6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำในชีวิตประจำวัน

6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำในชีวิตประจำวัน 1

6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำในชีวิตประจำวัน

คลายข้อสงสัยกับ 6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “น้ำ” เป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมากกว่า 70% เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการดื่มน้ำค่อนข้างมาก แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าน้ำที่เราดื่มไปจะสะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายหรือมีสารเจือปนตกค้างในร่างกายอันก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา ดังนั้นเครื่องกรองน้ำจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากเพราะช่วยกรองของเสียต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายออกไปได้

แล้วระหว่างเครื่องกรองน้ำดื่มกับเครื่องกรองน้ำใช้ มีอะไรที่ต่างกัน มีแนวทางการเลือกใช้อย่างไร มีกี่ประเภท ไส้กรองมีแบบไหนบ้าง รวมถึงคำถามอื่น ๆ ที่น่ารู้ เราได้รวบรวมไว้ให้แล้ว

6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำในชีวิตประจำวัน 2

ไขข้อสงสัย 6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำไปพร้อม ๆ กันกับ SCGHOME.COM

 1. เครื่องกรองน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำใช้จำเป็นอย่างไร
 • เครื่องกรองน้ำดื่มและเครื่องน้ำใช้จำเป็นอย่างมากในครัวเรือน เนื่องจากน้ำที่ผ่านการกรองก่อนดื่มและก่อนใช้จะช่วยกำจัดเศษตะกอนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 100 ไมครอนออกไปได้และช่วยลดการปนเปื้อนในน้ำ เช่น เชื้อโรค แบคทีเรีย รวมถึงคลอรีน ไม่ให้สะสมในระบบท่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านน้ำเพื่อกรองน้ำดื่มและน้ำใช้ให้ได้คุณภาพที่ดี นอกจากนี้ยังช่วยลดกลิ่น สี สารเคมีและรสชาติไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย
6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำในชีวิตประจำวัน 3
 1. เครื่องกรองน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำใช้ต่างกันอย่างไร
 • เครื่องกรองน้ำใช้ ไม่สามารถนำมาดื่มได้โดยตรงและใช้กรองเพียงบำบัดน้ำให้สะอาดมากขึ้นเท่านั้น
 • เครื่องกรองน้ำดื่ม สามารถดื่มน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำได้โดยตรง มั่นใจว่าน้ำที่ดื่มไปสะอาด ไม่มีสารอันตรายใด ๆ ต่อร่างกายและดีต่อสุขภาพ
 1. ต้องเตรียมพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำใช้อย่างไร
 • เครื่องกรองน้ำใช้ จะใช้พื้นที่ในการติดตั้งเยอะกว่าเพราะมักมีขนาดตัวเครื่องใหญ่ โดยต้องคำนึงทิศทางการเข้า-ออกของน้ำกับตัวถังกรอง ซึ่งมักจะติดตั้งใกล้กับถังเก็บน้ำ
 • เครื่องกรองน้ำดื่ม จะใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่า และสามารถเลือกการติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การติดตั้งแบบแขวนผนัง การติดตั้งแบบซ่อนไว้ใต้อ่างล้างจาน หรือการติดตั้งแบบตั้งพื้นต่อท่อประปาโดยตรง
6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำในชีวิตประจำวัน 4
 1. การรับรองที่ได้มาตรฐานของเครื่องกรองน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำใช้
 • เครื่องกรองน้ำใช้ คุณภาพของเครื่องกรองน้ำใช้ต้องผ่านการรับรองที่ได้มาตรฐานการรองรับคุณภาพของสารและไส้กรอง
 • เครื่องกรองน้ำดื่ม คุณภาพของเครื่องกรองน้ำดื่มต้องผ่านมาตรฐานรองรับคุณภาพน้ำที่สะอาดทั้งในไทยและระดับสากล
6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำในชีวิตประจำวัน 5
 1. สารและไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำใช้แต่ละประเภทมีอายุการใช้งานเท่าไร ? ไม่ว่าจะเครื่องกรองน้ำดื่มหรือเครื่องกรองน้ำใช้ ควรหมั่นตรวจสอบอายุการใช้งานของสารและไส้กรองตามคำแนะนำของตัวเครื่องอยู่เสมอ เพื่อให้ประสิทธิภาพการกรองน้ำทำงานได้อย่างเต็มที่ จึงจะได้น้ำที่สะอาด ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

ปัจจุบันมีการแบ่งประเภทของสารและไส้กรองตามอายุการใช้งาน ดังนี้

 • สารและไส้กรองที่มีอายุการใช้งาน 3-6 เดือน
 1. ไส้กรองพันด้าย
 2. ไส้กรอง PP
 3. ไส้กรองจีบ
 4. ไส้กรองหยาบ
 5. ไส้กรองเรซิน
 • สารและไส้กรองที่มีอายุการใช้งาน 12-18 เดือน
 1. สารกรองแมงภานีส
 2. สารกรองแอนทราไซต์
 3. สารกรองทราย
 4. สารกรองเรซิน
 5. สารกรองคาร์บอน
 6. สารกรองเซรามิก
 7. ไส้กรองเมมเบรน
 8. ไส้กรองยูวี
6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำในชีวิตประจำวัน 6

6. เจาะลึกเครื่องกรองน้ำดื่มมีทั้งหมดกี่ประเภท ?

 1. เครื่องกรองน้ำดื่ม UF
 • เป็นเครื่องกรองน้ำที่กรองด้วยเส้นใยความละเอียดสูง (UF, Ultrafiltration)
 • กรองน้ำดื่มได้ 5-7 ขั้นตอน (แล้วแต่รุ่น)
 • ใช้ไส้กรองน้ำประปาและสามารถติดตั้งเองได้ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

2. เครื่องกรองน้ำดื่ม UV

 • เป็นเครื่องกรองน้ำที่ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV, Ultraviolet)
 • กรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน สามารถกรองเชื้อโรคและยังคงแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย
 • ใช้กรองน้ำประปาและจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง

3. เครื่องกรองน้ำดื่ม RO

 • เป็นเครื่องกรองน้ำที่กรองสิ่งปนเปื้อนด้วยความละเอียด 0.0001 ไมครอน
 • ใช้กรองน้ำประปา/น้ำบาดาลที่ผ่านการบำบัดแล้ว/น้ำกร่อย
 • ใช้ไฟฟ้าและจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง

4. เครื่องกรองน้ำดื่ม Nano

 • ไส้กรองละเอียดมากในระดับนาโน แต่ยังคงแร่ธาตุสำคัญ
 • ไส้กรองเรซิน ช่วยกรองน้ำที่มีความกระด้างให้ดีขึ้น
 • ใช้กรองน้ำประปาและสามารถติดตั้งเองได้ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำในชีวิตประจำวัน 7

จาก 6 คำถามยอดฮิตที่กล่าวไปข้างต้นเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ สารและไส้กรองเบื้องต้นได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยควรหมั่นตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของเครื่องกรองนั้น ๆ และอายุการใช้งานของสารและไส้กรองอยู่เสมอเพื่อคงประสิทธิภาพที่ดีในการกรองน้ำ

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

 1. 6 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำในชีวิตประจำวัน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “น้ำ” เป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมากกว่า 70% เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการดื่มน้ำค่อนข้างมาก แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าน้ำที่เราดื่มไปจะสะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายหรือมีสารเจือปนตกค้างในร่างกายอันก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา ดังนั้นเครื่องกรองน้ำจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากเพราะช่วยกรองของเสียต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายออกไปได้

ใส่ความเห็น

×

Cart