน 25 ซม. ส่วนขนาดหน้ากว้าง 15 และ 20 ซม. ต้องวางที่ระยะตง 30 ซม. โดยมีระบบการติดตั้งไม้พื้นโดยยึดกับตงแบบโชว์หัวสกรู

2. ไม้พื้นรุ่นเซฟเวอร์: มีขนาดและการติดตั้งเหมือนกับรุ่นเบสิค ต่างกันที่ลักษณะแผ่นไม้รุ่นนี้จะเป็นแผ่นตัน ไม่มีรูกลวง และภายนอกจะเป็นสีซีเมนต์

3. ไม้พื้นรุ่นทีคลิป: เป็นแผ่นตันที่มีร่องลิ้นด้านข้าง มี 2 ขนาดคือ หน้ากว้าง 16 ซม. และ 20 ซม. โดยมีระยะตงอยู่ที่ 30 ซม. ระบบการติดตั้งเป็นแบบซ่อนหัวสกรู ที่ใช้ตัวล็อคพิเศษยึดแผ่นไม้เข้ากับตงเหล็ก โดยสอดเข้ากับร่องด้านข้างของแผ่นไม้แต่ละแผ่นที่เข้าลิ้นกัน

ไม้พื้น เอสซีจี ติดตั้งบนโครงสร้างพื้นประเภทต่าง ๆ อย่างไร 1
ภาพ: ขนาดและระยะตงที่แนะนำของไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นเบสิค รุ่นเซฟเวเวอร์ และรุ่นทีคลิป

ติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี เป็นพื้นภายนอกโดยไม่มีโครงสร้างพื้นรองรับ สำหรับการติดตั้งไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี เพื่อเป็นพื้นระเบียง (หรือพื้นที่นั่งเล่นภายนอกบ้าน) ที่ไม่มีโครงสร้างพื้นรองรับ ควรมีระดับพื้นระเบียงอยู่เหนือระดับพื้นหรือระดับดินด้านล่างไม่เกิน 50 เซนติเมตร (ใต้พื้นระเบียงโล่ง) โดยจะติดตั้งบนโครงสร้างตง ไม่ว่าจะเป็นตงเหล็กหรือตงไม้ ตามระยะตงที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในแต่ละรุ่น ในกรณีที่ติดตั้งบนตงไม้ จะต้องปรับตงไม้ให้ระนาบได้ระดับเท่ากันทั้งหมด เพื่อความเรียบเนียนได้ระดับเสมอกันโดยไม่ทำให้เกิดการสะดุด

ไม้พื้น เอสซีจี ติดตั้งบนโครงสร้างพื้นประเภทต่าง ๆ อย่างไร 2
ภาพ: การติดตั้งไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์บนโครงสร้างตง โดยที่ไม่มีโครงสร้างพื้นรองรับ ระดับพื้นควรสูงจากระดับดิน ไม่เกิน 50 ซม.

ติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี โดยมีโครงสร้างพื้นรองรับ หากเป็นพื้นระเบียงชั้นสองหรือพื้นระเบียงที่มีระดับความสูงเกิน 50 ซม. จะต้องมีโครงสร้างพื้นรองรับเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ติดตั้งบนระบบพื้นโครงเบา (ประกอบไปด้วยตงและแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์รองรับ)

• ติดตั้งบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หากเป็นไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิคและรุ่นเซฟเวอร์ จะเลือกติดตั้งได้สองวิธี วิธีแรกคือติดตั้งบนตงเหล็กหรือตงไม้ โดยยึดแผ่นไม้เข้ากับตงด้วยสกรู อีกวิธีคือติดตั้งบนพื้นคอนกรีตด้วยกาวซีเมนต์ (เช่นเดียวกับการปูกระเบื้อง) และใช้สกรูกับพุกพลาสติกยึดเพื่อความแน่นหนา หากเป็นไม้พื้นรุ่นที-คลิป จะต้องติดตั้งบนตงเท่านั้น

• ติดตั้งบนระบบพื้นโครงเบา จะประกอบไปด้วยโครงสร้างตง และแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ที่มีความหนา 16, 18 หรือ 20 มม. หรือซีเมนต์บอร์ด เอสซีจี หนา 16, 20 หรือ 24 มม. แล้วจึงติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี บนพื้นสมาร์ทบอร์ดหรือซีเมนต์บอร์ดด้วยสกรู (เหมาะกับไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิคและรุ่นเซฟเวอร์)

ไม้พื้น เอสซีจี ติดตั้งบนโครงสร้างพื้นประเภทต่าง ๆ อย่างไร 3
ภาพ: การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี บนตง ที่วางอยู่บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอีกที (สำหรับไม้พื้น เอสซีจี ทุกรุ่น)
ไม้พื้น เอสซีจี ติดตั้งบนโครงสร้างพื้นประเภทต่าง ๆ อย่างไร 4
ภาพ: การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยกาวซีเมนต์ (เช่นเดียวกับการปูกระเบื้อง) และใช้สกรูกับพุกพลาสติกช่วยยึดเพื่อความแน่นหนา (เฉพาะรุ่นเบสิคและรุ่นเซฟเวอร์)
ไม้พื้น เอสซีจี ติดตั้งบนโครงสร้างพื้นประเภทต่าง ๆ อย่างไร 5
ภาพ: การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี บนระบบพื้นโครงเบา (เฉพาะรุ่นเบสิคและรุ่นเซฟเวอร์)

*การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี บนระบบพื้นโครงเบา แนะนำให้วิศวกรคำนวณโครงสร้างตงที่จะรองรับแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ดและไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อความปลอดภัย

ขอขอบคุณที่มาของบทความ
www.scghome.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

×
×

Cart