5 ปัญหาหลังคาและแนวทางป้องกัน สำหรับบ้านสร้างใหม่

5 ปัญหาหลังคาและแนวทางป้องกัน สำหรับบ้านสร้างใหม่

5 ปัญหาหลังคาและแนวทางป้องกัน สำหรับบ้านสร้างใหม่

“หลังคา” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆ ของบ้าน เพราะเป็นด่านแรกที่จะช่วยป้องกันสมาชิกในบ้านจากแสงแดด ลม และฝน แต่รู้ไหมว่า บ้านสร้างใหม่ที่เมื่ออยู่อาศัยไปได้สักพัก กลับมีปัญหาหลังคามากมาย ซึ่งหลายปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ช่วงต้นของการก่อสร้าง (ดูแลรักษา)

1.ปัญหาหลังคารั่วซึม หลุดปลิว

เข้าหน้าฝนทีไร หลายบ้านมักมีความกังวลใจถึงปัญหาหลังคารั่วที่อาจเกิดขึ้น เพราะหากเกิดการรั่วซึม นอกจากฝ้าเพดาน และเฟอร์นิเจอร์จะเสียหายแล้ว ระบบไฟฟ้าก็มีโอกาสลัดวงจรและเป็นอันตรายต่อชีวิตคนในบ้านได้ ปัญหาหลังคารั่วมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขาดความชำนาญของช่างติดตั้งหลังคา วัสดุไม่ได้มาตรฐานหรือชำรุด เมื่อเวลาผ่านไปจึงเกิดการแตกร้าวรั่วซึมก่อนเวลาอันควร นอกจากนั้นยังมีอีกปัญหาคือ หลังคาหลุดปลิว ที่พบมากในหน้าฝน ช่วงที่มีลม พายุ ซึ่งปัญหานี้มีสาเหตุหลักมาจากการไม่ได้ใช้อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคาเข้ากับโครงหลังคาอย่างถูกวิธีนั่นเอง

แนวทางการป้องกันปัญหาเหล่านี้คือ การเลือกวัสดุที่มีมาตรฐานและตรวจสอบทุกชิ้นว่าอยู่ในสภาพดีก่อนการติดตั้ง รวมถึงเลือกช่างที่มีความชำนาญงานหลังคา ติดตั้งและยึดกระเบื้องอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานที่ผู้ลิตกำหนด และเมื่อติดตั้งเสร็จควรมีการตรวจอีกครั้งว่าไม่มีกระเบื้องแตกร้าวที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการรั่วซึม

5 ปัญหาหลังคาและแนวทางป้องกัน สำหรับบ้านสร้างใหม่ 1
ภาพ: ตัวอย่างการมุงหลังคาที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่ทำให้เกิดปัญหาหลังคารั่วหรือหลุดปลิว ที่อาจสร้างความเสียหายและเป็นอันตรายกับคนในบ้านได้

 

2.ปัญหาหลังคาแอ่น

หลังคาแอ่น เป็นอีกปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดตั้งแต่ช่วงการออกแบบโครงสร้าง (หรือการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ) เช่น จำนวนเสาที่มารองรับคาน แป อะเส ไม่เพียงพอ หรือแม้กระทั่งการคำนวณขนาดของเหล็กผิดพลาด ทำให้ผู้รับเหมาสั่งเหล็กขนาดไม่เต็มตามมาตรฐานมาก่อสร้าง จึงไม่สามารถรองรับน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมดได้ ทำให้เกิดปัญหาหลังคาแอ่นในที่สุด

การป้องกันปัญหาเหล่านี้ สามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ โดยเลือกโครงหลังคาที่ได้มาตรฐาน เหล็กเต็ม ทนทาน ไม่เป็นสนิม เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาหลังคาแอ่นที่แก้ไขยากและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

5 ปัญหาหลังคาและแนวทางป้องกัน สำหรับบ้านสร้างใหม่ 2
ภาพ: ปัญหาหลังคาแอ่น หากเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยากและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

 

3.ปัญหาหลังคาเบี้ยว

หลังคาเบี้ยว ปัญหานี้สามารถสังเกตได้ชัดเจนจากแนวลอนของกระเบื้องหลังคาที่ไม่ได้ระดับตรงกัน เกิดจากฝีมือของช่างติดตั้งหลังคา ที่วัดระยะอะเสและแปไม่ได้ระดับ รวมถึงติดตั้งแผ่นกระเบื้องหลังคาที่ซ้อนทับแบบไม่ได้แนว ผืนหลังคาจึงเบี้ยว ที่นอกจากจะดูไม่สวยงามแล้ว ยังเสี่ยงเกิดปัญหารั่วซึมช่วงรอยต่อที่ไม่แนวสนิท ซึ่งการแก้ไขทำได้ยาก ต้องรื้อหลังคามุงใหม่ทั้งผืน ที่กินเวลาและค่าใช้จ่ายบานปลาย

