บริการปิดโพรงใต้บ้าน เปรียบเทียบ FillGood กับ Landscape Smart Space Covering

บริการปิดโพรงใต้บ้าน เปรียบเทียบ FillGood กับ Landscape Smart Space Covering

บริการปิดโพรงใต้บ้าน เปรียบเทียบ FillGood กับ Landscape Smart Space Covering

บริการปิดโพรงใต้บ้าน เปรียบเทียบ FillGood กับ Landscape Smart Space Covering ปิดโพรงใต้บ้านเมื่อพื้นรอบบ้านทรุดจาก SCG HOME ระหว่าง บริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood และ บริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ปัญหาคลาสสิกอย่างพื้นทรุดบริเวณด้านรอบบ้าน จนเกิดเป็นโพรงใต้บ้าน นอกจากจะดูไม่งามแล้วยังอาจเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์ไม่พึงประสงค์ทั้งงู หนู สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษต่างๆ วันดีคืนดี สัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเราอาจพลัดหลุดเข้าไปอยู่ในโพรงอีกด้วย ทาง SCG HOME มีบริการปิดโพรงใต้บ้านเพื่อตอบโจทย์ปัญหานี้ ทั้งบริการ FillGood และ บริการ Landscape Smart Space Covering จึงขอนำมาเล่าเปรียบเทียบเพื่อให้เจ้าของบ้านเลือกใช้ได้ตอบโจทย์ตรงใจ

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME ทั้ง 2 แบบมีหลักการอย่างไร ?

บริการ FillGood เป็นการปิดโพรงใต้บ้านโดยฉีดวัสดุเติมเข้าไปแทนที่ช่องโพรงจนโพรงใต้บ้านหายไป โดยระดับวัสดุ FillGood จะอยู่เสมอระดับท้องคาน ส่วนบริการ Landscape Smart Space Covering จะเป็นการนำวัสดุแผ่นปิดปากช่องโพรงทั้งแถบ แล้วเทคันดินแข็ง (Soil Stabilizer) กั้นอีกทีเพื่อความแข็งแรง เมื่อเสร็จสิ้นโพรงใต้บ้านจะยังคงอยู่ดังเดิม

ภาพ: บริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood ที่ฉีดเติมโพรงจนเต็มด้วยวัสดุจากซีเมนต์และสารผสมเพิ่ม มีน้ำหนักเบา ไหลลื่นง่าย สามารถเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุมในโพรง โดยไม่เพิ่มน้ำหนักโครงสร้าง
ภาพ: บริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood ที่ฉีดเติมโพรงจนเต็มด้วยวัสดุจากซีเมนต์และสารผสมเพิ่ม มีน้ำหนักเบา ไหลลื่นง่าย สามารถเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุมในโพรง โดยไม่เพิ่มน้ำหนักโครงสร้าง
ภาพ: บริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering ที่ปิดกั้นปากโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือแผ่นคอนกรีต (ขึ้นอยุ่กับขนาดโพรง) จากนั้นเทวัสคันดินแข็งกั้นไว้เพื่อความแข็งแรง
ภาพ: บริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering ที่ปิดกั้นปากโพรงด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือแผ่นคอนกรีต (ขึ้นอยุ่กับขนาดโพรง) จากนั้นเทวัสคันดินแข็งกั้นไว้เพื่อความแข็งแรง

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME แบบไหนทำให้บ้านแข็งแรงกว่า ทรุดช้ากว่า ?

ในความเป็นจริง การที่พื้นรอบบ้านทรุด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน แต่เกี่ยวข้องกับสภาพดิน ณ พื้นที่นั้นๆ ว่าจะทรุดมากน้อยต่างกันเพียงใด ดังนั้น เจ้าของบ้านสามารถเลือกใช้บริการตามปัจจัยที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องคำนึงเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME เหมาะกับบ้านแบบไหน ?

ทั้งสองบริการจะเหมาะกับบ้านเดี่ยวอายุ 5 ปี ขึ้นไป (เนื่องจากบริการปิดโพรงใต้บ้านทั้ง 2 แบบนี้ ถือเป็นการแก้ปัญหากึ่งถาวร จึงเหมาะกับบ้านที่ผ่านการทรุดตัวมาพอสมควรจนอัตราการทรุดน้อยลงมากแล้ว) สำหรับบ้านรูปแบบอื่นนอกจากบ้านเดี่ยว อาจมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม เช่น

• บริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood กรณีเป็นบ้านแฝดหรือทาวน์โฮม อาจต้องเจรจากับเพื่อนบ้านที่อยู่ทาวน์โฮมแถบเดียวกันเพื่อรับบริการร่วมกัน

• บริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering กรณีเป็นทาวน์โฮมหลังริม สามารถรับบริการได้เช่นเดียวกันกับบ้านเดี่ยว

จะใช้บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME พื้นรอบบ้านควรเป็นพื้นดินหรือคอนกรีต ?

