10 ต้องทำ จำไว้ให้ขึ้นใจ เพื่อผนังสวยนอก แกร่งในไม่แตกร้าว

10 ต้องทำ จำไว้ให้ขึ้นใจ เพื่อผนังสวยนอก แกร่งในไม่แตกร้าว

10 ต้องทำ จำไว้ให้ขึ้นใจ เพื่อผนังสวยนอก แกร่งในไม่แตกร้าว

10 ต้องทำ จำไว้ให้ขึ้นใจ เพื่อผนังสวยนอก แกร่งในไม่แตกร้าว คิดจะสร้างบ้านทั้งที ต้องคิดให้รอบคอบ เพราะหากคุณอยากมีบ้านที่สวยแข็งแรง ทนทานไม่แตกร้าว ต้องเสริมความมั่นใจด้วย “10 ต้องทำ” โดยอาจารย์สำเริง ฤทธิ์พริ้ง วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง ดังนี้เลย

1. ต้อง …นำอิฐแช่นํ้าก่อนก่อ 1 ชั่วโมง

การนำอิฐไปแช่ลงในนํ้า หรือใช้สายยางฉีดเพื่อทำให้อิฐเปียกก่อนนำมาก่อ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เนื้อปูนมีปริมาณนํ้าที่เพียงพอต่อการทำปฏิกิริยาสร้างความแข็งแกร่ง เพราะอิฐจะไม่ดูดซึมนํ้าจากเนื้อปูนก่อ โดยจะต้องรดนํ้าให้ชุ่ม หรือแช่นํ้าเลยก็ได้ แต่ก่อนจะนำมาใช้งานก่อ 1 ชั่วโมง ต้องผึ่งลมให้ผิวด้านนอกหมาดตัวดีก่อน แล้วจึงนำมาใช้งานต่อไป

2. ต้อง …ก่ออิฐสลับแนว

การก่อสลับแนว จะช่วยยึดประสานระหว่างชั้นอิฐให้ผนังออกมามีความแข็งแรงทนทาน โดยทั่วไปจะมีการก่อสลับแนวตามรูปแบบดังนี้

3. ต้อง …ก่อชั้นปูนหนาไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร

การก่ออิฐมอญ และอิฐบล็อกที่มีความหนามากเกินไป จะทำให้สิ้นเปลืองเนื้อปูน อาจทำให้เกิดการทรุดตัว และทำให้เกิดปัญหาผนังโน้มเอียง ไม่ได้แนวดิ่งที่สวยงาม ดังนั้นควรก่ออิฐหนาไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร และสำหรับการก่อประเภทอิฐมวลเบา ที่ตัวเนื้อปูนเป็นปูนกาวลักษณะพิเศษมีเสริมแรงยึดเกาะ ควรก่อให้มีความหนาเพียง 2-3 มิลลิเมตรเท่านั้น

4. ต้อง …มีเสาเอ็น และคานทับหลัง

ในระยะทุกๆ ความกว้าง 2.5 เมตร และความสูง 1.5 เมตร ต้องมีเสาเอ็น และคานทับหลังเพื่อทำหน้าที่กระจายนํ้าหนักของอิฐก่อผนัง และช่วยผนังแข็งแรงทนทาน ไม่พัง และไม่พับลงมา ซึ่งความกว้างของเสาเอ็น และคานทับหลังควรกว้างไม่น้อยไปกว่า 15 เซนติเมตร และหนาเท่ากับความหนาของอิฐ โดยควรมีการเสริมเหล็กโครงสร้างภายในก่อนการหล่อ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้น

5. ต้อง …มีเสาเอ็น ที่วงกบประตู และหน้าต่าง

ทุกช่องเจาะ ควรมีเสาเอ็น และคานทับหลังล้อมเป็นกรอบไว้ เพื่อช่วยเป็นโครงให้กับวงกบประตู หรือหน้าต่าง ซึ่งจะมีการขยับเขยื้อนจากการเปิด และปิดประตูตลอดเวลา อีกทั้งช่วยกระจายแรงกระทำต่อผนังอิฐ นอกจากนั้นก็ควรติดลวดตะแกรงกรงไก่ที่มุมวงกบวงกบประตู และหน้าต่าง เพื่อช่วยกระจายแรงให้กับชั้นปูนฉาบอีกชั้นหนึ่งด้วย

6. ต้อง …มีเสาเอ็นที่มุมกำแพง

เสาเอ็นที่แทรกระหว่างกำแพง และมุมกำแพง จะทำหน้าที่เป็นโครงให้ผนังยึด และช่วยยืดอายุการใช้งานในระยะยาว อีกทั้งทำให้การก่ออิฐแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้น

7. ต้อง …เสียบเหล็กหนวดกุ้งทุกระยะ

ควรเสียบเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร เสียบเข้าไปในเสาคอนกรีต ให้มีความยาวยื่นออกมามากกว่า 40 เซนติเมตร เพื่อยึดให้ผนังอิฐมีความแข็งแรง ไม่หลุดออกจากแนวเสา หรือล้มลงมา

8. ต้อง …รดนํ้าอิฐก่อนการฉาบ

หลังจากการก่อ เราควรปล่อยให้ชั้นปูนก่อนั้นเซตตัวเสียก่อน โดยก่อนการฉาบ 1 วัน ควรมีการรดนํ้าให้ชุ่ม และรดนํ้าซํ้าอีกครั้งในช่วงเช้าของวันฉาบ เพื่อป้องกันอิฐดูดซึมนํ้าจากเนื้อปูนฉาบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดปัญหารอยแตกร้าวได้

9. ต้อง …ใช้เครื่องผสมปูนฉาบ

การผสมแบบดั้งเดิมอาจดีไม่เท่าการใช้เครื่องมือ เพราะเนื้อปูนจะผสมเข้ากันได้ดีกว่า เนื่องจากการตีเนื้อปูนด้วยเครื่องมือเหล่านี้ จะช่วยให้เนื้อปูนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

10. ต้อง …รดนํ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อบ่มผนัง

นํ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาความแข็งแกร่งของปูน ควรมีการรดนํ้าผนังที่ฉาบเสร็จแล้วต่อไปอีกวันละอย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 3-7 วันหลังฉาบเสร็จ เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อปูนเสียนํ้าเร็วเกินไป เพราะหากเนื้อปูนมีปริมาณนํ้าไม่เพียงพอต่อการทำปฏิกิริยา อาจส่งผลทำให้เกิดรอยแตกร้าวได้ ดังนั้นการรดนํ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อบ่มผนังจึงเป็นอีกขั้นตอนที่คุณไม่ควรละเลย

ขอขอบคุณที่มาของบทความ
www.tigerbrandth.com

ใส่ความเห็น

×

Cart