แนวทางป้องกันปัญหานี้คือ เลือกช่างที่มีฝีมือ ติดตั้งงานโครงสร้างหลังคา อะเส แป ให้ได้ระดับ รวมถึงติดตั้งกระเบื้องหลังคาอย่างถูกวิธี

5 ปัญหาหลังคาและแนวทางป้องกัน สำหรับบ้านสร้างใหม่ 3
ภาพ: ปัญหาหลังคาเบี้ยว สังเกตจากแนวลอนที่ไม่ได้ระดับตรงกัน ซึ่งการแก้ไขจะทำได้ยาก ต้องรื้อกระเบื้องมุงใหม่ทั้งผืน

 

4.ปัญหาโครงหลังคาไม่แข็งแรง เสี่ยงทรุด เสี่ยงพัง

การทำหลังคา หลายคนอาจนึกถึงรูปทรง กระเบื้องมุงหลังคา รูปแบบ (ลอนหรือเรียบ) สีสัน หากแต่ภายใต้ผืนกระเบื้องที่สวยงามนั้น ต้องมีการรองรับด้วยโครงหลังคา อันประกอบไปด้วยหลายส่วน เช่น แป จันทัน อะเส เชิงชาย ซึ่งต้องประกอบกันเป็นโครงสร้างที่แข็งแรง รองรับน้ำหนักกระเบื้องหลังคาได้ดี ซึ่งหากไม่ได้ถูกออกแบบและคำนวณขนาดและวัสดุคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและใช้ช่างติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญงานหลังคาแล้ว ก็มีโอกาสเสี่ยงที่โครงหลังคาจะไม่ได้มาตรฐาน รับน้ำหนักไม่ได้ เป็นสนิม ผุกร่อน จนหลังคาทรุดพังได้

แนวทางป้องกันปัญหานี้คือ ต้องมีการออกแบบและคำนวณสเปกวัสดุงานโครงสร้างอย่างเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพ เลือกใช้ช่างที่มีฝีมือ เชี่ยวชาญงานหลังคา ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

5 ปัญหาหลังคาและแนวทางป้องกัน สำหรับบ้านสร้างใหม่ 4
ภาพ: ปัญหาหลังคาทรุดพัง ส่วนใหญ่มักเกิดจากที่ไม่ได้รับการออกแบบคำนวณวัสดุโครงสร้างอย่างเหมาะสมและไม่ได้ติดตั้งโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ

 

5.ปัญหาจากการคำนวณการใช้วัสดุที่ขาดหรือเหลือมากเกินไป

จริงอยู่ที่เราไม่สามารถทราบจำนวนวัสดุมุงที่แน่นอน 100% ได้ หากคำนวณวัสดุไม่เพียงพอ ก็จะต้องสั่งเพิ่ม ต้องรอของทำให้เสียเวลา โดยส่วนใหญ่แล้วช่างจะคำนวณประมาณการวัสดุสำรองเผื่อไว้ แต่หากสำรองไว้มากเกินไปงบก็จะบานปลายเกินความจำเป็น

การป้องกันปัญหานี้ สามารถทำได้โดย ให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละร้านคำนวณปริมาณเผื่อไว้ตามความเหมาะสม

5 ปัญหาหลังคาและแนวทางป้องกัน สำหรับบ้านสร้างใหม่ 5

 

ปัจจุบัน บริการมุงหลังคาครบวงจร เอสซีจี ซึ่งเป็นบริการมุงหลังคาสำหรับบ้านสร้างใหม่ มีโปรแกรมออกแบบประมาณการหลังคา ที่สามารถคำนวณปริมาณการใช้งานวัสดุ ทั้งโครงสร้าง กระเบื้องหลังคา และอุปกรณ์หลังคาได้อย่างแม่นยำ พร้อมแสดงราคาประมาณการเบื้องต้นให้ทราบก่อนเลือกรับบริการได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีทีมช่างติดตั้งหลังคา ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากประสบการณ์ พร้อมรับประกันงานติดตั้งจากเอสซีจี โดยท่านที่กำลังมีแผนสร้างบ้านใหม่ สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญฟรี ได้ที่ เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์, เอสซีจี โฮมโซลูชั่น และ เอสซีจี รูฟฟิ่งเซ็นเตอร์ ทุกสาขา สาขาราชพฤกษ์ สอบถามโทร 02 422 5995-8

 

ขอบขอบคุณที่มาของบทความ
www.scghome.com

ติดตาม
Facebook : SCGRachaprueck

ใส่ความเห็น

×

Cart