เนื่องจากบริการ FillGood เป็นการฉีดวัสดุเติมเข้าไปแทนที่ช่องโพรง ดังนั้น พื้นรอบบ้านจะเป็นดินหรือคอนกรีตก็ไม่มีผล สามารถรับบริการได้ตามปกติ ส่วนบริการ Landscape Smart Space Covering จะต้องขุดร่องที่พื้นเพื่อติดตั้งวัสดุแผ่นกั้นโพรงและเทคันดินแข็ง (Soil Stabilizer) จึงเหมาะกับพื้นรอบบ้านที่เป็นพื้นดิน (หากเป็นพื้นคอนกรีตต้องพิจารณาเป็นกรณี และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

 
ภาพ: บริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering ที่จะต้องมีการขุดร่องรอบโพรง จึงเหมาะกับพื้นรอบบ้านที่เป็นดินมากกว่าพื้นคอนกรีต
ภาพ: บริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering ที่จะต้องมีการขุดร่องรอบโพรง จึงเหมาะกับพื้นรอบบ้านที่เป็นดินมากกว่าพื้นคอนกรีต

จะใช้บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME ควรมีขนาดโพรงเท่าไหร่ ?

สำหรับบริการ FillGood ปากโพรงจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 10×15 ซม. สำหรับสอดท่อฉีดวัสดุ FillGood เข้าไปใต้โพรง ส่วนบริการ Landscape Smart Space Covering แนะนำที่ความลึกโพรงไม่เกิน 20 ซม. จากใต้ท้องคาน หากโพรงลึกเกินกว่านั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยความลึกโพรงจะต้องไม่เกิน 50 ซม.

ภาพ: ลักษณะความลึกโพรง ที่เหมาะกับบริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering
ภาพ: ลักษณะความลึกโพรง ที่เหมาะกับบริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME ทั้ง 2 แบบ มีค่าใช้จ่ายอย่างไร ?

บริการ FIllGood ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดปริมาตรของช่องโพรงใต้บ้าน ส่วนบริการ Landscape Smart Space Covering จะคิดตามลักษณะปากโพรงที่เห็นจากภายนอก ทั้งความลึก/กว้าง ความยาว รวมทั้งลักษณะของพื้นบริเวณหน้าโพรง โดยมีราคาเริ่มต้น (ไม่รวมค่าปรับปรุงแต่งภูมิสถาปัตย์) ดังนี้

• บริการ FillGood บริการขั้นต่ำเริ่มต้น 37,900 บาท ที่ปริมาณ 10 คิว (ขนาดโพรงใต้บ้านลึกเฉลี่ย 10 ซม. จะเติมได้ประมาณ 100 ตร.ม.)

• บริการ Landscape Smart Space Covering เริ่มต้นที่ 22,500 บาท สำหรับบริการปิดโพรงที่กว้างไม่เกิน 20 ซม. ยาวไม่เกิน 15 เมตร (ส่วนที่เกินคิดราคา 1,500 บาท/เมตร)

บริการปิดโพรงใต้บ้านของ SCG HOME ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ?

ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับปริมาณงาน แต่โดยทั่วไปบริการ FIllGood ใช้ระยะเวลาฉีดวัสดุเติมเต็มโพรงประมาณครึ่งวัน ส่วนบริการ Landscape Smart Space Covering จะมีขั้นตอนติดตั้งวัสดุแผ่นและเทวัสดุคันดินแข็ง (Soil Stabilizer) ทิ้งไว้จนเซตตัว ซึ่งใช้ระยะเวลาขั้นต่ำที่ 2-3 วัน ตามลักษณะหน้างาน

ภาพ: ตัวอย่างโพรงใต้บ้านและสภาพพื้นดินรอบโพรงหลังจากรับบริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood พร้อมปรับหน้าดินเสร็จเรียบร้อย
ภาพ: ตัวอย่างโพรงใต้บ้านและสภาพพื้นดินรอบโพรงหลังจากรับบริการเติมเต็ม ปิดโพรงใต้บ้าน FillGood พร้อมปรับหน้าดินเสร็จเรียบร้อย
ภาพ: ตัวอย่างโพรงใต้บ้านและสภาพพื้นดินรอบโพรงหลังจากรับบริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering พร้อมปรับหน้าดินเสร็จเรียบร้อย
ภาพ: ตัวอย่างโพรงใต้บ้านและสภาพพื้นดินรอบโพรงหลังจากรับบริการปิดโพรงใต้บ้าน Landscape Smart Space Covering พร้อมปรับหน้าดินเสร็จเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

×

Cart