ปรับปรุงหลังคาใหม่พร้อมลดความร้อนให้บ้าน

ปรับปรุงหลังคาใหม่พร้อมลดความร้อนให้บ้าน


ปรับปรุงหลังคาใหม่พร้อมลดความร้อนให้บ้าน 1

 

เมื่อถึงเวลาที่เราจะปรับปรุงส่วนของหลังคา ก็เป็นโอกาสเหมาะที่จะแก้ไขเรื่องความร้อนไปพร้อมกัน

กว่า 70% ของความร้อนในบ้านนั้นผ่านเข้ามาจากทางหลังคา เมื่อมีการปรับปรุงหลังคาบ้าน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เราก็สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อลดความร้อนที่จะเข้ามาจากทางหลังคาได้ด้วยเลย ซึ่งการลดความร้อนในส่วนของหลังคาจะมี 2 หลักการคือ เพิ่มอัตราการระบายอากาศภายในโถงหลังคา และติดตั้งวัสดุที่ช่วยป้องกันความร้อน (ดูแลรักษา)

เพิ่มอัตราการระบายอากาศภายในโถงหลังคาเพื่อลดความร้อน

เหมาะสำหรับบ้านที่ปรับปรุงหลังคาบางส่วน ไม่ได้รื้อออกทั้งหมด สามารถลดความร้อนได้ ด้วยการเพิ่มอัตราการระบายถ่ายเทอากาศให้ช่วยระบายความร้อนออกไปได้ ซึ่งจะใช้กลไกทางธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนฝ้าชายคาแบบทึบเป็นฝ้าชายคาชนิดมีรูระบายอากาศ หรือทำเป็นฝ้าระแนงระบายอากาศ รวมถึงการเปลี่ยนมาใช้ชุดกระเบื้องปล่องระบายอากาศ เอสซีจี (SCG Roof Ventilation Tile Set) ที่จะช่วยระบายอากาศร้อนใต้โถงหลังคาบ้านด้วยลมธรรมชาติ (ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า) หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเร่งให้เกิดการระบายอากาศก็ได้ เช่น การติดตั้งระบบ Active AIRflow™ System ซึ่งจะช่วยเร่งอัตราการระบายอากาศตั้งแต่โถงชั้นล่าง ผ่านโถงหลังคา ก่อนจะระบายออกไปนอกบ้าน

ปรับปรุงหลังคาใหม่พร้อมลดความร้อนให้บ้าน 2
ภาพ: ปรับปรุงบ้านโดยเปลี่ยนมาใช้ฝ้าชายคาแบบมีรูระบายอากาศ

 

ปรับปรุงหลังคาใหม่พร้อมลดความร้อนให้บ้าน 3
ภาพ: ชุดกระเบื้องปล่องระบายอากาศ

 

ปรับปรุงหลังคาใหม่พร้อมลดความร้อนให้บ้าน 4
ภาพ: การเปลี่ยนกระเบื้องบางส่วนเป็น “ชุดกระเบื้องปล่องระบายอากาศ เอสซีจี” (SCG Roof Ventilation Tile Set) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ ระบายอากาศด้วยลมธรรมชาติ (Natural Ventilation)

 

อ่าน “8 ข้อน่ารู้เรื่อง “ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี” อุปกรณ์ดี ๆ ช่วยลดร้อน” คลิก https://www.facebook.com/notes/scg-home/8-ข้อน่ารู้เรื่อง-ชุดกระเบื้องระบายอากาศ-เอสซีจี-อุปกรณ์ดี-ๆ-ช่วยลดร้อน/2670307653081287/

ปรับปรุงหลังคาใหม่พร้อมลดความร้อนให้บ้าน 5
ภาพ: การติดตั้งระบบ Active AIRflow™ System จะช่วยเร่งอัตราการระบายอากาศ

 

ติดตั้งวัสดุป้องกันความร้อนเพิ่มเติม

เราสามารถเลือกวัสดุที่ช่วยลดความร้อนมาติดตั้งเพิ่มเติมได้ สำหรับบ้านที่ปรับเปลี่ยนไม่มาก ไม่มีการรื้อกระเบื้องหลังคาออก จะเหมาะกับการเลือกใช้ฉนวนใยแก้วกันความร้อนมาติดตั้งบนฝ้าเพดาน เพื่อช่วยป้องกันความร้อนจากโถงหลังคาเข้าสู่ตัวบ้าน ส่วนบ้านที่ต้องรื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออก สามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน (ติดตั้งบนแปหรือใต้แปบริเวณโครงหลังคา) หรือฉนวนใยแก้วกันความร้อนรุ่นที่ติดตั้งบนแป นอกจากนี้ยังมีอีกแนวทางหนึ่งคือ การเปลี่ยนมาเลือกใช้วัสดุกระเบื้องมุงหลังคารุ่นที่มีคุณสมบัติช่วยสะท้อนความร้อนได้ด้วย (กรณีนี้ ควรคำนึงเรื่องระยะแปและน้ำหนักกระเบื้องใหม่ว่าเหมาะสมกับแปเดิมหรือไม่ หากต้องเปลี่ยนแปจะต้องคิดเรื่องความคุ้มค่าก่อนการตัดสินใจด้วย)

ปรับปรุงหลังคาใหม่พร้อมลดความร้อนให้บ้าน 6
ภาพ: ตัวอย่างการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนบนแป และปูฉนวนใยแก้วบนฝ้าเพดานเพิ่มเติม เพื่อช่วยลดความร้อน

 

ปรับปรุงหลังคาใหม่พร้อมลดความร้อนให้บ้าน 7
ภาพ: ตัวอย่างการรื้อกระเบื้องเดิมออกเปลี่ยนใหม่ และติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนไปด้วยในตัว

 

นอกจากนี้ หากมีการปรับปรุงหลังคาบ้านเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างแอ่น เสียหาย ซึ่งจะต้องรื้อโครงสร้างทั้งหมดเพื่อนำโครงหลังคาชุดใหม่มาติดตั้งนั้น เจ้าของบ้านสามารถเลือกวิธีป้องกันความร้อนบริเวณหลังคาได้ใกล้เคียงกับการสร้างบ้านใหม่ และอาจรวมถึงการพิจารณาเปลี่ยนรูปทรงหลังคาบ้านให้สูงชัน หรือเลือกทำหลังคา 2 ชั้นพร้อมช่องระบายอากาศ และทำชายคาให้ยื่นยาวกันแดดส่องเข้าบ้าน ก็จะช่วยลดความร้อนในบ้านได้มากขึ้น

ปรับปรุงหลังคาใหม่พร้อมลดความร้อนให้บ้าน 8
ภาพ: ตัวอย่างการทำหลังคาสองชั้นเพื่อช่วยในการระบายความร้อนออกจากตัวบ้าน

 

นอกจากการปรับปรุงหลังคาเพื่อลดความร้อนตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว เรายังสามารถเลือกปรับปรุงส่วนอื่นๆ ของบ้านเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดความร้อนได้ ยกตัวอย่างเช่น ติดตั้งกันสาดหรือแผงกันแดดเพิ่มบริเวณหน้าต่าง ติดตั้งผนังเบาพร้อมซ่อนฉนวนกันความร้อนใยแก้ว เป็นต้น

ใส่ความเห็น

×

Cart